SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meltem PEPE, Nejla CANBOLAT AHNER
 


Keywords:OCUK VE ALENN KORUNMASI
 
Toplumun en kk ve ilevsel birimi ailedir ve bir toplumun devamll iin aile btnlnn korunmas nemlidir. Bir ailede, henz fiziksel, ruhsal ve sosyal ynden erginlie ve olgunlua ulamam olmas sebebiyle, ailelerine birok ynden baml ve korunmaya muhta olan bireyler ise ocuklardr. Bu sebeple ocuk, aile ve toplum birbirinden ayr dnlemeyecek kavramlar olarak karmza kmaktadr. ocuklarn korunmas ve geliimlerinin desteklenmesi iin aile, ailenin korunmas iinse toplum nemlidir. ocuk, ailenin korunmas ve toplumun salkl yapsnn srdrlebilirlii konularnda toplumu yneten kurumlara, ilgili rgt ve kurululara ciddi iler dmektedir. Bu konuda uluslararas dzeyde; World Health Organization (WHO), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Labor Organization (ILO), International Council of Nurses (ICN) gibi kurulu ve rgtler sorumluluklar stlenmiken; Trkiye de ise bata Aile, alma ve Sosyal Hizmetler Bakanl olmak zere ocuk Hizmetleri Genel Mdrl tarafndan gerekli politika ve uygulamalar srdrlmektedir. Ayn zamanda ocuk haklarn korumaya ynelik lkemiz tarafndan da imzalanm bildiri ve szlemeler de bulunmakta ve uygulanmaktadr. ocuk ve ailenin korunmasnda pediatri hemireleri de eitici, karar alc, savunucu, aile szcs, rehabilite edici, rahatlatc, i birlii ve iletiimci, sal koruma, gelitirme ve ykseltme, danmanlk, aratrmac, ynetici ve liderlik rolleriyle grevler stlenmektedirler. Bu alma, ocuk ve ailenin korunmasyla ilgili temel kavramlara, ilgili kurumlarn ileyi ve yaplarna, pediatri hemirelerinin bu konudaki rol ve sorumluluklarna dikkat ekmek amacyla gerekletirilmitir. ORCID NO: 0000-0002-6611-4559

Anahtar Kelimeler: ocuk, Aile, Toplum, Koruma, Pediatri hemirelii