BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semih AKAR, Sinan BAHADIR
WARFARIN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN SPINAL SUBDURAL HEMATOM
 
Spinal subdural hematomlar (SSDH) oldukça nadir olup ciddi morbiditeyle ilişkili olmaları nedeniyle acil cerrahi gerektirir. Ancak nadir gözükmeleri, öntanılar arasında hemen akla gelmemelerine, bu da tedavinin gecikmesine sebep olabilmektedir. 2 aydır mitral kapak replasmanı nedeniyle warfarin kullanan 56 yaşındaki kadın hasta her iki bacakta yeni başlayan hafif kuvvet kaybı şikayetiyle acile başvurmuş, elektif MRG önerilmiş. 2 gün sonra parapleji ve T9 altında hipoestezi ile tekrar başvurması üzerine bölümümüze konsülte edilmiş. Değerlendirmesinde T9-10-11 seviyelerinde kontrast tutmayan yer kaplayıcı lezyon izlendi. Hasta acil şartlarda spinal kitle/kanama öntanısıyla opere edilerek laminektomi yapıldı. Dura açıldığında subdural mesafede kan görüldü ve boşaltıldı (Resim 3). Kitle görülmedi. Postoperatif birinci yılda dokunma duyusu geri gelmekle birlikte paraplejide düzelme gözlenmedi. Spontan SSDH patogenezi halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Toraks veya intraabdominal basınçta ani artış sonucu radikülomedüller venlerin rüptürüne bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. En sık torakal segmentte görülen SSDH, sıklıkla motor-duyu bozuklukları ve otonomik disfonksiyonun eşlik ettiği akut sırt ağrısıyla kendini gösterir. En etkili tanı aracı MRG olup hiperakut dönemde T1 hipo, T2 hiperintens iken akut dönemde T1 ve T2’de hipointens hale gelir. Nadir görüldüğü için tanı ve tedavide gecikmeler hastalarda sekel kalmasına yol açabilse de ilk 3 gün içinde yapılan cerrahi girişimle kısmi düzelme sağlandığı da bildirilmiştir. Sonuç olarak, travma hikayesi bulunmasa bile, akut başlangıçlı sırt ağrısı ve miyelopati semptomları olan hastalarda spinal hematom mutlaka ayrıcı tanılar içinde yer almalıdır. Koagülopati varlığında SSDH daha da erken akla gelmelidir. Spinal kord basısı olan hastalarda cerrahi boşaltım ilk tedavi seçeneği olmalı ve mümkün olan en erken zamanda gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hematom, Spinal, Spontan, Subdural, Warfarin 


Keywords: