BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet Fatih TOPUZ, Nurullah TÜRE
SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK: İNTRAGLOSSAL KAS İÇİNE GÖMÜLÜ YABANCI CİSİM OLGUSU
 
Izgara, yemek hazırlamada sık kullanılan bir pişirme tekniğidir. Izgaraları temizlemek için kullanılan fırçalarda, kullanım sırasında kırıldığı farkedilmeyip pişirilen yiyeceklerin içine karışan ve kazara yutulabilen küçük tel kıllar bulunur. Son dekadda, kazara metalik tel kılların yutulma insidansında bir artış olduğu rapor edilmiştir. Bu yabancı cisimlerle kulak burun boğaz acil pratiğinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Metalik tel kıllar genelde dil kökü ve tonsiller bölgede izlenirken, orofarenks lokalizasyonunda da karşılaşılmaktadır. Ağız boşluğunda ise, en sık dilin mobil olan kısmında izlenir. Dilin intrensek kaslarına gömülü, dil tabanı lokalizayonundaki yabancı cisimler ise oldukça nadirdir ve literatürde az sayıda olgu sunumu bildirilmiştir. Boğaz ağrısı nedeniyle acil servise başvuran şüpheli yutulmuş yabancı cisim olgusunda çekilen direkt grafilerde yabancı cisme ait görünüm izlenmemesi üzerine kulak burun boğaz polikliniğine konsülte edilen hastaya çekilen kontraslı ince kesit boyun bilgisayarlı tomografisinde (BT) intraglossal kas içine gömülmüş, dil dorsumuna vertikal uzaklığı 1.5 cm olan, süperioinferior boyutu 1 cm metalik cisim görüntüsü saptandı. Bunun üzerine hastaya yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve onamı alındı. Genel anestezi altında, ağız açacağı takılarak dil sol lateral kesime yaklaşık 2.5 cm lik insizyondan yabancı cisim süperior kısmına ulaşılarak, hemostat klemp yardımıyla yabancı cisim tek parça olarak çıkarıldı. 6 aylık takip döneminde dilde nöromüsküler veya nörosensoriyel defisit izlenmedi. Dil içindeki yabancı cismin saptanması ve yönetimi sınırlı erişim ve hava yolunda tehlike riski nedeniyle bazen zor olabilmektedir. Farklı prezentasyon ve BT kılavuzluğunda üç boyutlu düşünebilme yaklaşımı, intraglossal kas kitlesi içinde gömülü yabancı cisimlerin yönetiminin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dil, disfaji, yabancı cisim, tel kıl 


Keywords: