SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sadiye SERT, Berna ERAYMAN
 


Keywords:AKUT GASTROENTERT TANISI KONULAN OCUKLARDA ADENOVRUS VE ROTA VRS SIKLII VE MEVSMSEL DAILIMI: TEK MERKEZ DENEYM
 
Ama: Akut gastroenterit tans alm 1 aylk-18 ya aras ocuklardan alnan dk rneklerinde rotavirs ve adenovirs antijenlerinin ya, cinsiyet ve mevsim ile ilikisini aratrmay amaladk. Gere ve Yntemler: Ocak 2017 ile Austos 2022 tarihleri arasnda hastanemizde akut gastroenterit tans alan 1960 hastann dk rnei analiz kaytlar retrospektif olarak incelendi. Hastann bavuru yl, mevsimi, cinsiyeti, ya ve gaitada viral antijen testi sonular dosya kaytlarndan retrospektif olarak incelendi. Bulgular: almada rotavirus testi incelenen 1960 hastann verileri incelendiinde 1123 (%57,2) erkek, 837 (%42,8) kz idi. Hastalarn ya ortalamas 5,014,50 (medyan, 3,4, minimum-maksimum 0,1-17,9) iken, erkeklerin ya ortalamas 5,014,63, kzlarn ya ortalamas 5,024,32 idi. Toplamda, tm hastalarn %13,8'i dk incelemesinde rotavirs veya adenovirs viral antijeni iin pozitifti. almaya alnan tm hastalarn 92'sinde (%4,7) dk rneinde rotavirs antijeni pozitifti. Erkeklerin 61'inin (%3,1) ve kzlarn 31'inin (%1,6) dksnda rotavirs antijeni pozitif bulundu. Katlmclarn dk rneinde rotavirs skl aylara ve mevsimsel dalma gre incelendiinde en sk grlen ay Aralk ay, en sk grlen mevsim ise k aydr. almaya alnan tm hastalarn 180'inde (%9,1) dk rneinde enterik adenovirs antijeni pozitifti. Dk rneinde enterik adenovirs antijeni 88 (%4,3) erkek ve 92 (%4,5) kzda pozitifti. Katlmclarn dk rneinde adenovirs skl aylara ve mevsimsel dalma gre incelendiinde en sk grlen ay Mart, en sk grlen mevsim ise ilkbahardr. Sonu: almamz artk viral gastroenterit etkenleri olan rotavirs ve adenovirsn nemli oranda grldn gstermitir. zellikle iki ya alt ocuklarda viral ajanlarn saptanma skl daha fazladr. Enterik adenovirs ve rotavirs k ve ilkbaharda daha sk tespit edildi. ORCID NO: 0000-0002-1394-935X

Anahtar Kelimeler: adenovirs, ocuklar, gastroenterit, prevalans, rotavirs