SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mer Furkan YILMAZ
 


Keywords:VORTOKSETN EREKTL DSFONKSYON N FAYDALI OLABLR M? BR OLGU SUNUMU
 
GR VE AMA: Vortioksetin, serotonin reseptrleri zerinde multimodal etkiye bir ilatr. ncelikle majr depresif bozukluk (MDB) ve anksiyete bozukluklarn tedavi etmek iin kullanlr. Vortioksetin minimal cinsel ve bilisel yan etkilere sahip klinik profili ile nispeten daha yeni bir antidepresandr. Bu yazda, vortioksetinin majr depresif bozukluu ve cinsel ilev bozukluunu olan bir olguda iyiletirmedeki faydasndan bahsedilecektir. OLGU: 35 yanda evli erkek hasta son 1 yldr var olan ereksiyon sorunu , keyifsizlik, umutsuzluk, hibir eyden zevk almama, azalm enerji dzeyi, konsantre olamama, itahszlk ve uykusuzluk ikyetleri ile polikliniimize bavurdu. Hasta roloji tarafndan sildenafil 50 mg ve tadalafil 10 mg (fosfodiesteraz inhibitrleri - PDE-5i) reete edildiini ve baarsz olduunu , serum lipid profili, serum prolaktin, serum testosteron ve penil Doppler dahil olmak zere gemite yaplan tm gerekli incelemelerin normal snrlarda olduunu iletti. Hastaya orta dzey depresyon tehisiyle ilk 1 hf 5 mg/gn olmak zere vortioksetin 10 mg/gn baland. Hasta kontrol muayenesinde depresif ikayetlerinde iyilemelerin yan sra cinsel istek art ve cinsel iliki srasnda ereksiyon salama ve srdrme yetenei de dahil olmak zere ED semptomlarnda iyileme olduunu bildirdi. Olgu sunumu iin hastadan yazl onam alnd. TARTIMA: Antidepresanlar erektil disfonksiyonu (ED) ktletirme eilimindedir. ED tedavisi iin yaygn olarak kabul gren fosfodiesteraz inhibitrleri, yan etkileri nedeniyle baz durumlarda faydal olmayabilir. Bupropion, trazodon ve mirtazapin gibi az sayda antidepresann cinsel yan etkilerinin minimal olduu bildirilmitir. Mevcut antidepresan ila yelpazesine vortioksetinin eklenmesi, muhtemelen minimum cinsel yan etkiye sahip olduu iddia edilen yeni bir alternatifin nn amaktadr. Klinisyenlerin, cinsel ilev bozukluunu iyiletirmede vortioksetinin etkisi ile ilgili farkndalk kazanmalar amalanmtr. ORCID NO: 0000-0002-6923-4847

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Vortioksetin, Yan etkiler