SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glsm DEVEC, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:BEBEK GIDALARINDA PATULN
 
Mikotoksinler, mantarlar tarafndan sekonder metabolitler olarak retilen gl toksinlerdir. Gl toksisitesinden dolay besin gvenlii ve gda sanayisi bu metabolitleri zerinde durulmas gereken bir konu olarak deerlendirmektedir. Bir mikotoksin tr olan patulin, Byssochlamys, Penicillium, Aspergillus gibi baz mantarlar tarafndan retilen ve ok eitli gdalarda grlebilen bir mikotoksin trdr. zellikle elma, kays, armut gibi ekirdekli ve yumuak meyveler, baz sebzeler, tahllar, peynir gibi besinler patulin oluumu iin nemli besinler arasnda yer almaktadr. Depolama, sl ilem, pastrizasyon, fermentasyon ve asidite koullar ile beraber kontaminasyon durumu patulin miktarnn azalma ve artnda etkili olmaktadr. Patulinin 1940'larda bir antibiyotik olarak izole edilen suda znr bir lakton iken insan saln zerine etkileri dikkat ekmitir. Epitel hcre dejenerasyonu, genotoksik ve teratojenik gibi etkileri salk tehtiti halk sal endielerini arttmaktadr. Uygun proses ve koullara ramen patulinin doal olarak oluma zellii patulinin elimine edilmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bundan dolay, zel bir grup olan bebek ve ocuklarn beslenmesinde yer alan zellikle elma, armut, tahl bazl pre gibi bebek gdalar patulin tehlikesi zerinde tekrar durulmasn gerektirmektedir. Bebek gdalarnn tketimine bal olas artacak maruziyet salk sorunlarn beraberinde getirecektir. Bu derlemede bebek gdalarnda bulunan patulin incelenmekte ve patulini etkileyen prosesler tekrar gzen geirilmektedir. Ayrca bu derleme ilerleyen srelerde bebek gdalarnn patulin analizlerine bir k tutacaktr. ORCID NO: 0000-0002-8047-2926

Anahtar Kelimeler: patulin, mikotoksin, bebek gdalar