SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Suat EVRGEN
 


Keywords:NGUNAL HERNLERDE A RME TAKVYE VE MESH LE ONARIM YNTEMLERNN KARILATIRILMASI
 
ngunal herni onarm tm dnyada en yaygn yaplan genel cerrahi ameliyatlardr. nguinal herniler, tm herniler arasnda %75 ve tm toplumun %3.8 inde grlebilecek kadar sk olmasna karn, en iyi onarm ekli henz netlik kazanmamtr. nguinal Herni onarmnda ama basit, kolay uygulanabilir, minimal diseksiyon gerektiren ve yeterli eksplorasyon salayan gvenli bir teknikle erken dnemde hasta konforu, ameliyat masrafn, igc kaybn, hastanede kal sresini ve ie dn sresini azaltmak ve nksleri en aza indirmektir. Bu alma prospektif, ardk bir aratrma olarak tasarlanp Ocak 2001- Temmuz 2005 tarihleri arasnda ili Etfal Eitim ve Aratrma Hastanesi 3.Genel Cerrahi Kliniinde inguinal herni nedeniyle ameliyat edilen hastalarda yapld. Bu almay yapmaktaki amacmz; Lichtenstein Tension Free teknii mesh ile onarm ve A rme takviye ameliyatn kyaslayarak postoperatif dnemde hasta konforu, komplikasyonlar, aktif yaantya balama sreleri ve nks gibi kriterler nda bu iki teknik arasnda avantaj ve dezavantaj orann saptamakt. Toplam 150 hastadan, 75 sine mesh ile onarm, dier 75 sine a rme takviye uyguland. Hastalar istatistiksel olarak kyasland. Tm hastalarn taburculuk sreleri, ie balama sreleri kaydedildi. Hastalar kontrollere arlp nks ve dier komplikasyonlar asndan kontrol edildiler. almamzda her 2 grup arasnda ameliyat sreleri, taburculuk ve ie dn sreleri, asndan anlaml bir fark saptanmamtr (p>0.05).Mesh ile onarm teknii uygulananlarda nks ve dier komplikasyon asndan dier gruba gre istatistiksel olarak anlaml bulunmutur (p<0.05). (Bu alma 1. srada yer alan yazarn Suat Evirgenin nguinal hernilerde a rme takviye ve mesh ile onarm yntemlerinin karlatrlmas balkl tezinden retilmitir. ORCID ID: 0000-0003-1979-2426)

Anahtar Kelimeler: nguinal Herni, A rme Takviye, Mesh ile Onarm