SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

lkay KESKNEL
 


Keywords:



EKNEZYA TRLERNN ANTVRAL, ANTOKSDAN, ANTNFLAMATUAR, ANTALERJK VE MMNOLOJK ETKLER
 
nsanln maruz kald son pandemi, amzdaki tm teknolojik ilerlemelere ramen enfeksiyonlarn hala nemli bir morbidite/mortalite kayna olarak yerini koruduunu bir kez daha gstermitir. Ne yazk ki, birka istisna dnda elimizde yeterli antiviral ilalar olmad gibi, mevcut antibiyotiklerin bir ksmna kar da bakteriyel diren geliimi sz konusudur. Bu durumda, gerek hekimlerin, gerekse hastalarn standart tedavilere destek olabilecek ilave tedavilere ynelmesi artc deildir. Bu balamda, almamzda, Echinecea trlerinin kimyasal zelliklerini, antiviral/antioksidan/immnolojik/antiinflamatuar etkilerini, eitli salk sorunlarnn profilaksi ve tedavisindekinin yerini gsteren almalar derlemek amalanmtr. Ekinezya, dnyada tedavide ve saln korunmasnda olduka yaygn olarak kullanlan bir bitkidir. Genellikle trnden salk alannda yararlanlmaktadr: Echinaceae purpurea, Echinacea angustifolia ve Echinacea pallida. Alman E Komisyonu, Dnya Salk rgt ve Kanada Doal Salk rnleri Kurumu, ekinezyay st solunum yolu enfeksiyonlarnda nermektedir. nfluenza virs enfeksiyonlar tedavisinde kullanlan Oseltamivir gibi nraminidaz inhibitr ilalara diren geliimi olma olasl varken, ekinezya ile diren geliimi olmad, hatta, Oseltamivire diren gelitirmi olan virslerin ekinezyaya duyarllnn devam ettii bildirilmitir. Ekinezyann Rhinovirusun neden olduu ar broniyal mukus sekresyonunu azaltt; aknede topikal/oral formlar ile sebasz glandler blgede nemli bir patojen olan Propionibacterium acnes zerinde basklayc etkisi olduu grlmtr. Ekinezyann Candida albicans, Streptococcus pyogenes, Hemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Staphylococcus aerus, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Clostridium difficile, Leishmania donovani, Trypanosoma brucei gibi pek ok fungal, bakteriyel ve paraziter ajan zerinde de etkili olabilecei de bilinmektedir. Ekinezyann hem doal, hem adaptif immnite zerinde etkisi olduu dnlmektedir. Ekinezyann monosit, makrofaj ve doal ldrc hcreleri stimle ettii eitli in vitro almalarla gsterilmitir. Ekinezyann ieriinde bulunan alkamitlerin, kikorik asidin ve polisakkaritlerin immnostimlasyonda rol olduu dnlmektedir. Bunun yannda, ekinezyann antiinflamatuar etkisi olduu, ayrca polisakkaritlerin makrofajlardan interlkin-1 (IL-1), interlkin-6 (IL-6) ve tmr nekroz faktr-alfa (TNF-α) salgsn arttrd, insan bron epiteli ve deri fibroblast hcre serilerinde bakterilerce indklenen proinflamatuar sitokinlere Echinacea purpureann inhibitr etkisi olduu gsterilmitir. Ekinezyann, alerjik yantta da etkili olabilecei dndren veriler vardr. ORCID NO: 0000-0003-2683-5076

Anahtar Kelimeler: Ekinezya, mmnmodlatr, Antiviral, Antioksidan, nfluenza