SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aye ERDOAN KAYA
 


Keywords:ZOFREN TEDAVSNDE YEN UMUT: ROLUPERDON
 
Giri: izofreninin pozitif semptomlar iin kullanlan birok antipsikotik ajan seeneinin mevcut olduu klinisyenler tarafndan bilinmektedir. Fakat negatif semptomlarnn tedavisi iin onaylanm herhangi bir tedavinin olmamas izofreni hastalnda uzun dnem ilevsellii nemli derecede etkileyen sorunlarn zm konusunda klinisyenleri ou zaman zor durumda brakmaktadr. Bu aratrmada Bir serotonin ve sigma reseptr ajan olan roluperidon, u anda izofrenide negatif belirtiler iin ilgi gren bir ajan olup bu ajann etkilerini aratran almalarn incelenmesi amalanmtr. Yntem: Web of science veri taban zerinden roluperidone kelimesi aratlarak ulalan makalelerin ierikleri incelenmitir. Bulgular: Yaplan arama sonucu Sigma-2/5-HT2A antagonisti roluperidonun etkilerinin konu alnd 13 yayna ulalmtr. Yaynlarn tamam ngilizce dilinde olup 6snn derleme 4nn makale, 2sinin bildiri zeti ve 1inin editre mektup olduu tespit edilmitir. Yaynlar genel olarak negatif semptomlar olan izofreni hastalarnda roluperidonun kiisel ve sosyal uyum zerinde olas bir faydalarn vurgulamaktadr. Bunun yannda roluperidonun negatif belirtilere sahip izofreni hastalarnda emosyonel ifadenin geliimi ve duygusal kntln tedavisinde de faydal olabilecei vurgulayan yaynlarn mevcut olduu grlmektedir. Sonu: izofreni tedavisinde pozitif belirtilere etkili olduu bilinen birok ila seenei mevcutken sosyal ie ekilme, bilisel ykm, avolisyon , emosyonel kntlk gibi negatif belirtilerin tedavisi konusunda etkinlii kantlanm gl bir farmakoterapotik ajan ihtiyac devam etmektedir. Roluperidoneun izofreninin negatif belirtileri zerinde etkili olduu klinik aratrmalarca tespit edilmesine ramen bu aratrmalarn says gl kantlar sunmak iin halen yetersizdir. ORCID NO: 0000-0002-6780-9301

Anahtar Kelimeler: Roluperidon, izofreni, Negatif Belirtiler