BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alparslan KOÇ, Muhammet Ali ARI
COVID-19 HASTALARINDA ENSEFALOPATİ-İKİ VAKA SUNUMU
 
SARS-CoV-2, üst solunum yolu enfeksiyonları ve değişen şiddette grip benzeri semptomlar olarak kendini gösterir. Bazı hastalarda, merkezi ve periferik sinir sistemleri dahil olmak üzere çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Ensefalopati, tipik olarak deliryumdan derin komaya kadar değişen bilinç değişikliği ile kendini gösteren beyin disfonksiyonu ile karakterizedir. Hastalarda ayrıca nöbet, baş ağrısı veya ekstrapiramidal belirtiler gibi klinik belirtiler de olabilir. Toksik, metabolik, anoksik-iskemik, sepsis ve enflamatuar nedenlerle meydana gelebilir. COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlenen, tedavileri tamamlandıktan sonra sedasyon almadıkları halde uyanmayan iki hastayı sunmayı amaçladık. Hastalarda yapılan sürekli EEG çekimi sonrası EEG paterninde delta aktivitesinin %95'in üzerinde olduğu tespit ettik. Covid-19 hastalığı çok yakın zamanda ortaya çıkmış ve bu hastalığın nedenleri ve bununla ilişkili komplikasyonlar iyi anlaşılamamıştır. Ensefalopati tablosu için bir çok hipotez ortaya atılmıştır. SARS-COV-2 ‘nin pulmoner parankime ve beyne ACE-2 reseptörünü kullanarak diffüze olduğu gösterilmiştir. Beyindeki bir başka giriş yolu, olfaktör mukoza aracılığıyla cribriform plaka boyunca yayılımıdır. Olfaktör mukozada bulunan ACE-2 reseptörü vasıtasıyla virüs beyin sapını etkileyebilir ve bunun sonucunda solunum ve kalp fonksiyonlarında düzensizliğe yol açabilir. COVID-19 enfeksiyonundan sonra gelişen enflamatuar fırtına, IgG üretimine ve kan-beyin bariyerinin açılmasına sebep olabilir. ayrıca bu hastalarda yoğun bakım sürecinde deliryum tablosu çok görülmekte olup deliryumun nöroinvaziv mekanizmalarının aracılık ettiği solunum yetmezliği, ek organ yetmezliği veya ensefalopatinin erken belirtisi olabileceği gösterilmiştir. Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda deliryum gelişimi ve solunum sıkıntısı sebebiyle mekanik ventilatör tedavisi uyguladığımız hastalarda PO2 ve SPO2 değerlerinin düzelmesi sonrası sedasyon kesilmesine ve en az 72 saat beklenmesine rağmen bilinç düzeyinde düzelme olmaması ve hastanın koma halinin devam etmesi durumunun covid-19 ensefalopatisine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda olan hastalarda covid-19 ensefalopatisinin de ayırıcı tanılar arasında yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, ensefalopati, deliryum 


Keywords: