SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seha AKDUMAN, Ahmet Uur DEMR
 


Keywords:UYKU LABORATUARINA BAVURAN HASTALARDA, HORLAMA LE KALP HIZI DEKENL ARASINDAK LKNN NCELENMES
 
Giri ve Ama: Bu aratrmada, obstrktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda horlama ile kalp hz deikenlii arasndaki ilikinin ve kardiyovaskler sistem zerine etkisinin olup olmadnn incelenmesi amalanmtr. Yntem ve Gereler: almaya Hacettepe niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim dalnda, 01.01.2011 ile15.06.2012 tarihleri arasnda, uyku laboratuarnda incelenmi 1'ikadn, 11'i erkek, ortalama yalar 47.5 olan 12 hasta dahil edilmitir. Aratrmada hafif-orta dzeyde obstrktif uyku apne sendromlu 12 hastann polisomnografileri incelenmitir. Bulgular: Hastalarn ortalama beden kitle indeksleri 27.5 olarak hesaplanmtr. Polisomnografilerinde, apne-hipopne indeks ortalamas 17.4/saat olarak saptand. Kalp hzndaki deiiklik, normal ve horlama dnemleri ile karlatrldnda horlama sonras kalp hznda anlaml deiim grlmedi. Apne/hipopne sonras kalp hznda azalma izlendi. Ortalama apne-hipopne indeksi (AHI) 17.47.1 olup, hastalar hafif-orta OSAS'llar arasndan seildi (AHI aral: 6.5-26.3). Derin uyku (N3) ve REM yzdesi srasyla 19.09.7 ve 10.03.4 olarak bulundu. Ortalama oksijen doygunluu yzdesi 93.41.5 ve minimum deer 79.85.5 olarak rapor edildi. Olay ncesi oksijen satrasyonu ile normal dnemde kalp hz deikenlii arasnda zayf bir korelasyon (r= -0.22); olay sonras oksijen satrasyonu ile horlama dneminde kalp hz deikenlii arasnda zayf korelasyon (r=-0.21) ve normal ve horlama dneminde oksijen doygunluu deiiklii ile kalp hz deikenlii arasnda zayf korelasyon (r= 0.20 ve r=0.20, srasyla) bulundu. Oksijen satrasyonundaki deiiklik apne / hipopne dneminde artmt. Kalp at hz yzdesindeki deiiklikler ile atm sras arasndaki korelasyon eletirilmiti. Ayn srayla kalp at hz yzdesi, kalp at hz yzdesindeki farkllklar karlatrlarak seilmiti. Kalp at hz deikenlii ile atm sras arasnda istatistiksel olarak anlaml iliki bulunmad (p>0.05). Tartma ve Sonu: almada elde edilen bulgular, horlama ve kardiyovaskler hastalklar arasndaki ilikinin kalp hz deikenlii dndaki mekanizmalardan kaynaklanabileceini gstermektedir. ORCID NO: 0000-0002-9606-6834

Anahtar Kelimeler: Horlama, uyku apnesi, kalp hz