SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Necmi CAM, Osman Turul EREN
 


Keywords:DZ EKLEMNDEK DEJENERATF KIKIRDAK LEZYONLARIN MKROKIRIK YNTEM LE TEDAVSNN UZUN DNEM SONULARI
 
Ama: Mikrokrk yntemi kkrdak lezyonlarnn tedavisinde uygulanan cerrahi yntemlerden biridir. Bu almamzn amac dejeneratif kkrdak lezyonu nedeni ile mikrokrk uygulanan 40 ya st hastalarn uzun dnem sonularn deerlendirmek. Yntem: Diz ekleminde dejeneratif zeminde kkrdak lezyonu olan ve mikrokrk yntemi ile Temmuz 2003-Haziran 2007 yllar arasnda tedavi uygulanan ve alma grubumuzu oluturan 15 hastann 9u (%60) kadn, 6i (%40) erkekti. almamza dizilim kusuru olan veya ba yaralanmas nedeni ile tedavi uygulanm olan hastalar dahil edilmedi. Son kontrolde fonksiyonel durumlar Lysholm diz skoru ile, diz grafileri Kellgren & Lawrence radyolojik snflamasna gre deerlendirildi. Yaplan cerrahi mdahalenin etkinliinin deerlendirilmesi amac ile tarafmzdan hazrlanan sorular hastalara yneltildi. Bulgular: Hastalarn cerrahi srasnda ya ortalamalar 50.9 (dalm; 40-65 yl) yl idi. Ortalama takip sresi 16.6 (dalm; 1619 yl) yld. 4 hastaya total diz protezi, 2 hastaya ise tekrar artroskopik giriim uyguland. Son kontrolde tekrar bir cerrahi mdahale geirmeyen 9 hastann cerrahi ncesi Lysholm skor ortalamalar 62.5 (dalm; 3875), son kontrolde ise 55.7 (dalm; 3676) olarak tespit edildi. Memnuniyetsiz olduunu ve tekrar ans olsa bu ameliyat tercih etmeyeceini belirten 2 hasta dnda dier tm hastalarmz zellikle ilk 5 yl cerrahi sonutan memnun kaldklarn ve tekrar geriye dnebilseler yine ameliyat olacaklarn belirtmilerdir. Sonu: Hastalarn kazandklar iyilik hali sre ierisinde yava seyirli olarak azalmasna ramen dier cerrahi giriimlere engel tekil etmemesi ve dk maliyeti gz nne alndnda dejeneratif lezyonlar olan hastalarda ar azaltlmasnda ve gnlk aktiviteleri artrmada gvenli bir ekilde tercih edilebilecek bir cerrahi yntemdir. ORCID NO: 0000-0001-7101-3106

Anahtar Kelimeler: Diz, Mikrokrk, Kkrdak, Osteoartrit