SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ltfiye PARLAK
 


Keywords:POLAND SENDROMUNA ELK EDEN SKOLYOZ VE HPERMOBLTE
 
zet: Poland sendromu(PS), pektoralis majr kasnn yokluu ile karakterize, genellikle meme hipotrofisi/atrofisi, torasik asimetri veya ipsilateral st ekstremite anomalileri gibi dier malformasyonlarla ilikili konjenital bir malformasyondur. Erkeklerde daha sk grlr. Genellikle sa hemitoraks ve sa st ekstremiteyi tutar. Olgumuz nadir grlen bir sendrom olan PSnunun tans asndan farkndalk oluturmak ve daha nceden litaretrde yer almayan skolyoz ve hipermobiliteyle birlikteliini gstermek iin sunuldu.Olgu sunumu: 15 ya erkek hasta; sa gs kafesinde asimetri olmas ikayeti ile bavurdu. Yaplan kas iskelet sistemi muayenesinde; sa n toraks kaslarnda hipoplazi saptand. Pectus ekscavatum gzlemlendi. Sa omuz daha yukarda, sa elin tm parmaklarnda brakidaktili mevcuttu ve sa el hipoplazikti. Sa 2. Ve 3. parmaklar arasnda basit sindaktili mevcuttu. Sa meme ba sola kyasla daha yukarda ve atrofikti. Yaplan kardiyak, solunum sistemi ve nrolojik muayeneleri doald. Kas iskelet sistemi muayenesinde skolyoz ve hipermobilite olabilecei dnld. Skolyoz tetkiinde akl torakalde sola lomberde saa bakan torokalomber S skolyoz grld, cobb as trokalde12, lomberde 14 derece olarak lld. Hipermobilite tans iin yaplan muayanede Beighton puan 7 olarak bulundu. Hastaya postur, skolyoz egzersizleri verildi. Dzenli periodlarla takibe alnd. Hipermobiliteye ynelik glendirme program ve egzersiz reetesi dzenlendi.SONU: PS nadir grlen bir sendrom olmakla birlikte kas iskelet anomalileri ve kardiyopulmoner anomaliler bu sendroma elik edebilir. Olgu sunumumuzda hastamza skolyoz ve hipermobilite elik etmekteydi. PS hastalarda literatrde olmayan sendromlar ve muskuloskeletal bulgularn gzlemlenebilecei aklda bulundurulmal ve hastalar ayrntl sistemik muayeneden geirilmelidir. ORCID NO: 0000-0001-8525-228X

Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, skolyoz, hipermobilite ,sindaktili