SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ahmed TAHA, Bar MEDETOLU
 


Keywords:ATEL SLAHA BALI OLAN TORAKOABDOMNAL YARALANMALARIN EKSPLORASYON KARARIN ZORLUU OLGU SUNUMU
 
Giri: Ateli silah yaralanmalar travma cerrahisinin en zor konularndan biridir. Literatrde her ne kadar da seili vakalarda konservatif takip neren almalar olsa da, hastann genel durumu, yaralanma ekli, says , geli zaman ve tesis yeterlilii gibi etkenler devreye girerek eksplorasyona ynelik karar zorluyor. Torakoabdominal ASY organ hasar daha fazla ve daha ciddi olduundan dolay ii daha da zorlatryor. Bizim olguda hastann muayene bulgular, kurunun izledii yolda olabilecek organ yaralanmalar ile takip sonular arasndaki eksplorasyon kararn zorluunu anlatmaya hedefliyoruz. Olgu: 26 yanda erkek hasta, sa skapulla alt ucundan girili, k olmayan ASY ile acile bavurdu. Hasta geldiinde bilinci ak, genel durumu orta-iyi, hafif nefes darl mevcuttu. FM: batn rahat, rebound, defans yoktu. Tetkiklerde WBC:10.97, HGB:14.5. Hastaya ekilen PA-AKC grafisinde sa diafram hatt silik ve hemopnmotoraks grnm mevcuttu. Solda 9. nterkostal aralk hizanda kurun ile uyumlu dansite saptand. IV kontrastl Torakoabdominal BTde sa toraksta kontzyonu, intraparankimal hematomu tesbit edildi. Batnda belirgin serbest mayi veya serbest hava grnm mevcut deildi. Hastaya sa tp torakostomi ve kapal su alt drenaj uygulanarak youn bakma alnd. Hastaya ayn gnde yaplan kontrol USGde ek patoloji raporlanmad. 1. ve 2. gnde yaplan seri HGB takibinde 14.5tan 9,9e d gzlemlendi. Kontrol amal ekilen oral + IV kontrastl torakoabdominal BTde batnda zellikle KC etrafnda serbest hava saptand. Kontrast madde kaa mevcut deildi. Eksplorasyon karar verildi. GAM ile batn organlar kontrol edildi. Salim idi. Sol arka tarafta Diaframda mm kesi mevcut idi. Dalak lojunda dren konuldu. Hasta 3. Gnde servise eksterne edildi. 4 gn serviste takip edildikten sonra drenler ekildi ve hasta taburcu edildi. ORCID NO: 0000-0003-1338-7710

Anahtar Kelimeler: ASY, Torakostomi, Akut batn, Eksplorasyon, Acil, Laparatomi