SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meltem PEPE, Nejla CANBOLAT AHNER
 


Keywords:PEDATR HEMRELNDE OCUK VE ALE MERKEZL BAKIM
 
Aile, gelenek, din ve ekonomi gibi dayanaklar olan, tarih boyunca yaanan deiikliklerden etkilenmi ve bu erevede ekillenmi, ekirdek aile kavram kapsamnda anne, baba ve ocuklardan oluan bir kavramdr. ocuklar fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alardan kompleks geliim dinamiklerini srdren ama btn bu sreler iinde destek ve korunmaya da ihtiya duyan zel bireylerdir. ocuk doumdan itibaren srekli olarak ailenin inan, deer, gelenekleri ve tutumlarna ynelik uygulamalarndan etkilenir. Bu sebeple aile ocuun yaamnn nemli, deimez bir esidir ve ocuk aile olgusu ierisinde bir btn olarak deerlendirilmelidir. Bu gereklilikten dolay 21. yy da salkta Aile Merkezli Bakm Modeli bakmn nemli bileenlerinden birisi olmutur. Aile merkezli bakm modeli; ailenin ocuun yaamndaki sreklilii ve yeri, ibirliinin gereklilii, ailelerin farkllklarnn da gz nnde bulundurulup ihtiyaca uygun bakmn planlanmas, ift ynl iletiimin glendirilmesi temellerine dayanmaktadr. Hastaneler ocuk ve aile iin sklkla stresli, travmatik deneyimlerin yaand, aile ii rollerde deiiklie sebep olabilecek birok uyarann olduu ortamlardr. Bu olumsuz ve travmatik deneyimlerin azaltlmasnda, pediatri hemireleri kilit rol ve sorumluluklara sahiptirler. Atravmatik bakm uygulamalarndan olan aile merkezli bakm, pediatri hemirelii uygulamalarnda bir gerekliliktir. Pediatri hemireleri ocua uygulanacak btn bakm ve giriimsel uygulamalarda aile ve ocuu bir btn olarak deerlendirmeli, aile iin durum ve yap tespiti yapmal, ihtiyalar dorultusunda ilemleri planlamal ve gerekletirmelidirler. Bu almada, literatr nda pediatri hemireliinde aile ve ocuk merkezli bakm uygulamalarna yer verilmitir. ORCID NO: 0000-0002-6611-4559

Anahtar Kelimeler: Pediatri hemirelii, ocuk, Aile merkezli bakm.