SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zahide Betl GNDZ
 


Keywords:RETNAL MGREN AYIRICI TANISINDA NADR BR NEDEN; OPTK SNR KILIFI MENENJOMU
 
Ama:Optik sinir klf meningiomlar (OSKM),yava ilerleyen ve arsz grme kayb ile ortaya kan ve tm orbital tmrlerin yaklak %2'sini oluturan n grme yolunun nadir grlen iyi huylu tmrleridir.Bu vakada migren yks bulunan hastann yeni balayan grsel yaknmalarnn ayrc tansna ynelik tetkikleri sonucunda tan alan optik sinir klf menenjiomu paylalmtr. Olgu:37 yanda kadn hasta 1 aydr ara ara sol gzde boru iinden bakar gibi grme ikayetine bir haftadr bulank grme eklenmesi zerine retinal migren ntansyla nroloji polikliniine ynlendirilmiti.Nrolojik muayenede sol gzde vizyon azalmt ( sa tam/sol 0,8) solda optik disk snrlar silikti, sol temporal grme alannda daralma gzlenmesi zerine Kranial ve Orbita magnetik rezonans grntleme (MRG) istendi.Sol optik sinirde kalnlama ve hiperintensite, optik traktusu evreleyen ekstraaksiyel kitle gzlendi, basya sekonder optik nrit ve optik klf menenjiomu ile uyumlu raporland.5 gn pulse steroid (metilprednizolon 1gram/gn) tedavisi verilen hastann bulank grme yaknmas dzeldi (0,9/0,9) grme alan muayenesinde deiiklik olmad, hasta cerrahiye verildi.Cerrahi sonras grme alan daralmasnda belirgin dzelme tarifleyen hastann patoloji sonucu meningotelyal menenjiom ( WHO Grade 1) olarak raporland. Tartma:International Headache Society (IHS-2004) kriterlerinde retinal migren dlama tansdr.Migrenz baarsna monookler pozitif/negatif grme fenomeni veya monookler grme alan defektlerinin elik ettii en az iki atak, ataklar arasnda normal nrolojik muayene ve klinii aklayabilecek dier dier nedenlerin ekartasyonu art koulur.Migren ataklarna eklenen srarc grsel semptomlarn varlnda radyolojik grntleme ile ayrc tanlarn gzden geirilmesi OSKM gibi nemli geri dnmsz sonular olabilecek lezyonlarn erken tansnda nemlidir. ORCID NO: 0000-0002-6421-1857

Anahtar Kelimeler: Migren, optik sinir, menenjiom