SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Arda TABANCALI, Bra Seda MAMOLU, eniz KARAAY
 


Keywords:HASTALARIN EFFAF PLAK TEDAVS HAKKINDA BLGYE ULAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKSNN ARATIRILMASI
 
effaf plaklar gncel ortodontik tedavi yaklamlar arasnda hem kullanm kolayl salad hem de estetik beklentileri karlamakta olduu iin sabit tedaviye alternatif olarak yerini almtr. Ortodontistlerin alanlarna ait gelimeleri hastalara aktarabilecei ve hastalar bu konuda bilinlendirebilecei en nemli yntemlerden biri internet ve sosyal medyadr. Pek ok alann sosyal medyaya arlk verdii gibi ortodontistlerin de kendi alanlarndaki gelimeleri bu yntemlerle paylamas yararl olacaktr. Bu almada, hastalarn ortodontik tedavi karar ve effaf plaklar hakknda bilgi kayna olarak kullanmnda sosyal medyann etkisi aratrlmtr. Anket, Salk Bilimleri niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Ortodonti Anabilim Dalnda tedavileri devam eden 525 hasta arasndan randomize olarak seilen 227 kiiye uyguland. alma, Hamidiye Salk Bilimleri niversitesi Giriimsel Olmayan Klinik Aratrmalar Etik Kurulundan 12.01.2021 tarihinde onay alnarak gerekletirildi. (Onay No: 21/149) Yz yze anketlerle elde edilen verilerle tanmlayc istatistikler gerekletirildi. Sonular yzde ve say olarak verildi. Hastalarn demografik bilgileri, sosyal medya kullanm ve effaf plaklar hakknda bilgisinin kyaslanmas Fishers Exact test ile gerekletirildi. Katlmclarn yalnzca %33,6snn (n=77) effaf plaklar hakknda bilgi sahibi olduu sunucuna varld. Hastalarn %51i (n=118) ortodontik tedaviye balamadan nce kendilerine uygulanacak tedavi ile ilgili internet zerinden aratrma yapmtr. 188 hastann %43,2si (n=51) aratrmalar srasnda effaf plaklar hakknda bilgilere rastlam, %56,8i (n=67) ise effaf plaklar hakknda herhangi bir bilgiye rastlamamtr. effaf plaklar hakknda bilgilere rastlayan hastalarn yalnzca %49,2si (n=29) bu tedavi yntemi ile ilgili daha fazla bilgi aratrmtr. Tm aratrma grubu baz alndnda kendilerine yaplacak tedavi ile ilgili internet zerinden aratrma yapan hastalarn effaf plaklar ile ilgili bilgilere rastladktan sonra, aratrmaya devam etme oran yalnzca %12,8dir. Salk Bilimleri niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Ortodonti Anabilim Dalnda tedavileri devam hastalarn henz effaf plaklar hakknda bilgi sahibi olmad sonucuna varlmtr. Sosyal medyada ortodonti alannda herhangi bir sosyal medya platformu takip eden hastalarn effaf plak tedavisi hakkndaki bilgisi arasndaki iliki istatistiksel olarak anlaml bulunmutur. (p=0,003) Bu sonu gstermektedir ki sosyal medya kullanm hastalarn effaf plaklar hakknda bilgi sahibi olmasnda etkilidir. Demografik sonular gz nnde bulundurulduunda hastalarn ya, gelir ve anne-baba eitim durumu ynnden dalm almamzn snrlandrmas olmutur. Bu sonularn homojen dalm gstermesi daha etkili sonularn alnmasn salayabilir. ORCID NO: 0000-0002-8682-1752

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, effaf plak tedavisi, Sosyal medya