BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa DÖNMEZ
LİTERATÜR EŞLİĞİNDE NADİR BİR OLGU SUNUMU: AMYAND HERNİ VE AKUT APANDİSİT
 
Amaç: Fıtık kesesi içinde apendiks vermiformisin bulunduğu özel fıtıklar amyand herni olarak adlandırılır. Tüm fıtıkların yaklaşık %1’ini oluşturur. Appendiksin inflame olduğu durumlarda ise bu oran %0.1’dir. Amacımız literatür eşiliğinde amyand herni ve tedavi protokolünü değerlendirmektir. Olgu: 57 yaşında erkek hasta acil servise sağ kasıkta şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde sağ inguinal bölgede şişlik, hassasiyet ve laboratuvarında CRP yüksekliği dışında anlamlı patolojik bir bulgusu yoktu. Ultrasonda sağ inguinal kanalda 2 cm defekt ve herni kesesi içinde kör sonlanan, non-komprese, 11mm kalınlığda akut apandisit ile uyumlu görünüm tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide ise apendiksin sağ inguinal kanal içerisine herniye olduğu, çapının 12 mm’ye ulaştığı ve görüntünün herniye akut apandisit ile uyumlu olduğu bildirildi. (Resim 1) Bu sonuçlarla hasta amyand herni ön tanısı ile ameliyata alındı. Ameliyat sağ inguinal kesiden gerçekleştirildi ve fıtık kesesi açıldığında inflame apendiks görülerek (Resim 2) appendektomi uygulandı. Sonrasında herni, mesh kullanılmadan primer olarak onarıldı ve postoperatif 2. gün taburcu edildi. Sonuç: Tedavide farklı görüşlere rastlanılmaktadır. Kimi uzmanlar inflame olmayan apendiksin, gerek immunite açısından önemi gerekse yarayı temiz-kontamine hale getirmemek adına, rezeke edilmemesi gerektiğini belirtip sadece herniorafiyi önerirken, kimileri de ileride oluşabilecek akut apandisit riskinden dolayı rezeksiyonu önermektedir. Ayrıca inflame appendiks varlığında herni onarımı için mesh kullanımının uygun olmadığını savunanların yanında, hastanın, ameliyatın gerçekleştiği merkezin, ameliyat bölgesinin durumu ve cerrahın tecrübesine göre meshli onarımın yapılabileceğini söyleyenlerde mevcuttur. Biz herni onarımını meshsiz gerçekleştirdik ve bunun daha uygun olduğu kanaatindeyiz ancak yine de bu konuda daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, Amyand herni, Apendiks vermiformis, Akut apandisit 


Keywords: