SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Elife TUN
 


Keywords:YAPAY ZEKANIN MKROBYOLOJDE KULLANIMI
 
1950li yllarda ismini duymaya baladmz yapay Zek kavram zellikle son 15 ylda ok byk gelimeler gstermitir. nsan beynine ait ileyiin taklit edilmesi, renilen bilgilerin ilenmesi ile oluturulan bu teknoloji, turizm, emlak, inaat, salk, retim gibi pek ok sektrde kullanlmaktadr. Yapay Zeknn etkiledii ,doru tan, tehis koymada en nemli alanlardan bir tanesi de salk sektrdr. Mikrobiyoloji, mikroorganizmalar inceleyen bilim dal olarak tanmlanmaktadr. Mikroorganizmalarn tanmlanmas, enfeksiyon hastalklar ve bulac hastalklar, bu hastalklarn tedavisi ve kontrol gibi konular bu bilim dalnn ilgilendii konular arasndadr. Gnmzde mikrobiyoloji alannda kullanlan yapay Zek uygulamalar bilim insanlarna iyi bir karar destek mekanizmas rolnde yer alarak halk salnn korunmasnda yardmc olmaktadr. Teknolojinin daha da ilerlemesiyle etkisini arttrmaya devam edecek olan yapay Zek teknolojisi, salk ekosisteminin bir yesi olan mikrobiyoloji alannda zaman, maliyet ve kaliteye katks asndan adndan daha sk sz ettirmeye devam edecektir. Bu alma kapsamnda yapay Zek ve mikrobiyoloji alannda kullanm konusu incelenmeye allmtr. Yapay zeka zellikle hzl mikrobiyolojik tan, antimikrobiyal diren takibi, salgn analiz ve izlemlerinde yapay zek, gnmz ve gelecekte insanla byk katklar salayacaktr. Bilgi ilem gc, derin renme, dijital grntleme, slayt tarama, bakteriyoloji otomasyonu, mikroorganizma genomik analizleri ve dijital depolama zamanla giderek daha eriilebilir hale gelecek ve yapay zeknn klinik mikrobiyolojide kullanm daha geni bir ereveye yaylacaktr. ORCID NO: 0009-0005-6750-1779

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Yapay Zek, Mikrobiyoloji, Yapay Zeknn Mikrobiyolojide Kullanm .