SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevin ODABAI GNE
 


Keywords:OCUK ENDOKRNOLJ POLKLNNDE TAKP EDLEN HASTALAR ARASINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATF TIP KULLANIMININ DEERLENDRLMES
 
Ama: Tamamlayc ve alternatif tp (TAT) kullanm son yllarda erikin ya grubunda artmaktadr. Bu almann amac ocuk endokrinoloji polikliniine bavuran olgularda TAT kullanm skln ve TAT kullanmn etkileyen faktrleri belirlemektir. Yntem: almaya Haziran 2021-Aralk 2021 tarihleri arasnda bavuran; Hashimoto tiroiditi, obezite, malntrisyon, tip 1 diyabetes mellitus ve byme hormonu eksiklii tans ile takip edilen 81 hasta dahil edildi. TAT kullanm ve ailelerin sosyodemografik zelliklerine ilikin sorular ieren anket formlar muayene srasnda aileler tarafndan dolduruldu. Bulgular: Ebeveynlerin ya ortalamas 38,10 7,61 yl, ocuklarn ya ortalamas 12,93 3,16 yld. Erkek/kadn oran ebeveynlerde 22/59, hasta grubunda 35/46 idi. Ebeveynlerin %37si ocuklar iin TAT kullanyordu. TAT kullanm skl 35 ya alt ebeveynlerde en yksekti (X2 :7,599; p:0,022). Ebeveynin renim durumu, ailenin gelir durumu, hastann ya, tans ve tedavi sresinin TAT kullanmn etkilemedii saptand (p>0,05). En sk kullanlan TAT bitkisel ilalar, vitamin-mineraller, bal ve akupunkturdu. TAT kullananlarn %36,7si doktorlarn TAT kullanmn nermeseler bile ses karmadn, %30u kzdn/kmsediini, %23,3 TAT kullanmn nerdiini, %10u ise doktorlarn bu konuyla ilgilenmediini ifade etti. TAT kullanan ebeveynlerin %23 TATn hastaln seyrini tamamen dzelttiini, %63 biraz dzelttiini, %14 ise deiiklik yapmadn belirtti. TAT kullananlarn %86,7si TAT kullanmna bal yan etki geliebileceini, %66,7si ileride yeniden TAT kullanabileceini belirtti (X2:21.501; p<0,001). Sonu: Bu almada nc basamak bir salk merkezinde takip edilen pediatrik hastalar arasnda TAT kullanmnn yaygn olduunu saptanmtr. ou TAT zararsz olsa da, zellikle ocuklar gibi hassas poplasyonlarda mevcut geleneksel tedaviyle yan etkiler veya ila etkileimleri olabilecei aklda tutulmal ve TAT kullanm tbbi yknn bir paras olarak her muayenede sorgulanmaldr.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayc Tedavi, Alternatif Tedavi, ocuk