SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Baak NBOL
 


Keywords:ALKOL-MADDE TEDAV MERKEZݒNDE YATARAK TEDAV GREN KADINLARIN SOSYODEMOGRAFK VE KLNK DEKENLERNN NCELENMES
 
Erkekler ve kadnlar arasndaki psikoaktif madde kullanm arasndaki fark giderek azalmaktadr. 1980lerde Alkol ktye kullanm iin erkek-kadn oran 5:1 olarak tahmin edilirken, 2021 ylndaki Dnya Uyuturucu Raporuna gre, psikoaktif madde kullanan her kiiden birinin kadn olduu belirtilmektedir. lkemizde de benzer ekilde alkol veya madde kullanmnn erkekler arasnda daha yaygn olduu gsterilmektedir. Bu almada bamllk tedavisi iin yatarak tedavi grm olan kadnlarn ayrntl incelenmesi amalanmtr. Ocak 2020-Ocak 2022 tarihleri arasnda SB Erenky Ruh ve Sinir Hastalklar Eitim ve Aratrma Hastanesi, AMATEM Kliniinde DSM-5e gre, Alkol veya Madde Kullanm Bozukluu tans ile yatarak tedavi gren 104 kadn hastann verileri incelenmitir. Kadnlarn %78,7si almyordu, %44,7si bekard, %30,9u boanmt, %33,7si ortaokul mezunuydu. %44,7sinin ocuu vard. Tercih maddeleri arasnda en byk orann alkol olduu saptand. %54,3nde oklu madde kullanm mevcuttu. %22,3nde damarii madde kullanm yks vard. %35,1i yat tamamlamamt, %41,5i taburculuk sonras kontrollere gelmemiti. %57,4nde elik eden ruhsal hastalk yks, %45,7sinde ek tbbi hastalk (akcier, kardiyovaskler, gastrointestinal, jinekolojik, meme kanseri, bulac hastalklar vb) yks mevcuttu. Alkol ya da madde kullanm bozukluu olan her yatan kadn iin bamllk srecinin hassasiyetle ele alnmas gereken bir durum olduu dnlmektedir. Bu bulgular bamllkla mcadele eden kadnlar iin daha fazla dzenlemelere ihtiya duyulduu ve multidisipliner bir yaklamn nemli olduunu gstermektedir. ORCID NO: 0000-0003-0600-7900

Anahtar Kelimeler: Ruh Sal, Bamllk, Kadn, Multidisipliner Yaklam