SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hayriye KKE, Sevtap KKCANKURTARAN, Yasemin ERTA ZTRK
 


Keywords:BARATRK CERRAH SONRASI BREYLERN HEDONK ALIK VE DEPRESYON DZEYLER
 
Ama: Bariatrik cerrahi, obezite iin etkili bir tedavi yntemidir. Ancak cerrahi sonras sonular, uzun sreli arlk kayb ve yeme ile ilgili psikopatoloji asndan deikenlik gstermektedir. Bu almada, bariatrik cerrahi sonras hastalarn beslenme davranlarnn incelenmesi, hedonik alk durumlarnn ve cerrahi sonras depresyon derecelerinin deerlendirilmesi amalanmtr. Yntem: Kesitsel tipteki bu alma bariatrik cerrahi geirmi 44 yetikin birey ile yrtlmtr. Bireylerin hedonik alklarnn deerlendirilmesinde Besin Gc lei, depresyon durumlarnn deerlendirilmesinde ise Beck Depresyon lei kullanlmtr. almann verileri SPSS 26.0 versiyonu kullanlarak analiz edilmitir. Bulgular: almaya katlan bireylerin ya ortalamas 35,07,90dr. Katlmclarn byk ounluu kadn, tp mide ameliyat geirmi ve yeteri kadar salkl besin tercih ettiini dnenlerden olumaktadr. Ameliyat sonras bir yl ve daha ksa sre geirenlerin %20si normal arlkta ve %53,3 hafif imandr. Bir yldan daha uzun sre geirenlerin %41,4 normal arlkta, %31i hafif iman ve %6,9u morbid obezdir. Ameliyat sonras geen sreye gre oluturulan gruplarda beden ktle indeksi, Besin Gc lei puan ve alt faktrleri arasnda anlaml fark bulunmamtr (p>0,05). Beck Depresyon lei ortalama puannn ameliyat sonras bir yl ve daha ksa sre geirenlerde bir yldan daha uzun sre geirenlere gre daha yksek olduu saptanmtr (p=0,002). Sonu: Bariatrik cerrahi operasyonu sonras geen sreden bamsz olarak hastalarn hedonik alklar ve beden ktle indekslerinin benzer olduu grlmtr. Ancak, ameliyatn ilk ylndaki hastalarn depresyon puanlarnn ameliyatn zerinden bir yldan fazla sre gemi olan hastalardan daha yksek olduu gzlenmitir. Bariatrik cerrahi geiren hastalarn ameliyat sonras ilk ylda psikolojik destek almas ileride grlebilecek yeme bozukluklarnn nlenmesinde yararl olabilir. ORCID NO: 0000-0003-4524-8205

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, Beslenme, Depresyon, Hedonik alk