SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hatice Tue BERBEROLU, Zeynep Gl GNDZ, Pnar ERDOAN, Nurhan NSAN
 


Keywords:NRODEJENERATF HASTALIKLARIN YNETMNDE MIND DYET
 
Dnyada yal nfusunun artmasyla beraber yaa bal gelien pek ok hastaln prevalansnda da art grlmektedir. Bu hastalklardan olan nrodejeneratif hastalklar, genetik ve evresel faktrler sonucunda ortaya kabilen, nronlarn ilerleyici ve geri dnsz kayb ile gelimektedir. Hastalklarn tedavisinde farmakoterapi, gen tedavisi, hcre bazl tedaviler uygulanmaktadr. Bu tedavilere ek olarak; Akdeniz diyeti, DASH diyeti, ketojenik diyet bata olmak zere eitli beslenme mdahalelerinin hastaln seyrini olumlu etkiledii gsterilmitir. Son yllarda Akdeniz ve DASH diyetinin birletirilip modifiye edilmesi ile oluturulan MIND diyetinde, beyin saln olumlu ve olumsuz ynde etkileyen besinler n plana karlm ve bu besinlerin tketim skl ve miktarna bal olarak MIND diyet puan hesaplanmaktadr. MIND diyet puannn artmas ise bu diyete balln artmas olarak ifade edilmekte ve son yllarda yaplan almalardan elde edilen sonular, MIND diyetinin bu iki diyetten daha nroprotektif olduunu gstermektedir. MIND diyetinin bu etkileri; ieriinde bulunan besin gelerinin proinflamatuvar sitokin dzeyini drmesi, reaktif oksijen trlerinin retimini azaltmas, amiloid beta protein birikimini azaltmas ve serum homosistein konsantrasyonunu drmesi, antioksidan kapasiteyi ve beyin kaynakl nrotrofik faktr (BDNF) dzeyini artrmas kapasitesine atfedilmitir. MIND diyeti ieriinde bulunan besinlerin bu etkileri gz nnde bulundurulduunda, bu diyet modelinin nrodejeneratif hastalklarn ynetiminde etkin bir rol olabilecei dnlmektedir. Bu derlemede; nrodejeneratif hastalklarn ynetiminde etkin baz diyet modelleri, MIND diyetinin ierii ve nrodejeneratif hastalklar ile ilikisi incelenmitir. ORCID NO: 0000-0002-7098-7344

Anahtar Kelimeler: MIND Diyeti, Akdeniz Diyeti, DASH Diyeti, Beslenme Mdahalesi, Nrodejeneratif Hastalklar