SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tevfik KOAK, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:UYKU VE REME SALII LKS
 
nsan mrnn yaklak olarak 1/3n uykuda gemektedir. Uyku ya, cinsiyet ya da etnik kken dikkate alnmakszn tm insanlar iin elzem ve karmak bir sre olmakla birlikte organizmann harcad enerjiyi yerine koyduu bir zaman dilimidir. Uykunun infertilite zerine etkisi olas 3 mekanizma ile aklanabilir. Bunlardan ilki uyku bozukluunu hzlandran hipota-lamik pituiter adrenal aksis (HPA) aktivitesinin remeyi engelleyebileceidir. kinci olarak de-ien uyku sresi ve/ya da devam eden uyku bozukluu tek bana reme zerine etki edebile-cei ve HPA aktivasyonunu arttrabileceidir. Son olarak HPA aktivasyonundan bal ya da bamsz olarak gelien sirkadiyen ritim bozukluunun infertilite ile sonulanabileceidir. Bu almada uykunun hipotalamik pituiter adrenal aks zerine etkisi, uyku yoksunluklarnda reme sistemi hormonlarnn nasl etkilendii ile uykunun immn sistemle ilikisi deerlendirilmesi amacyla yrtlmtr. Uykunun hipotalamik pituiter adrenal aksis zerine etkisi, uyku yoksunluklarnda reme sis-temi hormonlarnn nasl etkilendii ile uykunun immn sistem-le ilikisi deerlendirilmesi amacyla yaynlanm tm gzlemsel almalar aratrdk. ubat 2023'e kadar PubMed'te elde edilen makalelerin referans listesinin manuel incelemesiyle des-teklenen elektronik veri tabanlar kull-nlarak literatr taramas gerekletirildi. Aadaki anahtar terimler kullanl-mtr: (a) PubMed: ((((((((("Uyku VEYA "Sleep Quality" VEYA "sirkadiyen ritim" VEYA "immn sistem" VEYA "reme sal" VEYA "infertilite VEYA "reme sistemleri" terimleri kullanmtr. Literatr taramas, alnan alntlar birletirmek, tekrarlar ortadan kaldrmak ve inceleme srecini kolaylatrmak iin EndNote kullanlmtr. Sonu olarak Bireyin optimum yaam ve reme standartlarnn salanmasna ynelik gelitirilen neriler nem arz etmektedir. Bu balamda reme sistemine etki eden faktrlerin bilinmesi bu ilikileri saptamada avantaj salamaktadr. ORCID NO: 0000-0002-4096-6796

Anahtar Kelimeler: Uyku, Uyku kalitesi, nfertilite, Sirkadiyen Ritim