SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve Nur ASLAN, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:POLKSTK OVER SENDROMUNDA NFLAMASYON
 
Dnya Salk rgt (WHO) verileri PKOS hastalnn dnya genelinde 116 milyondan fazla kadn etkilediini gstermektedir. Anovulatuar infertilitenin ana nedeni olan PKOS, genellikle erken ergenlik dneminde ortaya kan endokrin ve metabolik bozukluktur. PKOS prevelans tan kriterlerine gre deimekte olup %6-15 olarak deimektedir. Bu sendromun etiyolojisi tam olarak aklanamamakla birlikte genetik, gonadotropin sekresyonunda bozukluk, hiperandrojenizm, inslin direnci-hiperinslinemi ve over disfonksiyonu gibi nedenler sralanabilmektedir. PKOS, proinflamatuar bir durum olarak kabul edilmekte ve inflamasyonun PKOS'un potansiyel risk faktrlerinden biri olabilecei dnlmektedir. nflamatuar sitokinler ve kemokinler PKOS'da immn mekanizmay tetiklemede ayrt edici zelliktedir. PKOS, beyaz kan hcresi saysnda, C-reaktif proteinde, interlkin 6, interlkin 18 ve tmr nekroz faktr-α konsantrasyonlarnda art ile birlikte kronik dk dereceli inflamasyon ile ilikilendirilmektedir. PKOS'ta inslin direnciyle ilikili glikoz almnn, nkleer faktr-κB (NF-κB) aktivasyonunu ve oksidatif stresi artrarak inflamatuar yant indkleyebilecei dikkate alnan nemli bir noktadr. PKOS'lu kadnlarda adipoz dokudaki adipositler tarafndan salglanan ve hormon benzeri bir ileve sahip olan adipokin salnmnda bozulma olduu bildirilmitir. Adipoz dokudan salglanan visfatin, omentin, follistatin adipokinlerinin inflamasyondaki etkinlii konuulmaktadr. Tam tahl, omega-3 ve folik asit tketimi inflamasyonu azaltrken trans yalar, doymu ya asitleri ve yksek glisemik indeksli diyetler inflamasyonu artrmaktadr. Sal gelitirici ynde yaplacak beslenme deiikliklerinin hastalktaki kronik dk dereceli inflamatuar sreleri ortadan kaldrmaya yardmc olarak PKOS'lu hastalarda reme sonularn iyiletirebilecei belirtmitir.

Anahtar Kelimeler: Adipokin, nflamasyon, PKOS