SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine ENER AYDIN, Yunus ERDEM, Ercan TRKMEN
 


Keywords:BESLENME ANKET YNTEMYLE HEMODYALZ HASTALARININ GNLK TUZ ALIMI HESAPLANABLR M?
 
Hemodiyaliz hastalarnda iki diyaliz arasndaki kilo almnn primer nedeni diyetle alnan tuz miktardr. Hipernatremiye sekonder gelien osmotik susama hissi, sv almn beraberinde getirir. Hipervolemiye seconder, kan basnc art kardiyovaskler mortaliteyi arttrr. Bu adan hemodiyaliz hastalarnda diyetle alnan tuz miktarnn bilinmesi nemlidir. Bu almada beslenme anketi yntemiyle hemodiyaliz hastalarnda alnan sodyum miktarnn hesaplanmas hedeflenmitir. Ayrca hesaplanan sodyum miktarnn geleneksel yntemle hesaplanan sodyum miktaryla karlatrmas da yaplmtr. Bu amala kronik hemodiyaliz programnda olan ve haftada defa hemodiyalize giren anrik 20 hasta almaya dahil edilmitir. Serum sodyum dzeyine etki edebilecek komorbiditesi olan hastalar alma dnda braklmtr. Hastalarn diyaliz kndan bir sonraki diyaliz giriine kadarki diyetleri hastalar tarafndan beslenme anketi formuna yazlmtr. Hastalarn diyaliz k ve bir sonraki diyaliz giriinde vcut arlklar llm, serum sodyum lm iin kan rnekleri alnmtr. Hastalardan diyet anketi yntemiyle elde edilen sodyum diyet sodyumu, serum sodyum rnekleri ve diyaliz giri ve kndaki toplam vcut svs kullanlarak elde edilen sodyum hesaplanan sodyum olarak isimlendirilmitir. almann sonunda hemodiyaliz hastalarnda diyetle alnan sodyum miktarnn hesaplanan sodyum miktarndan daha yksek olduu ancak bu farkn istatistiksel olarak anlaml olmad grlmtr (p:0.804). Yaplan korelasyon analizinde diyet sodyumu ile hesaplanan sodyumu arasnda ve diyet sodyumu ile vcut arlndaki deiim arasnda zayf korelasyon olduu gzlenmitir. Ayrca hesaplanan sodyum ile vcut arlndaki deiim arasnda kuvvetli korelasyon olduu tespit edilmitir. Yaptmz almada diyet sodyumu ile hesaplanan sodyum ve vcut arlndaki deiimler arasnda zayf korelasyon olmas nonosmotik sodyumla aklanabilir. Ancak bunun iin daha geni hasta populasyonlarnda ileri aratrmalara ihtiya vardr. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn tp uzmanlk tezinden retilmitir. ORCID ID: 0000-0002-1610-7369)

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Tuz Alm, Diyet Anketi