SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Trkan AKIN
 


Keywords:NADR BR OLGU SUNUMU: ASMETRK ALAYAN YZ SENDROMU
 
Konjenital asimetrik alayan yz veya konjenital unilateral alt dudak paralizisi olarak da tanmlanan olgularda istirahat halinde iken dudak, yz asimetrisi grlmezken alama ve glme aktiviteleri srasnda etkilenmeyen taraf alt dudak aada duracak ekilde asimetrik grnm ortaya kar. Nadir grlen bu sendromda muskulus depresor anguli oris hipoplazisi mevcuttur. Edinilmi formlar da belirtilmekle beraber sklkla idiyopatik ve konjenitaldir. Kas atrofisi yaam boyu devam eder. Bu yazda sol muskulus depresor anguli oris hipoplazisi nedeniyle gelimi konjenital asimetrik alayan yz sendromu sunulmutur. 15 aylk erkek hasta Fizik Tedavi polikliniine ailesi tarafndan dudak asimetrisi farkedilerek getirilmitir. Hastann yksnden erken doum, neonatal sepsis nedeniyle ocuk youn bakm nitesinde tedavi ve takip edildii, bu esnada enfeksiyon tedavisinin yansra entbe edilip nazogastrik sonda ile beslendii renildi. Taburculuu sonrasnda rutin ocuk sal poliklinii takiplerinde nrolojik bir sekel saptanmad, byme ve gelimesinin ayna uygun olarak ilerledii, soygemiinde patoloji olmad, iitme testleri ve kraniyal MRG tetkiklerinin yaplp normal olarak raporland renildi. Hasta yaklak 16 aylk iken ailesi tarafndan alama ve glme srasnda sa alt dudann aaya hareket ettii, sol alt dudann hareket etmedii farkedilerek fizik tedavi polikliniine getirilmitir. Yaplan kas iskelet sistemi ve nrolojik muayenesinde aktif drt ekstremite hareketi mevcut, oturma dengesi ve yrme baarl, kas tonusu doal, derin tendon refleksleri doal olup spastisite veya patolojik refleks saptanmamt. Hasta ile iletiim kurma baarl, tek kelimeli cmle kurabiliyordu, minimal dizartrisi vard. stirahat durumunda simetrik olan dudaklar glme ve alama srasnda asimetrik hale geliyordu. Sa alt dudak aa hareket ederken sol alt dudak hareketi yoktu. Aile sv gdalarla beslenirken az kenarndan szma olduunu belirtiyordu. Hastada konjenital sol depresor anguli oris kasnn hipoplazisi dnld. Ayrc tanda entbasyon srasnda basya bal periferik nropatiyi dlamak iin yaplan EMG testi sonular normal snrlarda idi. Aileye sendrom hakknda bilgi verilerek sakz ineme, balon iirme, konumaya ark sylemeye tevik etmeleri ve bunlar ayna karsnda yapmalar nerildi. Hastann 3 ve 6 aylk takiplerinde de nrolojik muayenesi doal, byme-gelimesi ve dil-konuma geliimi yana uygun ilerliyordu. Beslenme ikayeti yoktu. Asimetrik alama-glme yz bulgusu devam ediyordu. Asimetrik alayan yz klinii periferik fasiyal paralizi ile karabilse de EMG bulgular ayrcdr. Literatrde tedavi seenei olarak klinik izlem veya cerrahi giriimler sunulmutur. Kas atrofisinin kalc olduunu belirten yaynlar olduu gibi, yala beraber asimetrinin azaldn gsteren, gereksiz cerrahi giriimleri nermeyen yaynlar da bulunmaktadr. Dizartriyi iyiletirmede salam tarafa botulinum toksin enjeksiyonu faydal bulunmutur. Buradaki muskulus depresor anguli oris hipoplazi olgusunda atrofik kas glendirici egzersiz nerileriyle klinik izleme devam edilmektedir. ORCID NO: 0000-0001-8582-8533

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Alayan Yz, Muskulus Depresor Anguli Oris, Rehabilitasyon