SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sleyman KOZLU, Umur BATAK
 


Keywords:FLEKSYON TP SUPRAKONDLER HUMERUS KIRIKLARINDA AIK CERRAH YERNE KAPALI REDKSYON PERKTAN PNLEME OLGU SUNUMU
 
Giri: Suprakondiler humerus krklar (SHK) ocukluk anda en sk grlen ikinci krk olup pediatrik travma vakalarnn yaklak %15ini oluturur. SHK'lerin %97si ekstansiyon tipindedir. Fleksiyon tipi SHF'lerin ekstansiyon tipe gre daha sk ak redksiyon gerektirdii, sinir yaralanmas olaslnn daha yksek olduu dnlmektedir. Olgu sunumumuzda sklkla ak cerrahi uygulanan fleksiyon tip SHKda KRPP yntemiyle tedavi ettiimiz olgular paylatk. Olgu 1: 5 ya erkek hasta kaydraktan dme sonras acil serviste deerlendirildi. Sol kolda ksmnda ar, ime, hareket kstll ikayetleri mevcuttu. Hastann nrovaskler muayenesi normaldi. ekilen direkt grafiler (ekil 1) sonucunda Pirone Tip IIB fleksiyon tipi SHK tespit edilmiti. Ekstremite uzun kol atele alnd. Genel anestezi altnda (GAA) skopi eliinde KRPP sonras iki adet k teli ile tespit saland. Uzuv uzun kol atele alnd. Hastann operasyon sonras grnts ekildeki gibidir (ekil 2). Operasyon sonras muayenede nrovaskler defisit yoktu. K telleri ve atel 4 hafta sonra karld ve eklem hareketlerine baland. 4 ay sonraki kontrolde eklem hareket aklklar kar tarafa benzerdi. Olgu 2: 9 ya erkek hasta acil serviste bisikletten dme sonras deerlendirildi. Sa dirsekte ar, ilik, morarma ikayetleri mevcuttu. Hastann nrovaskler muayenesi olaand. Ekstremite uzun kol atele alnd. olgunun Pirone Tip III fleksiyon tipi SHF olduu tespit edilmiti. Hastaya Olgu 1deki tedavi modalitesi aynen uygulanarak benzer sonular elde edilmitir. Sonular: Paylatmz iki olgumuzda nrovaskler komplikasyon olmad SHKlerde KRPP sonras baarl sonularn elde edildii grld. Fleksiyon tip SHKlerde ak cerrahi ncesi KRPP yntemine ans verilmesi gerektiine inanyoruz. ORCID NO: 0000-0001-5175-0600

Anahtar Kelimeler: Fleksiyon Tip, Suprakondiler Humerus Kr,