SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emre ERDOĞDU
 


Keywords:İKİZ EŞİ SELEKTİF GELİŞME GERİLİĞİ VE VOLVULUS BİRLİKTELİĞİ
 
Selektif gelişme geriliği(SGR) dikoryonik(DC) ikiz gebelilerin yaklaşık 10%unda gözlenmekte olup monokoryonik ikizlere oranla azdır. Perinatal mortalite monokoryonik ikizlerdeki SGRdan daha azdır. Yönetim tekil gebeliklerdeki gelişme geriliğine benzer olsada DC ikiz SGRde umblikal arter(UA) paterni bozulmasından doğum arası interval tekil gebeliklerden daha uzundur. Fetal volvulus barsakların superior mezenterik arter etrafında dönmesi sonucu gelişen nadir barsak anomalilerindendir olup fetal neonatal risklere neden olmaktadır. Olgu 34 yasında IVF diamniotik dikoryonik ikiz gebeliği olup detaylı ultrason taramasında fetusların birinde tahmini fetal ağırlık(EFW) 3percentil altında ve UA EDF kaybı mevcut olup erken başlangıçlı SGR saptanmış olup aileye olası fetal kayıp, kromozom ve TORCH enf riskleri anlatıldı. Amniosentez ile normal karyotip saptanmış, toksoplasma ve CMV PCR negatif sapanmıstır. Aileye izlem ve selektif redüksiyon seçenekleri sunulmuştur. Haftalık İzlemlerde ikizler arasında EFW diskordans artış olsada FGR olan fetusta fetal kötüleşme(ductus venosus ters a, fetal iyilik hali testlerde bozulma) saptanmadı. İzlemlerde fetal anomali saptanmayan fetuslarda 32. haftada FGR fetüs EFW 730 gr olup fetal barsak anslarında genişleme ve whirpool sign izlenmiş olup volvulus ile uyumlu görünüm saptanmıştır. MCA PSV median momda olup fetal anemi saptanmamış, fetal batında asit izlenmeyip, barsak haraketleri gözlenmiştir. Aileye prognoz anlatılmış; doğum ve izlem seçenekleri önerilmiştir. Bir gün sonraki kontrolde FGR fetüsta fetal kalp atımı izlenememiş olup ekspektan tedavi ile 37 wya kadar haftalık takip yapılmıştır. 37 wda 2730 gr bebek sezaryen ile doğurtulmuştur. İkiz gebeliklerde SGR ve volvulus nadiren birlikte görülen ciddi fetal neonatal komplikasyonlarda seyreden durumlardır. Preterm dönemde bu gebeliklerin yönetiminde doğum veya izlem seçenekleri aile ile olası sonuçlar tartışılarak karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fetal volvulus, fetal gelişme geriliği, çoğul gebelik