BİLİMSEL PROGRAM

5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ 

 

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ / OPENING

08-09 EKİM 2022 İSTANBUL / 08-09 OCTOBER 2022 ISTANBUL

(09:00 – 09:30 (GMT+3)

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

 

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL

Hasan Kalyoncu University - Türkiye

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

Aydın Adnan Menderes University - Türkiye

Kongre Eş Başkanı (Congress Co-Chair)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:30 – 16:00 (GMT+3) (08 OCTOBER 2022 ISTANBUL)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

ASSIST. PROF. AYÇA GÜRKAN

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Mustafa ARI (Türkiye) (09:30) (GMT+3)

Prof. Dr. Ashok JAMMI (India) (09:45) (GMT+3)

Prof. Dr. Murat DARÇIN (Türkiye) (10:00) (GMT+3)

Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Türkiye) (10:15) (GMT+3)

Prof. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL (Türkiye) (10:30) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye) (10:45) (GMT+3)

Prof. Dr. Ersi KALFOĞLU (Türkiye) (11:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Cemal SAYDAM (Türkiye) (11:15) (GMT+3)

Prof. Dr. Zakia HAMMOUCH (Taiwan) (11:30) (GMT+3)

Assist Prof. Khalida NASEEM (Pakistan) (11:45) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (12:00) (GMT+3)

Dr. Palaniappan SEEDEVİ (India) (12:15) (GMT+3)

Assoc. Prof. Emre DÜNDER (Türkiye) (12:30) (GMT+3)

Assoc. Prof. Gültekin COŞKUN (Türkiye) (12:45) (GMT+3)

Prof. Dr. Sudath S.P. WARNAKULASURIYA (Sri Lanka) (13:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Alexis VALERA ARİZABAL (Philippines) (13:15) (GMT+3)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time           : 08 OCTOBER 2022– 13:00 – 23:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ümran SEVİL

                                                                Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

                                                                Prof. Dr. Murat DARÇIN

                                                                Assoc. Prof. Emre DÜNDER

                                                                Assist. Prof. Ayça GÜRKAN

                                                                Assist. Prof. Perihan ABAY

                                                                Admin

13:00

Abdullah ŞEN, Mahmut YAMAN

ZİFT YANIĞINDA ZEYTİNYAĞININ MUCİZEVİ ETKİSİ

13:10

Alev ÇETİN DURAN

OTOANTİKOR SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ; İKİ YILLIK SONUÇLAR

13:20

Ali DUYGU, Uğur KÜÇÜK

MECHANICAL MITRAL VALVE DEHISCENCE SECONDARY TO CULTURE-NEGATIVE ENDOCARDITIS

13:30

Ali DUYGU, Uğur KÜÇÜK, Sevil ALKAN, Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU

TÜBERKÜLOZ ENDOKARDİT

13:40

Ali MUHTAROĞLU

NADİR BİR OLGU SUNUMU: ÜÇ AYRI ODAKTA SENKRON KOLON TÜMÖRÜ

13:50

Alper TOSYALI, Zafer Cengiz ER

AORT ANEVRİZMASINDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

14:00

Mehmet Şanser ATES, Atıf AKÇEVIN, Oğuzhan ŞAL, Zafer Cengiz ER, Alper TOSYALI

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK PEDİATRİK HASTALARDA AMELİYAT SONRASİ KAN KAYBINI ÖNGÖRÜCÜ ETKİYİ ARAŞTIRMAK İÇİN TROMBOSİT FONKSİYON ANALİZ CİHAZI İLE PRİMER HEMOSTAZ POTANSİYELİNİN ÖLÇÜLMESİ

14:20

Ayşe AYYILDIZ

ARDS HASTALARINDA YÜKSEK AKIMLI NAZAL OKSİJEN TEDAVİSİNİN EKSTÜBASYON BAŞARISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

14:30

Ayşe Mücella SOYDAN, Canan ÖRÜKLÜ, Sultan ÇAKMAK

PROF. DR. BESİM ÖMER AKALIN PAŞA VE HEMŞİRELİK

14:40

Ayşe TORAMAN

BAŞLANGIÇ PERİODONTAL TEDAVİDE YENİ BİR YAKLAŞIM: REHBERLİ BİYOFİLM TEDAVİSİ

14:50

Berna TEZCAN YAVUZ

ALFA PİNENİN OKSİDATİF STRES KAYNAKLI NÖRODEJENERASYON İLE İLİŞKİSİ

15:00

Beyza AKYÜZ

ÜNİVERSİTELERDEKİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMLERİNE YÖNELİK FAAL ANTRENÖRLERİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

15:10

Beyzanur TOPALLI, Nevin GÜNAYDIN

SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE GÜNCEL PSİKOTERAPÖTİK MÜDAHALELER

15:20

Beyzanur TOPALLI, Nevin GÜNAYDIN

BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ BİR YÖNTEM; RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARINDA SALUTOGENEZ MODELİ

15:30

Nevin GÜNAYDIN, Beyzanur TOPALLI

ÖRSELENME (TRAVMA) VE TETİKLEYİCİ ETKENLE (STRESÖRLE) İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

15:40

Nevin GÜNAYDIN, Beyzanur TOPALLI

RUHSAL HASTALIKLARDA İYİLEŞME KAVRAMI VE İYİLEŞME MODELLERİ

15:50

Bilal GÜNAYDIN

TEKRARLAYICI PROSTAT BİYOPSİLERİNDE PROSTATİT RİSKİ

16:00

Cemile SAVCI

COVID-19 PANDEMİSİNDE HİPOFİZ ADENOMU CERRAHİSİ SONRASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM VE TABURCULUK EĞİTİMİ

16:10

Ceyda ÇOLAKOĞLU BERGEL, Işıl Ezgi ERYILMAZ, Ebrucan BULUT, Rümeysa BALABAN, Gülşah ÇEÇENER, Ünal EGELİ

ÜSNİK ASİT VE CABAZİTAXEL’İN METASTATİK KASTRASYONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE ANTİTÜMÖRAL KOMBİN ETKİLERİ

16:20

Ceyda ÇOLAKOĞLU BERGEL, Işıl Ezgi ERYILMAZ, Ünal EGELİ, Gülşah ÇEÇENER

ÜSNİK ASİTİN OTOFAJİK ETKİSİNİN MALİGN MELANOM HÜCRELERİNDE QRT-PCR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

16:30

Demet DOĞAN

KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARIYLA HAGLUND HASTALIĞI: 3 OLGU SUNUMU

16:40

Derya DUMAN

ÇOCUK ACİL SERVİSİNE KARDİYAK ARİTMİ İLE BAŞVURAN HASTALAR-TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

16:50

Dicle ŞENER OKUR

DENİZLİ İLİ VE ÇEVRESİNDE BRUSELLOZ NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN ÇOCUK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

17:00

Elif YÜCE, Serdar KARAKULLUKÇU, Evren FİDAN

METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI (NLR), PLATELET LENFOSİT ORANI (PLR) VE HEMOGLOBİN-ALBUMİN-LENFOSİT-PLATELET (HALP) SKORUNUN GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ

17:10

Emine Nilgün ZENGİN

KORONER ARTER BAYPAS GREFT CERRAHİSİ SONRASI ANALJEZİ PARAMETRELERİNİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

17:20

Emrah DAĞDEVİREN

PULMONER EMBOLİYE BAĞLI MATERNAL ÖLÜM OLGUSU ÜZERİNDEN GEBELİK VE LOHUSALIK SÜRECİNDE VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFİLAKSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

17:30

Emrah KILIÇASLAN

RİTUKSİMAB BAZLI KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA ENTEKAVİR PROFİLAKSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

17:40

Emre EMRE

SUBKUTAN İMMÜNOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN ALERJİK RİNİT TANILI HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

17:50

Ercan CÖMERT, Mehmet Turan ÇETİN

HİSTEROSKOPİK UTERİN SEPTUM CERRAHİSİNİN GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ

18:00

Erdal SARI, Özlem ERDEDE, Nurdan EROL

ÇOCUK KLİNİĞİNDE YATIRILARAK TAKİP EDİLEN OLGULARIN EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

18:10

Erhan OKAY

ÖNKOLDA GÖRÜLEN BİR NEKROTİZAN FASİİT OLGUSUNDA ERKEN TANI VE FASYATOMİNİN HASTA SAĞKALIMINA ETKİSİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR İNCELEMESİ

18:20

Ertuğrul ÖZBİL, Mehmet İLKTAÇ, Sultan ÖĞMEN, Ender VOLKAN

ANTIBACTERIAL AND ANTIBIOFILM PERFORMANCES OF RHIZOMES OF POSIDONIA OCEANICA (L.) DELILE: A SEAGRASS ENDEMIC IN THE MEDITERRANEAN SEA

18:30

Evrim GÖKÇE, Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ

COMPLEX DECONGESTIVE THERAPY IMPROVES FINE MOTOR PERFORMANCE AND COGNITION IN PATIENTS WITH SECONDARY LYMPHEDEMA: A PILOT PRE-POST STUDY

18:40

Eşe BAŞBULUT, Hacer İŞLER, Melek BİLGİN, Nihal Seçil BATI

TÜRKİYE’DE SAMSUN BÖLGESİNDE İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYROİDES TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

18:50

Hacer İŞLER, Eşe BAŞBULUT, Melek BİLGİN

2010-2019 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN CITROBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

19:00

Fadime GÖK, Sacide YILDIZELİ TOPCU, Tuğçe YEŞİLYAPRAK

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE, CERRAHİ KLİNİK VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNİN KAYGI DURUMLARI VE BAKIM VERİCİ TUTUMLARI

19:10

Fatih TAŞ

TEMEL TIP EĞİTİMİNDE DİJİTAL LAM-LAMEL TEKNOLOJİSİ

19:20

Fatma Tuğçe GÜRAĞAÇ DERELİ, Ebru ÖNEM

FLOWERS OF NERIUM OLEANDER L: DETERMINATION OF BACTERIAL SWARMING MOTILITY INHIBITORY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES

19:30

Fehmi ÜNAL

ZINC LEVELS IN HIRSUTISM

19:40

Ferit BÖYÜK, Serhat ÇALIŞKAN

PERİNDOPRİL VE RAMİPRİL ÖKSÜRÜK İNSİDANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ

19:50

Funda AKDURAN, Öznur ADADIOĞLU, Nebiha KENAR, Dilek KAYA

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

20:00

Oğuzhan YÜKSEL, Fuad SELAMZADE

TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİNİN ETKİNLİK KIYASLAMASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

20:10

Oğuzhan YÜKSEL, Fuad SELAMZADE

MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMÜNÜN TIP FAKÜLTELERİ UYGULAMASI

20:20

Gülşen FİLAZOĞLU ÇOKLUK, Ulaş KONDAKÇI

AQUALITATIVE STUDY OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY

20:30

Gökhan ÖZKAZANLI, Atilla SANCAR PARMAKSIZOĞLU

FEMUR KIRIKLARINDA LİSS PLAK UYGULAMALARIMIZ

20:40

Hakkı YILMAZ, Nilgün SAYINALP

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ HASTALARINDA JAK2 V617F MUTASYONUNUN KANAMA VE TROMBOZA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

20:50

Halime PULAT DEMİR, Alper CİHAN

YATAN HASTALARDA MALNUTRİSYON DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: SGD, NRS-2002, NRI, INA

21:00

Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM

YETİŞKİN BİREYLERDE BESLENME OKURYAZARLIĞI DURUMUNUN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

21:10

Hasan AÇIK

FEVER OF UNKNOWN ORIGIN: KIKUCHI FUJIMOTO DISEASE

21:20

Hasan Hüseyin KIR, Betigül YÜRÜTEN ÇORBACIOĞLU, Osman Serhat TOKGÖZ

SERVİKAL DİSTONİLİ HASTALARDA STERNOKLEİDOMASTOİD KASTA KUTANÖZ SESSİZ PERİYOT DEĞERLENDİRİLMESİ

21:30

Hayriye Ecem YELKENCİ, Nevin ÖZTEKİN, Mustafa Çağlar BEKER

AKUT DÖNEM TRAVMATİK BEYİN HASARI SONRASI PDE1B’İN ETKİLEDİĞİ PROTEİN PROFİLİNİN PROTEOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ

21:40

Hüseyin Utku ÖZDEŞ, Öner KILINÇ

DİSTAL RADİUS KIRIĞI SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON OLAN RADİAL ARTER HASARI: OLGU SUNUMU

21:50

Işıl GÜZEL

RISK FACTORS FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE IN YOUNGER ADULTS

22:00

Esra ÇİKLER

HAREKETSİZLIK STRESININ TETIKLEDIĞI SIÇAN KOLON MUKOZASINDAKI HASARA KARŞI GALLIK ASITIN KORUYUCU ETKISI

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 2

Tarih ve Saat / Date and Time           : 08 OCTOBER 2022– 13:00 – 23:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                               Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                               Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN

                                                               Prof. Dr. Zakia HAMMOUCH

                                                               Assoc. Prof. Gültekin COŞKUN

                                                               Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                               Assist Prof. Khalida NASEEM

                                                               Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                               Admin

13:00

Denise Belchior AGUIAR, Rodolfo Paz VIEIRA

DIFFERENTIAL AND CONSTITUTIVE HUMAN RECEPTORS AND CYTOKINE EXPRESSED IN PRIMARY NEUTROPHILS, MONOCYTES, AND MACROPHAGES

13:10

José Correia CRUZ, Edna Guedes ROCHA

DOES THE ABILITY TO DIAGNOSE S-CREATININE CONCENTRATION RESULTS IMPROVE WITH EGFR?

13:20

Virgínia Serrano FIGUEIREDO, Marcia Souza GONÇALVES

C-REACTIVE PROTEIN AND PLASMATIC B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE AS MARKERS OF CT-EVIDENCE OF BRAIN EDEMA IN HYPERACUTE STROKE

13:30

Vivian Assis ALBUQUERQUE, Francine Correia ÁLVES

PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE IN BREAST CANCER SURVIVORS

13:40

Álvaro Lima SERRA

ASSOCIATION STUDY OF AROMATASE GENE (CYP19A1) AND ESSENTIAL HYPERTENSION

13:50

Sílvio Justino FERREIRA

CORRELATION OF THE RADIOGRAPHIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE DENTAL FOLLICLE OF THIRD MOLARS WITH INCOMPLETE ROOT FORMATION

14:00

Du JING

QUALITATIVE DOSIMETRIC AND RADIOBIOLOGICAL EVALUATION OF HIGH-DOSE

14:10

Phoenix SHIRLEY

COMPUTERIZED TWO-LEAD RESTING ECG ANALYSIS FOR THE DETECTION OF CORONARY ARTERY STENOSIS FOLLOWING CORONARY REVASCULARIZATION

14:20

Geng TAO, Max GRANT

PREDICTIVE MARKER FOR COLORECTAL ADENOCARCINOMA DIFFERENTIATION IN JAPAN

14:30

Ding LI, Luo YUN

LEVELS RISE AFTER ANAGRELIDE IS USED TO TREAT THROMBOCYTHEMIA IN CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS

14:40

Asher GRANHOLM, Zhuan AN

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) MUSCLE WEAKNESS IS LINKED TO A NOVEL BIOMARKER CALLED VGF, WHICH MAY PLAY A ROLE IN THE PATHOGENESIS OF THE DISEASE

14:50

Lilly MILLER

IN PATIENTS WITH METASTATIC BREAST CANCER, MAINTENANCE HORMONAL TREATMENT IMPROVES PROGRESSION-FREE SURVIVAL FOLLOWING FIRST-LINE CHEMOTHERAPY

15:00

Fiona PARKER

THE SCREENING OF BREAST CANCER IN FRANCE: RESULTS OF THE SURVEY

15:10

Trinity COWAN

USING THE RTOG-ASTRO PHOENIX DEFINITION, THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIOCHEMICAL CONTROL OUTCOMES AND THE QUALITY OF THE PLANNING OF HIGH-DOSE RATE BRACHYTHERAPY AS AN IMPROVEMENT OVER EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY FOR LOCAL PROSTATE CANCER

15:20

Alicia MERRITT

EARLY SQUAMOUS CELL CERVICAL CARCINOMA EXPRESSIONS OF EPHA2 AND EPHRINA-1 AND THEIR RELATIONSHIP TO PROGNOSIS

15:30

Finley MCDONALD

THE USP36 GENE, WHICH ENCODES A DEUBIQUITINATING ENZYME, IS OVEREXPRESSED IN OVARIAN CANCER USING DIFFERENTIAL DISPLAY

15:40

Hendrix WARD

FOR THE FIRST TIME, THE MITOCHONDRIAL PROCESS OF OXIDATIVE PHOSPHORYLATION HAS BEEN STUDIED BY DETERMINING THE EXTENT AND INITIAL RATES OF ELECTRON FLOW, PROTON TRANSLOCATION, OXYGEN UPTAKE, AND ATP SYNTHESIS UNDER CLOSE TO IN VIVO OXYGEN CONCENTRATIONS

15:50

Melody SIMPSON

HUMANS AND RODENTS: A LIGHT MICROSCOPY AND ULTRASTRUCTURAL INVESTIGATION OF CARDIOMYOCYTES IN PULMONARY VEINS

16:00

Ivan OŠETŘIL

ETHICAL PERSPECTIVES ON RNA INTERFERENCE THERAPEUTICS

16:10

Maxmilián ŘEHÁK

IN EXPERIMENTAL COLITIS, BOTH INFLIXIMAB AND ETANERCEPT ARE EFFECTIVE IN REDUCING ENTEROCYTE

16:20

Vít STEJSKAL

STANDARD BREAST CANCER TREATMENT FOR AFRICAN AMERICAN AND WHITE WOMEN

16:30

Ivona KOZÁKOVÁ

THE MCF7 BREAST CANCER CELL LINE'S GENE EXPRESSION IS MODIFIED BY IODINE: IODINE'S ANTI-ESTROGEN EFFECT

16:40

Jaromír KRATOCHVÍL

PATIENTS WITH BREAST CANCER IN ALGERIA HAVE THE FOLLOWING MUTATIONS: HIGH RATE IN YOUNG, SPORADIC CASES

16:50

Vilma ŽIŽKOVÁ

VINORELBINE-INDUCED PHLEBITIS CAN BE PREVENTED IN THE FOLLOWING WAYS:AN EXPERIMENTAL STUDY IN RABBITS

17:00

Dorota KŘÍŽKOVÁ

THE PRESENCE OF HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) IN THE GASTRIC MUCOSA MAY RESULT IN A SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE

17:10

Ludvík DVOŘÁČEK, Helena ČECHOVÁ

THE USEFULNESS OF CIRCULATING ADIPOKINE LEVELS IN ASSESSING HEALTH ISSUES RELATED TO OBESITY

17:20

Hugo MORAVEC, Radek FIŠER

PATHWAYS FOR THE SIGNALING OF EPHRIN AND PH RECEPTORS: A CONTRIBUTION TO BONE HOMEOSTASIS

17:30

Tereza ADAMCOVÁ, Zina KOVÁŘOVÁ

PEPTIDE WITH CAPSID ASSEMBLY INHIBITOR: THE HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS

17:40

Libuše STRAKOVÁ

ACCEPTABILITY OF TRIALS FOR CANCER CHEMOPREVENTION: IMPACT OF THE DESIGN

17:50

Ludmila MARTÍNKOVÁ

BIOSHUTTLE A REFORMULATED TEMOZOLOMIDE

18:00

Anny THORSEN

EXPRESSION IN NORTH AMERICAN GALLBLADDER CARCINOMA

18:10

Marie THOMASEN

LEVELS IN ASTROCYTES WERE REGULATED BY A MECHANISM DEPENDENT ON ADRENERGIC RECEPTORS

18:20

Josephine BRANDT

DISLOCATION OF THE RADIAL HEAD AND DISTAL RADIO-ULNAR JOINT SIMULTANEOUSLY: A CASE REPORT

18:30

Sofus ESKILDSEN

HOW CONDYLAR FRACTURES ARE TREATED: WHETHER TO OPEN OR NOT? A CRITICAL ANALYSIS OF THIS DEBATE

18:40

Oliver AAGAARD

IN VITRO PROPAGATION OF PRION: ARE WE ALREADY THERE?

18:50

Jannik OTTOSEN

UPREGULATION OF FOLLOWING PRENATAL COCAINE EXPOSURE INDUCES APOPTOSIS IN FETAL RAT BRAIN

19:00

Brian BJØRN, Esther THORSEN

INCREASED DIAGNOSTIC YIELD WITH EXTENDED SMALL BOWEL TRANSIT TIME DURING CAPSULE ENDOSCOPY

19:10

Alexandra KRISTOFFERSEN, Jeanett AAGAARD

TREATMENT WITH LAMIVUDINE FOR SEVERE ACUTE HBV HEPATITIS

19:20

Helle THOMASSEN, Diana KJÆRGAARD

LASER IRRADIATION CONTROLS OSTEOGENESIS AND ADIPOGENESIS IN MESENCHYMAL STROMAL CELLS BY REGULATING A CIRCADIAN CLOCK PROTEIN

19:30

Elly LORENZEN

IN HEART FAILURE PATIENTS WITH AND WITHOUT LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK, EXERCISE HAS A DIFFERENT EFFECT ON LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC TIME AND INTERVENTRICULAR DYSSYNCHRONY

19:40

Oda STEFFENSEN

AN INNOVATIVE METHOD FOR DETERMINING HOW WELL THE SUTURE ADHERES WHEN SEALING THE SURGICAL WOUND LIPS

19:50

Kaarel KUUSK

USING SMALL INTERFERING RNA TO SILENCE AN ALLELE

20:00

Raido LIPPMAA

A SIGN OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN STAGES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

20:10

Elvi KUUSK

TREATMENT OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN CYSTIC FIBROSIS PATIENTS BY INHALING GALACTOSE AND FUCOSE

20:20

Tarmo KOIV, Ere EENPALU

RADIOFREQUENCY ABLATION OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE WHO DO NOT HAVE CIRRHOSIS IS EFFECTIVE

20:30

Peep LEPMETS, Rein KANGUR

PREOPERATIVE TREATMENT OF EARLY BREAST CANCER WITH OR WITHOUT TRASTUZUMAB

20:40

Leida TOOM, Uudo KESKKULA

EVALUATION OF CELLULAR MORPHOLOGICAL FEATURES AND FRACTIONAL ANALYSIS OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE

20:50

Kalev NURME, Georg LAHT

DYSREGULATION OF MATRIX METALLOPROTEINASES (MMPS) MAY PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN THE PATHOGENESIS AND EVOLUTION OF PEDIATRIC ACUTE LUNG INJURY

21:00

Ott LAURITS

HELA CELL GENE EXPRESSION INFLUENCED BY TRANSPORTER MOLECULES

21:10

Aabraham MAGI

AFTER A SUCCESSFUL ABLATION OF SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA, A 5-YEAR LONG-TERM FOLLOW-UP REVEALED A SUSTAINED HIGH QUALITY OF LIFE: RESULTS FROM A LARGE RETROSPECTIVE COHORT OF PATIENTS

21:20

Taavi MALINEN

THE CONTINUOUS NON-INVASIVE ARTERIAL PRESSURE TECHNIQUE ENHANCES PATIENT MONITORING DURING INTERVENTIONAL ENDOSCOPY

21:30

Vili PAANANEN

MULTIVARIATE EXPLANATORY MODEL FOR SPORADIC COLON CARCINOMA

21:40

Minttu VENÄLÄINEN

AGE-RELATED CHANGES IN THYMIC GENE EXPRESSION REVEALED BY TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF MURINE THYMOCYTES

21:50

Leila LAJUNEN

ESTERIFIED LOW-MOLECULAR HYALURONIC ACID (EHA) AND AUTOLOGOUS BONE IN THE TREATMENT OF INFRA-BONE DEFECTS SURGICALLY

22:00

Melissa MORRIS

NONSTRUCTURAL PROTEIN-INDUCED DNA DAMAGE TO CELLULAR DNA CAUSED BY PARVOVIRUS B19 AND APOPTOSIS

22:10

Haven TRAVIS

AFTER BEING ACTIVATED BY VISIBLE LIGHT, CELLS CORRELATED WITH THE BREAKING OF DNA STRANDS

22:20

Evangeline DUNCAN, Elisa NICHOLSON

SEGMENT-ORIENTED ANALYSIS OF VELOCITY VECTOR IMAGING-MEASURED TWO-DIMENSIONAL STRAIN AND STRAIN RATE IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

22:30

Zofia GRAHAM, Tanner EVANS

IN RATS, HIGH DOSES OF ASTAXANTHIN REDUCE BLOOD PRESSURE AND BOOST INSULIN SENSITIVITY: ARE THESE EFFECTS RELATED TO ONE ANOTHER?

22:40

Oliver GAISSER, Aurora ZAHLER

EFFICACY OF THE VALSALVA MANEUVER ON SPINAL PUNCTURE HEMODYNAMIC RESPONSES AND NEEDLE PROJECTION PAIN

22:50

Inja KOBEL, Jürg SAUTER

MICROARRAY ANALYSIS OF A DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION PROFILE IN HUMAN ESSENTIAL HYPERTENSION PATIENTS' PERIPHERAL BLOOD CELLS

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 3

Tarih ve Saat / Date and Time           : 09 OCTOBER 2022– 09:00 – 23:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ümran SEVİL

                                                                Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

                                                                Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                Assoc. Prof. Emre DÜNDER

                                                                Assist. Prof. Ayça GÜRKAN

                                                                Assist. Prof. Perihan ABAY

                                                                Admin

09:00

Kağan GÖKÇE

13 YIL SONRA PELVİSTE GELİŞEN APENDİKS ORJİNLİ NÖROENDOKRİN TÜMÖR METASTAZI

09:10

Kadir ARSLAN

TEK NÖROLOJİK BELİRTİSİ TRİGEMİNAL NEVRALJİ OLAN COVİD-19: NADİR BİR OLGU

09:20

Nurten ELKİN

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE DUYGUSAL YEME FARKINDALIĞI

09:30

Kübra IRMAK

AKUT MYELOİD LÖSEMİNİN ANORMAL UTERİN KANAMA PREZENTASYONU İLE ANORMAL UTERİN KANAMA ETİYOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

09:40

Levent KARAKAŞ

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS İNCELEMEDE PROSTATIN SANTRAL ZONUNDAKİ RADYOLOJİK BULGULAR İLE SEMPTOM VE LABORATUAR DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

09:50

Mecnun ÇETİN

AKUT ROMATİZMAL ATEŞİ OLAN ÇOCUKLARDA DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ, KAROTİS ARTER SERTLİĞİ VE PLAZMA GELSOLİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10:00

Mecnun ÇETİN, Murat BAŞARANOĞLU, Serap KARAMAN, Eser DOĞAN

YANLIŞ ROMATİZMAL KARDİT TANISI ALAN KUADRİKÜSPİT AORTİK KAPAK: 13 YAŞINDA BİR OLGU

10:10

Mehmet Akif GÜN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Asuman BİRİNCİ

ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ NİTROFURANTOİN VE FOSFOMİSİNE DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ

10:20

Mehmet Akif GÜN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Asuman BİRİNCİ

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ POZİTİFLİKLERİNİN VE SİPROFLOKSASİNE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

10:30

Mehmet Hakan TAŞKIN

SAMSUN İLİNDE KADINLARDA YÜKSEK RİSKLİ HUMAN PAPİLLOMAVİRUS ENFEKSİYONUNUN GENOTİP DAĞILIMI VE PREVALANSI

10:40

Mehmet Hakan TAŞKIN

SAMSUN BÖLGESİNDE ART UYGULANAN AİDS/HİV HASTALARINDA YAŞAM ÖMRÜ AÇISINDAN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

10:50

Merve KARAKAYA, Ali Selçuk YENİOCAK

STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN CERRAHİ TEDAVİSİNDE OTOLOG REKTUS FASYA GREFTİ İLE PUBOVAJİNAL SLİNG TEKNİĞİ

11:00

Metin ÖZDEMİR

SİFİLİZ TANISINDA SEROLOJİK TEST ALGORİTMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

11:10

Metin ÖZDEMİR, Muharrem BAL, Ünal KARTAL

EOSİN Y BOYAMA TESTİ İLE SPERM CANLILIK DEĞERLENDİRMESİ

11:20

Mevsim SAYDAM, Sercan ERGÜN

MİR-182, MIR-320A, MIR-144'ÜN EBV POZİTİF BURKİTT LENFOMA İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

11:30

Sümeyye KAYAOĞLU, Sercan ERGÜN

NUSİNERSEN TEDAVİSİ ALMAKTA OLAN PEDİATRİK SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTALARININ İZLEMİNDE POTANSİYEL BİYOBELİRTEÇLER OLARAK MIR-155-5P, MIR-222-5P VE MIR-378B’NİN ARAŞTIRILMASI

11:40

Mustafa ÇETİN, Emine ARSLAN

POSTERİOR VAJİNAL DUVAR PROLAPSUSU OLAN OLGULARDA PROTEİN GEN ÜRÜNÜ 9.5 ( PGP 9.5 ) VE DÜZ KAS Α-AKTİNİN ( SMA ) KULLANILARAK VAJEN DUVARININ NÖROMUSKÜLER MORFOMETRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

11:50

Mustafa KİRAZ, Sibel ÖZKAN, Gürcan TÜRKYILMAZ, Ferda İlgen USLU

PRİMER BAŞ AĞRISI OLAN GEBELERDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI, TROMBOSİT/LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

12:00

Naci ÇELİK, Tahir GÜRLER

GENİŞ KOMPOZİT OROMANDİBULER DEFEKTLERİN REKONSTRÜKSİYONUNDA KOMBİNE ANTEROLATERAL UYLUK FLEBİ VE FİBULA OSTEOSEPTOKUTANÖZ FLEP KULLANIMI

12:10

Nadiye BARIŞ EREN

YOĞUN BAKIMDA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

12:20

Nadiye BARIŞ EREN

SAĞLIK BAKIMINDA İNOVATİF ÜRÜN ÖRNEKLERİ

12:30

Neslihan ERKAL, Orkun HAN, Yeliz AKPINAR MAYİR, Metin KABA

GÖÇMEN BİR KADINDA PELVİK APSE VE ABDOMİNO-PELVİK TÜBERKÜLOZUN BİR ARADA OLDUĞU BİR OLGU

12:40

Nilüfer KABLAN

KANSER İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİOMETRİK ANALİZİ

12:50

Niyazi ÇETİN, M. Eyyuphan YAKINCI

KBRN TEHDİTLERİNDE PSİKOSOSYAL DESTEK VE MÜDAHALE

13:00

Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL

ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU: YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARI

13:10

Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI BELİRTİ VE RİSKLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

13:20

Nursena GÜRSOY, Sukriye KARADAYI, Tülin ÖZBEK

SEMEN ÖRNEKLERİNDEKİ MİKROBİYOM PROFİLİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİNİN ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

13:30

Nurullah YÜCEL, Meryem Esma DÜZ

ANALYSIS OF ANATOMY THESES ON CHEMİCAL RİSK FACTOR FORMALDEHYDE İN ANATOMY LABORATORY

13:40

Okan EKİNCİ

BİPOLAR BOZUKLUKLU OLGULARDA UZUN ETKİLİ ANTİPSİKOTİK KULLANIMININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK BELİRLEYİCİLERİ

13:50

Pınar AYRAN FİDAN

HİSTOLOJİDE 3 BOYUTLU MODELLEME VE ÖLÇÜM PROGRAMLARININ KULLANIMI

14:00

Ramazan SAYGIN KERİMOĞLU

PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞI ETYOLOJİSİNDE SUÇLANAN FAKTÖRLER SİNÜS PREZENTASYONUNU ETKİLER Mİ?

14:10

Saadet YILDIZ, Murat Çetin RAĞBETLİ, Yasin TÜLÜCE

FARKLI DOZLARDA UYGULANAN STREPTOZOTOSİNİN SIÇAN KARACİĞERİNE ETKİLERİNİN STEREOLOJİK METODLARLA İNCELENMESİ

14:20

Sadun SUCU, Sadullah ÖZKAN

BİR FETÜSTE BODYSTALK ANOMALİSİ OLAN DİKORYONİK-DİAMNİYOTİK İKİZ GEBELİK: OLGU SUNUMU

14:30

Savaş AYHAN

MÜSABAKA DÖNEMİ ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARIN KAS HASARI VE KARACİĞER ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

14:40

Selin AKTÜRK ESEN, Doğan UNCU

PANKREAS KANSERİ HASTALARINDA KAN GRUPLARININ GENEL SAĞ KALIM ÜZERİNE ETKİSİ

14:50

Selin HAZIR

NİKOTİN MARUZİYETİNİN FARE TESTİS DOKUSUNDA PLZF EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ

15:00

Selin HAZIR

NİKOTİN İLE İNDÜKLENMİŞ FARE KARACİĞERİNDE OKSİDATİF STRES VE İNFLAMASYONUN ARAŞTIRILMASI

15:10

Selman EMİROĞLU

PYODERMA GANGRENOSUM AFTER REDUCTION MAMMOPLASTY

15:20

Serap ÇETİNER, Özgür OKUTURLAR

HEPATOSTEATOZU OLAN HASTALARDA ÜRİK ASİT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

15:30

Serdar ŞENOL

MİDE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜNDE ENDOSKOPİ YARDIMLI TRANSGASTRİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ

15:40

Sevinç YILDIRIM ÜŞENMEZ

YARA BAKIMINDA BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ROLÜ

15:50

Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN

YETİŞKİN BİREYLERDE AKDENİZ DİYETİNE UYUMUN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE BESİN TÜKETİMİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

16:00

Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN, Yahya ÖZDOĞAN

DEZENFEKTANLARIN ÇİĞ SEBZELERİN MİKROBİYAL YÜKÜ VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

16:10

Seyhan DEMİR KARABULUT

ETİK OLMAYAN YAZARLIK UYGULAMALARININ NE KADAR FARKINDAYIZ?

16:20

Solmaz ŞAHİN, Yeliz KAYA

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE TEDAVİYİ BIRAKMA NEDENLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

16:30

Süleyman Korhan KARAMAN, Ali KELEŞ

FAKİK VE PSÖDOFAKIK GÖZLERDE TOPIKAL SIKLOPENTOLAT ETKISININ ÖN SEGMENT OPTIK KOHERENS TOMOGRAFI ILE KARŞILAŞTIRILMASI

16:40

Süleyman KORKUT

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK KAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

16:50

Sümeyra KAYALI

AYAKTAN BAŞVURAN PEDİATRİK HASTALARIN İDRAR KÜLTÜRÜ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

17:00

Sümeyra KAYALI

ERİŞKİN YAŞ GRUBU YATAN HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

17:10

Tamer COŞKUN

FOOT POLYDACTYLY; SURGICAL RESULTS

17:20

Tolga YILMAZ, Feyza ALTIN

KERATOKONUSTA YÜKSEK GAZ GEÇİRGEN SERT KONTAKT LENS KULLANIMININ PROGRESYONA ETKİSİNİN PENTACAM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

17:30

Tuba DÜZCÜ, Yeter DEMİR USLU

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLANMASINDA ANALİTİK DÜŞÜNME ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

17:40

Tuba USTAOĞLU, Nilüfer ACAR TEK

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU VE PROBİYOTİKLER

17:50

Tuba USTAOĞLU, Nilüfer ACAR TEK, Emre YILDIRIM

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMLU HASTALARDA DİYET MÜDAHALESİNİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

18:00

Turgut Emre ERDE, Tahsin Sami ÇOLAK

UZUN KEMİK DİAFİZİ MULTIPLE MYELOM TANILI HASTALARDA OPTIMODEL UYGULAMASI TÜRK TOPLUMUNDA UYGULANABİLİR Mİ ?

18:10

Tülin YILDIZ, Arzu MALAK, Çağla AVCU

BRCA POZİTİF KADINLARDA PROFİLAKTİK CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

18:20

Uğur ÇOBANOĞLU, Emine Seda GÜVENDAĞ GÜVEN

MATERNAL ISCHEMIA MODIFIA ALBUMIN LEVELS TO ASSESS ON PREGNANCY AND EFFECT TO FETAL BIRTH WEIGHT

18:30

Ufuk KARABACAK, Kürşat KARADAYI

MEME KANSERİNİN AKSİLLA METASTAZINDA EKSTRANODAL YAYILIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

18:40

Yasin DALDA, Emrah ŞAHİN, Özlem DALDA

DEV KARACİĞER KİST HİDATİĞİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ EŞLİĞİNDE OLGU SUNUMU

18:50

İbrahim Halil ERDEM

SURİYELİ MÜLTECİ KADINLARDA FİBROMİYALJİ ŞİDDETİNİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE DEPRESYONLA İLİŞKİSİ

19:00

İbrahim Volkan ŞENKAL

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA TUTULUM PATTERNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

19:10

İbrahimhalil DÜŞÜNCELİ, Zeynep GÖK SARGIN

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE KRONİK HEPATİT C FARKINDALIĞI

19:20

Zeynep GÖK SARGIN

ERİŞKİNLERDE MECKEL’S DİVERTİKÜLÜ: LİTERATÜR DERLEMESİ

19:30

Yeliz ŞİMŞEK

ACİL SERVİSTE YANIK HASTALARININ ANALİZİ

19:40

Yeşim YENİ, Sıdıka GENC, Betul CİCEK, Ahmet HACİMÜFTÜOĞLU

ANTIPROLIFERATIVE EFFECT OF VANILLIC ACID ON THE CACO-2 HUMAN COLON ADENOCARCINOMA CELL LINE

19:50

İhsan EKİN

THE EFFECT OF WINTER AND SUMMER SEASONS ON THE FATTY ACID PROFILE OF CAPOETA TRUTTA AND CYPRINUS CARPIO FROM ULUDERE HİLAL DAM LAKE (ŞIRNAK, TÜRKİYE)

20:00

İhsan EKİN

SCHISTOSOMA SPECIES AND THEIR INTERMEDIATE HOSTS: A RESEARCH ON THE PRESENCE OF BULINUS TRUNCATUS HOST IN SOUTHEAST ANATOLIA

20:10

İzzet ÖZGÜRLÜK

MATERNAL AND NEONATAL CONSEQUENCES IN EMERGENCY CESAREAN SECTIONS IN THE 2ND STAGE OF ACTIVE BIRTH ACTION

20:20

Zübeyde AYTUFAN, Sinan ASAR

NEFES DARLIĞIYLA BAŞVURAN VE MASİF PULMONER KANAMASI OLAN 35 HAFTALIK GEBENIN KLINIK YÖNETIMI, OLGU SUNUMU

20:30

Zülal İSTEMİHAN

BUDD-CHİARİ SENDROMLU HASTALARDA ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRME

20:40

Ömer ÖZER

BASİT EPİSKLERİT: EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

20:50

Özgür Aydın TOSUN, Süleyman ÖZEN, Eda Güner ÖZEN

MUHTEMELEN WOLFF KAYNAKLI DİŞİ ADNEKSİAL TÜMÖRLERİ (FATWO) OLGU SUNUMU

21:00

Özlem KÖSEOĞLU ÖRNEK, Erdem SEVİM

HIV İLE YAŞAYAN EŞCİNSEL BİREYLERİN HIV YÖNETİM SÜREÇLERİ: ZORLAŞTIRAN VE KOLAYLAŞTIRAN UNSURLAR

21:10

Şeyda KARABÖRK, Hümeyra ÇELİK

MTT TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMİŞ ÜÇ FARKLI HÜCRE HATTINDA KAPSAİSİN’İN ANTİ PROLİFERATİF ETKİSİ

21:20

Cansu KARA ÖZTABAĞ, Akif Hakan KURT, Mehmet Ali SUNGUR, Lokman AYAZ

RETİNA PİGMENT EPİTEL HÜCRELERİNDE OXYRESVERATROLÜN’ÜN HİDROJEN PEROKSİT KAYNAKLI OKSİDATİF HASARA KARŞI KORUYUCU ETKİSİNDE ÖSTROJEN RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ

21:30

Fethi GEÇİMLİ, Fatma SARI ÜSTEL, Emine AKALIN, Mine KOÇYİĞİT

INVESTIGATING EPISODES OF CARE FOR TRADITIONAL MEDICINE DISORDERS IN ICD-11

21:40

Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Seda NUR TEDMEDİR

REFLÜ TANISI KONMUŞ OBEZ HASTADA LAPOROSKOPİK REFLÜ CERRAHİSİ SONRASI BESLENME TEDAVİSİ UYGULANMASI: BİR OLGU ÖRNEĞİ

21:50

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL

SAĞLIKTA ŞİDDET: ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

22:00

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL

FİZİKİ HAREKETLİLİĞİN RUH VE BEDEN SAĞLIĞINA ETKİSİ: MASA BAŞI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

22:10

Feyza BAŞAK, Mehmet DEMİR, Tansu KUŞAT               

PİNEALEKTOMİZE VE NORMAL ERKEK SIÇANLARDA SEREBELLAR GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN (GFAP) DÜZEYLERİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METOTLA ARAŞTIRILMASI

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 4

Tarih ve Saat / Date and Time           : 09 OCTOBER 2022– 09:00 – 23:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                               Prof. Dr. Gülsen DEMİR

                                                               Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN

                                                               Prof. Dr. Zakia HAMMOUCH

                                                               Assoc. Prof. Gültekin COŞKUN

                                                               Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                               Assist Prof. Khalida NASEEM

                                                               Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                               Admin

09:00

Elina PAASIO, Ossian HYVÄRINEN

HIGH-INTENSITY NON-INVASIVE POSITIVE PRESSURE VENTILATION (NPPV) AS AN ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL NPPV WITH LOWER VENTILATOR SETTINGS IN STABLE HYPERCAPNIC COPD PATIENTS IS THE FOCUS OF THIS ANALYSIS

09:10

Niina SALMELA, Aatu SELÄNNE

RELATIONSHIP BETWEEN ANAL FINDINGS AND SYMPTOMS

09:20

Onerva HALONEN, Elsa VIRTANEN

THE INDUCTION PHASE AND THE EFFECTOR PHASE OF DISTINCT ALLERGIC LUNG INFLAMMATION

09:30

Ainikki SAVELA

MELANOMA CELLS' SUBCELLULAR LOCALIZATION OF CLAUDIN-1 IS AFFECTED BY PKC AND PKA PHOSPHORYLATION

09:40

Grégoire PÉRIER

RATES OF SUCCESS FOR TREATING FORAMINAL SPINAL STENOSIS WITH ENDOSCOPIC LAMINOFORAMINOPLASTY

09:50

Abraham PARMENTIER

CLINICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH RECURRENT SYNCOPE ASSOCIATED WITH BRADYCARDIC OR ASYSTOLIC RESPONSES ON IMPLANTABLE LOOP RECORDER MONITORING

10:00

Édith COURTIAL

A COMPARISON OF A RESTING COMPUTERIZED ECG SIGNAL ANALYSIS DEVICE WITH TWO LEADS

10:10

Alban CHARDIN

ANALYSES OF HUMAN RED BLOOD CELL GENE EXPRESSION

10:20

Thomas COUVREUR

DETERMINANTS OF ALCOHOL-DEPENDENT PATIENTS' IMPROVEMENT IN QUALITY OF LIFE (QOL) DURING AN INPATIENT WITHDRAWAL PROGRAM

10:30

Maxime GEFFROY

SYSTEMIC SCLEROSIS (SSC) IS A DISEASE CHARACTERIZED BY AUTOIMMUNITY AND INFLAMMATION THAT RESULTS IN WIDESPREAD VASCULOPATHY AND FIBROSIS

10:40

Jordan DUFOUR, Séverin VALLOTTON

TREATMENT WITH PREDNISONE AND AZATHIOPRINE: CASE REPORT

10:50

Marie-Paule HÉRISSON, Leila HECTOR

SKELETAL MUSCLE STRENGTH COMPARISON BETWEEN CARDIAC PATIENTS AND HEALTHY CONTROLS OF SIMILAR AGE

11:00

Ignace BRASSARD, Lucile DELAFOSE

IS REPAIRING BOTH COLUMNS REALLY NECESSARY?

11:10

Angèle CHUQUET, Alphonse LEVETT

WAY TO BETTER HEALTH: A CROSS-CULTURAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LAUGHTER AND DISEASE PREVALENCE IN RELATION TO VARIOUS LEVELS OF LAUGHTER

11:20

Imeda DGEBUADZE, Anzor KOTRIKADZE

A PILOT STUDY OF RIZATRIPTAN AND MIGRAINEURS WITH VISUALLY-INDUCED MOTION SICKNESS

11:30

Zviadi APAKIDZE, Keti PERTAKHIA

CORTICOSTEROIDS' EFFECT ON RABBIT PHLEBITIS CAUSED BY INTRAVENOUS INFUSION OF ANTINEOPLASTIC AGENTS

11:40

Ramazi GLOVELI, Ioane NAKANI

TREATMENT OF THORACIC RADICULOPATHY WITH ENDOSCOPIC THORACIC LAMINOFORAMINOPLASTY: TWELVE CASES REPORTED

11:50

Annika HECHT

CLASSIFICATION OF INFECTIONS IN THE HIP JOINT

12:00

Elea SCHÖNBORN

INFECTIONS OF THE HIP JOINT CAUSED BY PATHOGENIC ORGANISMS *

12:10

Fabio AUER

JUSTIFICATION FOR A ONE-STEP REPLACEMENT OF AN INFECTED HIP REPLACEMENT WITH UNCEMENTED IMPLANTS AND AN ANTIBIOTIC-IMPREGNATED BONE GRAFT

12:20

Eveline REINHARD

SPACER IMPLANTATION A TWO-STAGE PROCEDURE FOR TREATING LATE CHRONIC HIP INFECTIONS

12:30

Kuno MENKE

STRATEGIES FOR RECONSTRUCTION AND MECHANICAL ISSUES AT THE HIP SPACER IMPLANT

12:40

Angelika MÖHRING

THE VACUUM-ASSISTED CLOSURE (V.A.C.) SYSTEM'S EFFICACY IN TREATING EARLY HIP JOINT INFECTIONS

12:50

Til SCHOTTENSTEIN

INFECTIONS OF THE PROXIMAL FEMUR CAN BE TREATED WITH ANTIBIOTIC-LOADED CEMENT SPACERS

13:00

Lorenz LAUTERBACH

COMPLICATIONS FOLLOWING THE USE OF A SPACER TO TREAT HIP JOINT INFECTIONS

13:10

Valentin BECHTHOLDT

THE MOST EFFECTIVE TREATMENT FOR LATE HIP JOINT INFECTIONS IS TWO-STAGE RECONSTRUCTION WITH AN ANTIBIOTIC-LOADED CEMENT SPACER

13:20

Caesar FELLERER

AN IMPLANTABLE LOOP RECORDER CAN BE USED TO DISTINGUISH CONVULSIVE SYNCOPE FROM EPILEPSY

13:30

Helge GERSON, Luise WEYRAUCH

THE PHARMACOKINETICS OF 5-FLUOROURACIL (5-FU) INVESTIGATED IN JAPANESE PATIENTS WITH ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

13:40

Pascal EICH, Torsten WEGENER

IN THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS, SAFE AND EFFECTIVE UNDENATURED TYPE II COLLAGEN: A CLINICAL TRIAL

13:50

Bianca RIESZ, Meike GLASSER

INFANCY'S ASPIRATIONS FOR A FOREIGN BODY: A 20-YEAR EXPERIENCE

14:00

Jessi MENKE, Minna REICHWEIN

A COMPARATIVE STUDY OF CONTROL SELECTION: ESTIMATING THE RISK OF CANCER DEATHS IN CHINESE MEN CAUSED BY SMOKING

14:10

Paskal NEUMANN

FLOW CYTOMETRY WITH HIGH RESOLUTION: A TOOL FOR MONITORING ANEUPLOID PROSTATE CANCER CELLS AFTER TREATMENT

14:20

Anke MITTERMAIER

WHY DO SOME CHILDREN WHO DEVELOP ASTHMA AT AN EARLY AGE IMPROVE OVER TIME?

14:30

Vincze ÁRON

AUTOFLUORESCENT PROTEINS AS EUKARYOTIC PHOTOSENSITIZERS

14:40

Fehér PATRIK

THE NUMBER OF FAT-STORING MULTILOCULAR CELLS THAT EXPRESS IN THE THYMUS RISES WITH AGE

14:50

Juhász MÁTÉ

SATISFACTORY RESULTS HAVE NOT YET BEEN OBTAINED IN THERAPY FOR SECONDARY PREVENTION IN ISCHEMIC STROKE PATIENTS WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME (APS)

15:00

Székely ÁBEL

THE LIGATION OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (API) FOR USE WITH IMAGE PROCESSING SYSTEMS IN DIAGNOSTICS (MRT) IS ATTRACTING INCREASING ATTENTION AND SCIENTIFIC INTEREST

15:10

Fekete LAURA

IN THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS, HYPERTENSION, AND CHRONIC WOUNDS, ULTRA-LOW MICROCURRENT

15:20

Mezei SZILVIA

MICROORGANISM GROWTH IN LIPID-DEVOID TOTAL PARENTERAL NUTRITION SOLUTIONS

15:30

Jónás BERTALAN

A META-ANALYSIS OF THE ASSOCIATION BETWEEN ASTHMA RISK AND THE POLYMORPHISM IN REGULATED UPON ACTIVATION

15:40

Nagy MÁRK, Szalai MÁRTON

THE GODOY & GODOY TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF LYMPHEDEMA IN POPULATIONS WITH LOW SOCIOECONOMIC STATUS

15:50

Bács TÍMEA, Szalai HENRIETTA

AUTONOMIC DYSFUNCTION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MANIFESTING AS POSTURAL ORTHOSTATIC TACHYCARDIA SYNDROME

16:00

Boros EVELIN, Somogyi NIKOLETT

A PATIENT WITH CML IN THE CHRONIC PHASE REQUIRES PEPTIDE VACCINATION IN ADDITION TO THERAPY

16:10

Biró ALEXANDRA, Szabó MARTINA

LOSARTAN'S EFFECTS ON CONNEXIN EXPRESSION IN RABBITS DURING THE EARLY STAGES OF ATHEROSCLEROSIS

16:20

Szűts BENEDEK, Pataki DANIELLA

TACROLIMUS LONG-TERM RESPONSE IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS IS INFLUENCED BY THE FOLLOWING FACTORS: APPROACH BASED ON PHARMACOKINETICS AND PHARMACOGENESIS

16:30

Alberta BALBI

ASPIRIN ESTERASE ACTIVITY AND SERUM CHOLESTEROL CONCENTRATION IN OLDER PEOPLE: PRELIMINARY INFORMATION

16:40

Ermenegarda GERMANI

MICROORGANISM GROWTH IN LIPID-CONTAINED TOTAL PARENTERAL NUTRITION SOLUTIONS

16:50

Cirilla MANCINO

THE PROTEIN'S CYTOTOXICITY IN CULTURE REDUCED BY GENOTYPE-SPECIFIC AMINO ACID SUBSTITUTION IN NS1 OF PARVOVIRUS B19

17:00

Angelo PIETRO

AN INNOVATIVE NEW METHOD FOR TREATING FACET ARTHRITIC PAIN USING ENDOSCOPIC FACET DEBRIDEMENT

17:10

Soccorso GARAVAGLIA

EVALUATION OF NERVE BLOCKS FOR THE LUMBAR FACET JOINT IN THE TREATMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN

17:20

Tullia TAURIELLO

AN ENDOHEDRAL GADOLINIUM-CLUSTER-FULLERENE-CONJUGATE INTRAVITAL MR CONTRAST AGENT WITH A 500-FOLD INCREASE IN SENSITIVITY: A NEW OPPORTUNITY IN CANCER DIAGNOSTICS

17:30

Oliviera MURA, Demetria GRAZIOSI

OXIDATIVE STRESS IN ANOXIA (HYPOBARIC HYPOXIA), CITRULLINE - NO CYCLE ENZYMES, AND REPERFUSION IN THE RAT BRAIN

17:40

Edgardo BAFFA, Ludano CIFALDI

THORACIC DISC DISEASE TREATED WITH PERCUTANEOUS LASER DISC DECOMPRESSION: TEN CASES WERE REPORTED

17:50

Baldovino VENTURO, Letizia FARGNOLI

IN AGING FEMALE RATS, MAITAKE MUSHROOM EXTRACTS REDUCE PROGRESSIVE HYPERTENSION AND OTHER CHRONIC METABOLIC DISTURBANCES

18:00

Quiteria D'ANNUNZIO, Enrica BISSO

PREPARATION OF RGD-MODIFIED LONG CIRCULATING LIPOSOME LOADING MATRINE AND ITS IN VITRO ANTI-CANCER PROPERTIES

18:10

Gaudino TUCCIARONE, Tazio MATTUCCI

FUNCTIONALIZED PNA MONOMERS THAT EXTEND THE PNA WORLD ARE SUITABLE CANDIDATES FOR INVERSE DIELS-ALDER CLICK CHEMISTRY

18:20

Tibaldo AQUILINA, Grimaldo CORRENTI

PERFORMANCE OF THE LINE BISECTION IN PATIENTS WITH TREATMENT-RESISTANT DEPRESSION AND GENERALIZED ANXIETY DISORDER

18:30

Zenobia MATARRESE, Semiramide IANNUZZI

NSAID/COLD STRESS-INDUCED GASTRIC ULCERATION IN RATS AND THE EFFECT OF CYCLODEXTRIN COMPLEXATION WITH NSAIDS

18:40

Stefaan BOLTE

A CASE OF IDENTITY THEFT:AN IMPLANTABLE LOOP RECORDER USED TO IDENTIFY ASYSTOLE THAT CAUSED CONVULSIONS

18:50

Karlien PLATTEL

IN A RAT MODEL OF NEUROPATHIC PAIN, INTRATHECAL SIRNA AGAINST TOLL-LIKE RECEPTOR 4 REDUCES NOCICEPTION

19:00

Jorieke TIETJENS

THE EFFECTS OF VAGINAL RADICAL TRACHELECTOMY (VRT) ON UTERINE BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE UTERINE INVASIVE CERVICAL CANCER

19:10

Rikkert LINTERT

PREDICTORS OF HEPATIC STEATOSIS AND THEIR DIAGNOSTIC VALUE IN HEPATIC FIBROSIS IN HBEAG-NEGATIVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS

19:20

Roosmarijn DOCTOR

IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IS LINKED TO ABDOMINAL OBESITY, HIGH TRIGLYCERIDE LEVELS, AND INSULIN RESISTANCE

19:30

Magnus BEKKEN

ADRIAMYCIN-INDUCED PODOCYTE LOSS IS REDUCED BY 25-DIHYDROXYVITAMIN D3

19:40

Jooske HOEVEN

A META-ANALYSIS FOUND A LINK BETWEEN SUSCEPTIBILITY TO ESOPHAGEAL CANCER RISK AND P53 GENETIC POLYMORPHISM

19:50

Mathijs KATSMA

CLINICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF A PANCREATIC SOLID PSEUDOPAPILLARY TUMOR: MORE OR LESS AGGRESSIVE?

20:00

Kevin VELDMEIJER

VACCINATION FOR INFLUENZA: ATTITUDES OF HEALTHCARE WORKERS IN THREE MIDDLE EASTERN NATIONS IN THE HOSPITALS WHERE THEY TYPICALLY WORK

20:10

Carlijn THORNI

GLIOMA AFTER TRAUMA: A CASE REPORT AND A LITERATURE REVIEW

20:20

Lowie SCHIPPERS

AUTOLOGOUS BONE GRAFT AND A MEMBRANE THAT IS NOT REABSORBABLE ARE USED TO TREAT OROANTRAL FISTULA

20:30

Jurren STELWAGEN, Walter TIJHOFF

TECHNICAL CONSIDERATIONS IN TRAUMATIC BRAIN INJURY TREATMENT: DECOMPRESSIVE CRANIECTOMY

20:40

Loes VEERENHANNES, Evelien DAAMS

A THERAPY-FOCUSED CYCLIC-RGD-BIOSHUTTLE THAT HAS BEEN "CLICK CHEMISTRY" FUNCTIONALES

20:50

Mareike DONKELAAR, Mathijs WETERINK

CHILDREN IN SUBURBAN SCHOOLS' REFRACTIVE STATUS AND THE PREVALENCE OF REFRACTIVE ERRORS

21:00

Dieneke SEGERS

PRAVASTATIN PROTECTS PRIMAQUINE-LOADED ERYTHROCYTES AND OFFERS ANTIOXIDANT ACTIVITY

21:10

Roar ASKELAND

COMPARATIVE EFFICACY AND TOLERABILITY IN THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS: A PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND CLINICAL TRIAL

21:20

Adrian SONDROL

SOLID-LIPID 5-FLUOROURACIL NANOPARTICLE OPTIMIZATION: A PRELIMINARY TREATMENT FOR COLON CANCER STUDY

21:30

Jarl GILBERTSEN

LYMPHEDEMA OF THE PRIMARY LOWER LIMB: FOCUSING ON ITS EMOTIONAL, SOCIAL, AND FUNCTIONAL EFFECTS

21:40

Henryk GMEREK, Korneliusz NOWAKOWSKI

ABLATION OF THE PANCREAS IN A PORCINE MODEL USING HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU)

21:50

Juliusz MOCZAR, Róża DREWNIAK

PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS WERE THE SOURCE OF A NOVEL POPULATION OF MESENCHYMAL PROGENITORS WITH POTENTIAL FOR HEMOPOIETIC STEM CELLS

22:00

Adelajda POLKOWSKA, Sabina FALKOWSKA

MS AND MAGNETIC BEADS WERE USED TO FIND SERUM PROTEIN BIOMARKERS AND BUILD A BOOSTING DECISION TREE MODEL FOR COLORECTAL CANCER DIAGNOSIS

22:10

Izaro MALLÉN

IN AGS CELLS, HELICOBACTER PYLORI ALTERS MITOCHONDRIAL DNA AND RAISES THE LEVEL OF REACTIVE OXYGEN SPECIES

22:20

Oliver AVILÉS

ALLOGENEIC BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTATION AND THEIR DIRECTIONAL MIGRATION TO THE NECROTIC FEMORAL HEAD