SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Emin ASLANCI
 


Keywords:OCUKLARDA AIRI AKTF MESANE TEDAVSNDE KULLANILAN OXYBUTYNN HYDROCHLORDE'N GZ BASINCI ZERNE ETKSNN ARATIRILMASI
 
Ama: Oral antikolinerjik ajanlar ar aktif mesane tedavisinde ska kullanlmaktadr. Antikolinerjik ajanlar vcuttaki muskarinik reseptrleri bloke ederek gz dahil birok sistemde yan etkilere yol aabilmektedir. Bu almann amac, ar aktif mesane nedeni ile oksibutinin hidroklorr tedavisi uygulanan ocuklarda gz ii basnc deiimlerini deerlendirmektir. Gere ve Yntem: almaya Ocak 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasnda bursa ehir hastanesi ocuk roloji blmnde rodinamik inkontinans deerlendirmeleri sonucunda ar aktif mesane tans konulan ve oksibutinin hidroklorr tedavisi balanan 9-12 ya aras ocuklar dahil edildi. ocuklarn hepsine ayrntl gz muayenesi (grme keskinlii, biomikroskopik muayene, fundus muayeneleri ve non kontakt tonometreyle gz ii basn lmleri) yapld. Tedaviye baladktan 0, 1, 3 ve 6.aylarda grme keskinlii, biyomikroskobik muayene, fundus muayenesi ve Gz ii basnc lmleri yapld. Test sonularnn istatistiksel karlatrmalar yapld. Sonular: almaya 14 erkek, 11 bayan hasta olmak zere 25 hastann 45 gz dahil edildi, oksibutinin hidroklorr kullanan ar aktif mesaneli ocuklarda balangtan (0. gn) 6. aya kadar GB (p = 0,182) Gz ii basn deerlerinde istatistiksel olarak anlaml bir fark gzlenmedi. almaya alnan ocuklardan birinde tedavi sonras 1. Ayda gz ii basn art saptand ve tedavi sonlandrld. Antikolinerjik ilalarn kullanm gzde ciddi yan etkilere yol aabilmektedir. gz ii basn deiiklikleri de zellikle dar al hastalarda ciddi gz ii basn artler geliebilmektedir. Bu ilalarn uzun sreli kullanlmas gereken durumlarda dzenli gz kontrolleri olduka nemlidir. ORCID NO: 0000-0002-0636-9656

Anahtar Kelimeler: ocuklar, Aktif Mesane, Gz ii Basnc, Oksibutunin