SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma YEKTA RKMEZ, Sleyman Kaan NER, Sevil ALKAN
 


Keywords:SON 20 YILDA YAYINLANAN DYABETK AYAK ENFEKSYONU KONULU ARATIRMA MAKALELERNN ANALZ
 
Gnmzde yaam tarz ve beslenme alkanlklar nedeniyle diyabetes mellitus tans art gstermektedir. Buna bal olarak da diyabetik ayak enfeksiyonlaryla ska karlalmaktadr. Bu almada; son 20 ylda yaynlanan diyabetik ayak enfeksiyonu konulu aratrma makalelerinin gzden geirilmesini amaladk.almamzda; SCOPUS veri taban balk, zet ve anahtar kelimeler blmlerinde Diabetic Foot Infection anahtar kelimesiyle ngilizce dilinde tarand. lk taramada ncelikle 2000-2021 tarih aralndaki tm yaynlara ulald ve 7449 yayn saptand. Bunlarn 3748 tanesi aratrma makalesiydi. zellikle 2010 ylndan sonra yaynlarn art trendinde olduu grld (Grafik 1). En fazla yayn ABD den yaynlanmt (n=963) (Grafik 2). En fazla sayda makale International Journal of Lower Extremity Wounds (n=129), Journal of Foot and Ankle Surgery (n=107), Journal Of Wound Care (n=99) dergilerinde yaynlanmt. UT Southwestern Medical Center (n=65), University of Washington (n=53) ve Veterans Affairs (VA) Medical Center (n=38) kurumlar bu alanda en fazla yayn olan kurumlard ve hepsi ABD meneli idi. Washington niversitesinden Prof. Benjamin A. Lipsky 74 yaynla en fazla makalesi bulunan yazard. Ulusal Salk Enstitleri (n=79), in Ulusal Doa Bilimleri Vakf (n=56) ve Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Bbrek Hastalklar Enstits (n=27) bu aratrmalara en fazla fonu salayan finansal destekilerdi. Diyabetik ayak enfeksiyonlarnn azaltlmas iin ncelikle diabetes mellitus hastalnn azaltlmas hedeflenmelidir. Bunun yan sra hastalara bu konuda belirli aralklarla eitimler verilmesi ve enfeksiyondan korunmann neminin anlatlmas olduka nemlidir. ORCID NO: 0000-0002-4333-0582

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Diyabetes Mellitus, Diyabetik Ayak Enfeksiyonlar