SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ezgi GNGRD, Abdullah KAHRAMAN
 


Keywords:COVID-19 LKL POST-PNMONK BL OLUUMU
 
COVID-19 ilikili pnmoni gzlenen olgularda yaygn olarak bilateral periferal buzlu cam grnts ve multilober ve subsegmental konsolidasyon grlmektedir. Bu hastalarda direkt grafide grlen kistik lezyon literatrde tanmlanmam olup, BTde grlen kistik hava bronkogramlar bildirilmitir. Biz de kliniimizde takip ettiimiz 58 yanda erkek hastada COVID-19 pnmonisi sonras akcierde gelien 3 tane dev bl olgumuzu sunmay amaladk. 58 yanda erkek hasta direnli ate ve yaygn miyalji sebebiyle d merkeze bavurmu, 23.11.2020 tarihinde ekilen toraks BT sinde her iki akcier parankim alanlarnda periferal-subplevral alanlarda youn olmak zere dank yerleimli, birbirleri ile birleme eiliminde yamasal buzlu cam dansitesinde infiltrasyonlar gzlenmi olup herhangi bir bl veya kist saptanmamtr. Hasta COVID-19 ilikili pnmoni n tansyla yatrlarak tedaviye alnmtr. Servis takibi srasnda rezervuarl maskeyle 15 lt/dk oksijen tedavisine ramen dispneik takipneik seyreden hasta youn bakma kabul edilmi. Servis takibi srasnda rezervuarl maskeyle 15 lt/dk oksijen tedavisine ramen dispneik takipneik seyreden hasta youn bakma kabul edilmi. Yaklak 60 gn devam eden youn bakm tedavisi sresince hastaya 6 doz anakinra, prednol 80 mg (30 gn boyunca verilip uygun ekilde kesilmi), meropenem 14 gn verilmi. Hastaya yksek akml oksijen ve dnml bipap tedavisi uygulanm ve prone pozisyona alnmtr. Takipleri srasnda sa akcier apeks ve sol akcier apeks ve bazalde yerleen bller sebebiyle bipap tedavisi sonlandrlmtr. Hasta ileri tetkik ve tedavi iin kliniimize 112 araclyla devredilmitir. ekilen toraks BT sinde sa akcier st ve orta lobda ve sol akcierde by sol akcier st lobta subplevral yerleimli 8x5x5 cm boyutlarnda ve alt lobta subplevral yerleimli 12x6x12 cm boyutlarnda olmak zere birka adet ince cidarl post-pnmonik pnmatosel lehine deerlendirilen hava dansitesinde lezyonlar izlenmitir. Ayrca sa akcier st lob apikal segmentte ierisinde hava-sv seviyelenmesinin izlendii kontrast madde verilemedii iin duvar kalnl net deerlendirilemeyen 7.5x4x5 cm boyutlarnda kaviter lezyon mevcuttu. Hastadan balgam kltr, balgamda mantar taranmas ve galaktomannan gnderilmitir. Hastaya meropenem 3 * 1 gr ve linezolid 20 * 600 mg antibiyoterapi balanmtr. Balgamda pseudomonas aeruginosa remi olup galaktomannan negatif gelmitir. Gs cerrahisine konslte edilen hastaya cerrahi mdahale gerekli grlmemi olup hasta antibiyoterapisi tamamlandktan sonra ev tipi oksijen konsantratr ile evine ifa ile taburcu edilmitir. COVID-19 ncesinde ve tan anndaki akcier grafileri ve toraks BT lerinde herhangi bir kistik akcier lezyonu olmayan hastamzda tedavi sonrasnda gelien bllz akcier kistleri hem direkt grafide hem de BT de net olarak deerlendirilebilmektedir. Bllz akcierin geliiminde mekanizma henz ispat edilmemi olup mekanik ventilatr uygulamasnn etkisi olduu dnlmektedir. Subplevral olarak yerlemi olan bllz yaplar spontan pnmotoraksn en nemli sebebi olarak grlmektedir (4). Kliniimizde takip ettiimiz hastalarda getiimiz yllara oranla artan bir oranda COVID enfeksiyonuna bal spontan pnmotoraks grmekteyiz. Sonu olarak , COVID-19 pnmonisine bal akcierde yaygn hasar olumakta olup bllz kist formasyonun da artmasna sebep olmaktadr. Bu durumun youn bakmda gelien spontan pnmotoraks geliimine zemin hazrlad kansndayz. ORCID NO: 0000-0002-6050-9058, 0000-0002-5397-8841

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ARDS, Pnmoni, Bl, Pnmatosel