SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra ELK, Vildan APAYDIN CIRIK
 


Keywords:YENDOANLARDA ARI YNETMNDE SARMALAMA YNTEM VE HEMRELK UYGULAMASI
 
Ar, her birey iin ho olmayan bir durumdur. Yenidoanlarda arnn deerlendirilmesi ve ynetilmesi olduka nemlidir. Bu srete, pediatri hemiresinin ar deerlendirme leklerini bilmesi ve doru lei tercih ederek ary tanlamas gerekmektedir. Yenidoanlar da ary gidermek veya azaltabilmek amacyla farmokolojik ve nonfarmokolojik eitli yntemler mevcuttur. Bu derleme almasnn amac yenidoanlarda ar ynetiminde sarmalama yntemlerin etkinlii ve hemirelik uygulamalar hakknda literatr destekli bilgi vermektir. Nonfarmolojik yntemlere; sarmalama, kanguru bakm, mzik terapi, anne st, masaj, emzirme rnek verilebilir. Nonfarmokolojik yntemlerden biri olan sarmala yntemi, geleneksel kundaklama yntemi ile kesinlikle kartrlmamaldr. Sarmalama yntemi ocuun anotomik yapsna uygun, hareketlerini engellemeyen ve sk olmayan bir ekilde sarlmasdr. Sarmalama ynteminin hem maliyeti dk olmas hem de yan etkisinin olmamas ynnden sk tercih edilmektedir. Sarmalama yntemi sadece ary azaltmak iin deil bebein snmasn, ekstrauterin ortama daha kolay adapte olmasn ve kendini gvende hissetmesini de salamaktadr. Sarmalama ynteminin tek bana kullanld almalar mevcut iken dier nonfarmokolojik yntemlerle kombine etkisi mevcuttur. Hemireler yenidoan youn bakm nitelerinde sarmalama yntemini kullanmaktadr. Birden ok faydas olmasna ve kullanlmasna ramen ailelerin ve hastanede salk hizmeti sunan hemirelerin yaplan aratrmalarda doru uygulamadklar ve/veya doru ekilde uygulamay bilmedikleri saptanmtr. Ebeveynlerin sarmalama yntemlerini kullanabilmeleri ve doru bir ekilde uygulayabilmeleri asndan hemireler tarafndan eitilmelidir. Bu nedenlerle, sarmalama ynteminin yenidoanlarn ar ynetiminde kullanlmas ve hemirelere bu konuda hizmet ii eitimlerin verilmesi nem tamaktadr. ORCID NO: 0000-0002-9494-7283

Anahtar Kelimeler: Ar, Hemire, Sarmalama, Yenidoan