SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma Peyman ERTU, Ammar Haj HASSAN, Emine Eda ARICI
 


Keywords:COVID-19 PANDEM DNEMNDE NVERSTE RENCLERNN ETL GIDA TAKVYELER VE LA KULLANMA ALIKANLIKLARININ DEERLENDRLMES
 
iddetli akut solunum sendromu koronavirs 2'nin (SARS-CoV2) neden olduu koronavirs hastal (COVID-19), in'in Wuhan kentinde 2019 yl Aralk aynda tespit edilmitir. Bulacl ve lmcll nedeni ile tm dnyay etkileyen bir salgna dnmtr. lkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde saptanmtr ve Dnya Salk rgt (DS) tarafndan pandemi ilan edilmitir. Salgnn balamasndan bu yana, gerekletirilen almalar ve raporlar dorultusunda tedavi protokolleri lkemizde ve dnya genelinde gncellenmektedir. DS aklc ila kullanmn bireylerin klinik bulgularna ve bireysel zelliklerine gre uygun ilacn, uygun sre ve dozda, en dk maliyetle ve kolayca salanabilmesi olarak tanmlamaktadr. almamz, niversite rencilerinin COVID-19 pandemi dneminde aklc ila kullanmna ilikin bilgi, tutum ve davranlarn deerlendirmeyi amalamaktadr. Etik kurul onayl, 24 soruluk anketten olumaktadr ve yz yze grmeler ile gerekletirilmitir. Trkiye Adanadaki ukurova niversitesine kaytl, farkl fakltelerde renim gren 401 niversite rencisinin ankette yer alan demografik bilgiler; COVID-19 ile ilgili genel tutum ve ila kullanm; vitamin, mineral ve bitkisel ila kullanm; antibiyotik ila kullanm ve antidepresan ilalarn kullanm ile ilgili sorular cevaplandrmas planlanmtr. Anket verileri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programnda deerlendirilmitir. alma sonular, Trkiye Adanadaki ukurova niversitesine kaytl anket almasna katlan rencilerin, COVID-19 pandemi dneminde aklc ila kullanmna ynelik yksek dzeyde bilgi, olumlu tutum ve davranlara sahip olduunu gstermektedir. ORCID NO: 0000-0002-8911-2935

Anahtar Kelimeler: Aklc la Kullanm, COVID-19, Pandemi, Coronavirus, Farmakoloji