SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Onur YILMAZ
 


Keywords:ATROFK ALVEOLAR KRETLERN LAK KEMK GREFT LE REKONSTRKSYONU
 
Son yllarda dental implant uygulamalar ksmen ve tamamen disiz hastalarn rehabilitasyonu iin rutin bir tedavi haline gelmitir. mplantlarn retansiyonu, stabilitesi ve olumlu sonular elde edilmesi iin yeterli rezidel kemik hacmi esastr. Malignite, travma, konjenital di eksiklii, oro-fasiyal enfeksiyonlar veya di ekimi gibi nedenlerde gelien iddetli alveolar kemik rezorpsiyonu dental implantlarn yerletirilmesi ve uzun sreli baarsn imknsz klar. Atrofik enelerde dental implantlarn uygulanmas iin yeterli kemik hacmini salamaya ynelik birok farkl yaklam olmasna ramen, osteojenik ve non-immnolojik zelliklerinden dolay otojen greftler yaygn olarak tercih edilmektedir. liak kemik kolay ulalabilen, hzl revasklarizasyon ve entegrasyon zellii olan, ksmen bol miktarda (yaklak 50 cm3 kortikokansellz) ve yksek kalitede kemik elde edilebilen bir blgedir. Bu almada ileri derecede atrofik kretlere sahip hastann anterior iliak kemik greftiyle alveolar rekonstrksiyonu sonras dental implantlar ile rehabilite edilmesi anlatlmaktadr. Bir hasta maksiller atrofi, iki hasta mandibular atrofi nedeniyle opere edildi. Anterior iliak kemikten elde edilen greftler ile yaplan alveolar rekonstrksiyonun ardndan yaklak 4-6 ay sonra dental implantlar yerletirildi. aylk osseointegrasyon sresinin ardndan protetik rehabilitasyonlar tamamland. Ortalama yllk takip periyodunun ardndan biyolojik, estetik, fonksiyonel ya da biyomekanik komplikasyon gzlenmedi. iddetli alveolar kemik kayb olduu durumlarda anterior iliak greftler ile yaplan ogmentasyon estetik ve fonksiyonel problemlerin giderilmesini salamtr. ORCID NO: 0000-0002-0460-7649

Anahtar Kelimeler: liak Kemik, Dental mplant, Alveolar Rekonstrksiyon