SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mer Furkan YILMAZ
 


Keywords:ESSTALOPRAM KAYNAKLI SA DKLMES: BR OLGU SUNUMU
 
GR: Essitalopram, depresyon ve anksiyete bozukluklarn tedavi etmek iin yaygn olarak kullanlan seici bir serotonin geri alm inhibitrdr (SSRI). Psikotrop ila kullanan hastalarda sa dklmesi hastann ila uyumunu bozabilecek bir yan etki olup, sk grlen bir durumdur. Burada essitalopram balandktan sonra ila yan etkisi olarak youn sa dklmesi ikyeti olan, literatrde ok sk grlmeyen bir olgudan bahsedilecektir. OLGU: 42 yanda evli kadn hasta son 6 aydr var olan mutsuzluk, umutsuzluk, hibir eyden zevk almama, azalm enerji dzeyi, ve uykusuzluk ikyetleri ile polikliniimize bavurdu. Gemi psikiyatrik tedavi yks yoktu. Aile yksnde zellik yoktu. Hastaya hafif-orta dzey depresyon tehisiyle Hastaya ilk 1 hafta 5 mg/gn olmak zere essitalopram 10 mg/gn baland. Hasta, 4. ay sonundaki kontrol muayenesinde sa dklmesi gelitiini ifade etti. Bu nedenle ilgili birimlere konslte edilen hastada organik patoloji (vitamin eksiklikleri, hipotiroidi vb.) ve evresel faktr (kirli hava maruziyeti, ampuan deiimi vb.) saptanmad. Sa dklmesinin olu nedeni olarak grlen essitalopram kesildi. Kontrol muayenesinde hastann sa dklmesinin durduu fakat psikiyatrik ikyetlerinin devam ettii grld. Bu nedenle hastaya duloksetin 30 mg/gn baland. Hastada 2. hafta ve 1. ayn sonundaki kontrol muayenelerinde ilaca bal yan etki saptanmad. Olgu sunumu iin hastadan yazl ve szl onam alnd. TARTIMA: SSRI kullannmna bal olarak gelien yan etkilerin deerlendirildii almalar gzden geirildiinde; ila ilikili sa dklmesinin etiyolojisinin net aydnlatlamad, az sayda olgu sunumunda bu yan etkiden bahsedildii ve ilacn kesilmesiyle birlikte bu durumun ortadan kalkt anlalmaktadr. Klinisyenlerin, essitalopramn yan etkisi olabilecei dnlen sa dklmesi ikyeti ile ilgili farkndalk kazanmalar amalanmtr. ORCID NO: 0000-0002-6923-4847

Anahtar Kelimeler: Sa Dklmesi, Yan Etkiler, Essitalopram