SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Neslihan SEVML
 


Keywords:CERRAH MASKE KULLANIMININ RETNA DAMAR API ZERNE ETKS
 
Ama: Koronavirs hastal (Covid-19) nedeniyle kullanm artan cerrahi maskeler, tm vcutta periferal oksijen satrasyonunda (SpO2) azalmaya ve hipoksemi sonucu damarlarda daralmaya yol amaktadr. Vcutta yalnzca retinal damarlar direkt ve non-invaziv olarak izlenebilmektedir ve sistemik, evresel ve genetik pek ok faktrden etkilenebilmektedir. Bu almada cerrahi maske kullanmnn retina damar ap (RD) zerine etkisini deerlendirmeyi amaladk. Yntem: almaya hastanemizde almakta olan, SpO2 yi etkileyen sistemik hastal olmayan 20 salkl gnllnn sabah maske takmadan ve maskeyi hi karmadan 4 saat sonra len maskeli olacak ekilde SpO2leri pulse oksimetre ile lld ve fundus fotoraflar non-midriatik retinal kamera ile ekildi. RD; santral retinal arteriol edeeri (SRAE), santral retinal venl edeeri (SRVE) ve arteriol/venl oran (AVO) olmak zere bilgisayar yardml yarm otomatik grntleme sistemi (IVAN, University of Wisconsin) kullanlarak hesapland. Optik disk kenarndan 0,5 ile 1,0 disk ap uzaklkta kalan aralktaki en byk 6 arteriol ve venl tanmland ve big six forml kullanld (Figr 1 ve 2). Bulgular: almaya ya ortalamas 35.05 2.59 (range, 18-54) olan ve herhangi bir sistemik hastal olmayan 8 erkek 12 kadn toplam 20 kii katld. Katlmclarn len maskeli llen SpO2 leri anlaml olarak daha dkt (p=0,01). Sabah SRAE 164.43 2.83 μm iken len SRAE 159.37 3.45 μm idi. Sabah SRAE anlaml olarak daha yksekti (p=0,039). Sabah SRVE 249.09 4.56 iken len SRVE 244.26 5.01 μm idi. Sabah AVO 0.66 0.1 iken len llen AVO 0,65 0.1 olarak bulundu. Sabah maskesiz ve len maskeli ekimler arasnda SRVE ve AVO deerleri iin anlaml fark bulunamad (srasyla p=0,212 ve p=0,525). Sonu: Pandemi dneminde kullanm artan cerrahi maskeler, SpO2de azalmaya neden olarak retinal arter kalibresinde anlaml dkle yol aabilmektedir. Okler ve sistemik komplikasyonlar nlemek amacyla RD deiikliklerin llmesi nem arz etmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8557-4673

Anahtar Kelimeler: Retina Damar ap, SRAE, SRVE, AVO, Cerrahi Maske