SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Remzi KARASUNGUR, mran SEVL, Emine KURT CAN, Veysel CAN
 


Keywords:ADLESANLARDA DSMENORE
 
Ama: Bu almann amac, Adlesanlarda Dismenore ynetimini tartarak konuyu gzden geirmektir. Yntem: alma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanlar zerinden Adlesan Dismenore, Dismenore, primer dismenore, sekonder dismenore terimleri ile yaplan taramalar sonucu tam metnine ulalan almalarn derlenmesi ile hazrlanmtr. Bulgular: Dismenore kadnlarn reme a boyunca ok sk grlen jinekolojik rahatszlklardan biridir. Genellikle primer ve sekonder olmak zere iki tipte kategorize edilir. Yaplan almalar dnya genelinde dismenore sklnn %45.3 ile %90 arasnda deiiklik gsterdii en yksek oranlarnsa adlesanlarda olduu grlmtr. Dismenore kadnlarn fiziksel ve sosyal aktivitelerinde deiikliklere yol aarak yaam kalitesini drmektedir. zelikle adlesanlarda dismenore sonucunda spor ve sosyal aktivitelere katlm snrl olmakta; okul devamszlklar, okul baars, konsantrasyon, retkenlik gibi akademik performans gstergeleri olumsuz etkilenmekte, genel konfor ve yaam kalitesi dmektedir. Patofizyolojisi endometriumdaki prostaglandin ve lkotrien yolaklarndaki aktivite ve uterin kontraksiyonlardaki artn katkda bulunduu almalarda belirtilmektedir. Dismenore en tipik olarak karn kramplar olarak ortaya kar; bununla birlikte ba ars, mide bulants, kusma veya dier yaygn semptomlarla da kendini gsterebilir. Tan esas olarak kliniktir, ancak pelvik muayene, gebelik testi ve CYBE taramas gibi dier testler, dier ar kaynaklarn ekarte etmede yardmc olabilir. Dismenorenin adlesanlarda prevelans yksek olmasna ramen farmakolojik tedavisi NSAID ve Hormanal tedavi ile snrldr. Bu nedenle yaanan arda tamamlayc ve alternatif tedavilerden yararlanlmasnda ve yan etkisi az olan ya da hibir yan etkisi olmayan tedavilerin saptanmasnda fayda bulunmaktadr. Bu balamda hemirelerin tamamlayc ve alternatif tedavi kullanm konusunda farkndalklarnn artmas ve kullanlan yntemlerin kanta dayandrlmas gerekmektedir. Sonu: Bu makalede dismenorenin en yeni tanmlarn, patofizyolojisini, epidemiyolojisini, klinik sunumunu ve ynetimini tartarak konuyu gzden geirmenin yan sra adlesanlar hakknda en gncel gr sunmay amalamaktadr. ORCID NO: 0000-0002-8015-0644

Anahtar Kelimeler: Adlesan Dismenore, Dismenore, primer dismenore, sekonder dismenore