SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Habibe DLSZ
 


Keywords:BR KORUYUCU RUH SALII HZMET: DEPREMZEDE OCUKLARA HANG OYUNLARI NERELM?
 
Ama: Bu almann amac; oyunun koruyucu ve iyiletirici ruh sal hizmeti yn de olduu gereinden hareketle, depremzede ocuklara bulunduklar ortamda nerilebilecek oyunlar konusunda profesyonellere ve ailelere bilgi sunmaktr. Gere-Yntem: Bu alma kapsamnda nerilen oyunlar alanyazn ile klinik deneyimler sentezlenerek oluturulmutur. Gerekeler ve nem: 6 ubat 2023 tarihinde Trkiyede Kahramanmara merkezli olan ve 10 farkl ilimizi etkileyen iki byk ardk deprem meydana gelmitir. Depremler; sadece yarattklar fiziksel etkiler nedeni ile deil ayn zamanda bireylerin duygu durum ve psikolojileri zerinde yarattklar olumsuz etkiler nedeni ile de ykc afetler arasnda yer almaktadr. Nitekim; deprem gibi afetlere maruz kalmak ocuklarn duygu durumlarn olumsuz ynde etkilemektedir. Oyunlar; bir ocuun hayatn olumlu ynde etkileyen, herhangi bir materyale ya da koula bal olmayan kolay ulalabilir ve kolay uygulanabilir birer teraptik unsurdur. Bu balamda oyunlar; ocuklar depremin olumsuz etkilerinden koruma ynnde olduka ilevsel bir faktr olarak karmza kmaktadr. nk; ocuklar, oyunlar aracl ile kendilerini szl ya da szsz olarak spontan bir ekilde ifade edebilirler ve isel stres, fke, korku ve kayglarn oyunlarna yanstarak bulunduklar oyun alannda duygusal rahatlama yaayabilirler. Bu nedenle oyunlarn depremzede ocuklar zerindeki olas koruyucu ve iyiletirici etkisi son derece nemlidir. Sonu: Bu almada; halihazrda deprem blgesinde yaamakta olan ocuklar iin adrlarda dahi uygulanabilecek nitelikte, ulalabilir, ilevsel ve ocuklarn duygu durumlarna iyi gelebilecei ngrlen bir takm oyunlar nerilmitir. ORCID NO: 0000-0003-1252-6096

Anahtar Kelimeler: ocuk, Oyun, Afet, Deprem, Travma, Koruyucu Faktr