SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yasemin YILDIZ, efika KONCA, Gizem Esra KO, Alp Eren ELENLOLU, Ender SR, Mehmet ZLER
 


Keywords:COVID-19 PANDEMSNDE FBROMYALJ HASTALARI N TAMAMLAYICI BR TEDAV YNTEM: ON-LNE UYGULANAN MNDFULNESS MEDTASYONU
 
GR: Mindfulness (bilinli farkndalk) meditasyonu ar, depresyon ve anksiyetede etkinlii gsterilmi teraptik bir tekniktir. Bu meditasyonda kii dikkatini nefesine ve bedendeki fiziksel duyumlara yneltir; dnceleri her uutuunda dikkatini tekrar nefes ve bedenine odaklar. Uygulama esnasnda farkettii deneyimlerini yargszca kabullenir. almamzda On-line mindfulness meditasyonla fibromyalji hastalarnn farkndalk dzeylerinin gelimesini, ar iddeti, depresyon, anksiyetelerinin azalmasn ve hayat kalitelerinin artmasn hedefledik. METOD: almamza dahil olmay kabul eden 43 hastadan 27si dlama kriterlerini tamas ve 6snn da katlamamas nedeniyle alma d brakld. Dlama kriterleri; iddetli depresyon, ailesinde ve/veya kendisinde epilepsi ve/veya psikoz yks, skolyoz, lomber herni, kanser gibi arya sebep olabilecek baka bir hastal olmas, antidepresan, ar giderici baka yntem kullanmas, gebelikti. alma ve kontrol grubundaki hastalar (n=10) balangta bilinli farkndalk, depresyon, anksiyete, ar iddeti, hayat kalitesini belirleyen geerlilik ve gvenilirlii kantlanm lekleri doldurdu. On-line platformla eriilen alma grubu 4 hafta, haftada 3 kez ve her uygulamada 25 dakikalk On-line mindfulness meditasyonu uygulad. Kontrol grubu meditasyon uygulamad. lekler 4. haftada tekrar dolduruldu. BULGULAR: alma grubunda meditasyon uygulamas ncesi ve sonras arasnda farkndalk dzeyinde anlaml fark grlmedi (p>0.05); ar iddeti ve anksiyete azald (p<0.05), hayat kalitesi leindeki sosyal fonksiyonlar ve vcut ars parametrelerinde iyileme grld (p<0.05). SONU: Covid-19 pandemisi gibi sosyal izolasyon gereken, salk hizmetine ulamann zorlat durumlarda On-line mindfulness meditasyonu hastalarn ar iddeti, anksiyete, yaam kalitesini iyiletirebilir ve fibromyalji hastalarna tamamlayc bir tedavi yntemi olarak sunulabilir. almamzda uygulanan ok sk dlama kriterleri gerekli hasta saysna ulamakta zorluk yaratsa da sonularn kullanlan metoda (On-line mindfulness meditasyon) spesifik olmasn saladndan ayn zamanda almann gl ynn oluturmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Mindfulness Meditasyon, Fibromyalji, Ar iddeti