SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihat TRKMEN
 


Keywords:TRUS ELNDE YAPILAN PROSTAT BYOPSLERNDE ARI SKORU LE PROSTAT HACM ARASINDA LK VARMIDIR?
 
Prostat kanseri erkek hastalarda en sk grlen Malignitelerden biridir. 2016 kanser verilerine gre prostat kanseri Amerika Birleik Devletlerinde Erkeklerde tan alan kanser Kanserler arasnda 1. Srada, Kanserden lm nedenleri arasnda ikinci sradadr. Tmr belirtelerinin kullanma girmesi ile prostat kanseri n tans artmtr. ABD de her yl 200.000 yeni vaka tesbit edilmektedir. Prostat bezi Transrektal yoldan ulaabilinen bir organdr. Klinik phe, PSA ykseklii (>4 mg/dl), Anormal PRM (nodl, sertlik) hastay biyopsiye gtren bulgulardr. TRUS klavuzluunda yaplan 10-12 kadran prostat biyopsisi Altn standart olarak kabul edilmektedir. Ama: Transrektal ultrason eliinde yaplan prostat biyopsilerinde hissedilen ar dzeyinin prostat hacminden etkilenip etkilemediini aratrmaktr. Hastalar ve metod: TRUS eliinde 12 core prostat biyopsi yaplmasna karar verilen 113 hasta almaya alnd. Hastalara biyopsiden 10 dakika nce 10 ml %2 Lidokainli jel Transrectal yoldan verilerek anestezi yapld. Biyopsi esnasnda hissettii ar dzeyi VAS scoru ile lld. VAS skoru 5 ve 5 den az olanlar grup 1 olanlar (n:73) 5 den fazla olanlar Grup 2 (n:40) olarak ayrld. Her iki grubun prostat hacmi istatistiksel olarak karlatrld. Sonular: Grup 1 ve Grup 2 nin prostat hacmi ortalamas srasyla 41 (30-57.5) ve 55 (40-80) olarak bulundu Grup 1 nin prostat hacmi Grup 2 nin prostat hacminden daha dkt. ki grup arasndaki fark istatistiksel olarak anlaml kabul edildi (p<0,016m) Sonu: TRUS eliinde yaplan prostat biyopsilerinde prostat hacmi arttka, hissedilen ar dzeyi de artmaktadr. ORCID NO: 0000-0003-0881-3279

Anahtar Kelimeler: Transrektal Ultrasound, Ar, Prostat Biyopsisi, Prostat Hacmi