SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevtap KKCANKURTARAN, Yasemin ERTA ZTRK
 


Keywords:YEL AY POLFENOLLERNN BAIRSAK MKROBYOTASINA ETKS
 
Yeil ay dnya genelinde siyah aydan sonra en ok tketilen ve salk ile ilikilendirilen ay trdr. Yapsnda bulunan birok biyoaktif bileik hastalklarn nlenmesinde ve tedavisinde potansiyele sahiptir. Bu bileiklerden kateinler zellikle de epigallokatein-3-gallat (EGCG) en youn bulunan ve salkla ilikilendirilen balca bileiktir. Yaplan son almalarda yeil ay polifenollerinin antioksidan etkisi ile kansere kar koruyucu, vcut ya orann azaltc, kan basncn, kan yalarn ve kan ekerini dzenleyici etkisinin olduu gsterilmitir. Yeil ayn bu etkileri temelde antioksidan ve antiinflamatuvar etkinlikler araclyla gereklemektedir. Ayrca yeil ay kateinlerinin gatrointestinal mikrobiyota zerinde deiiklikler yaratt da gsterilmitir. Byk ounluu hayvan almalarnda gsterilmi olmakla birlikte yeil ay polifenollerinin barsakta bulunan yararl bakteri poplasyonunu arttrd ve zararl olarak bilinen bakterilerin bymesini engelledii gsterilmitir. Bu sayede ksa zincirli ya asitlerinin sentezini artmakta, inflamasyon nlenmekte, enerji harcamas artmakta, makro besin gesi metabolizmas deimektedir. Bu bildiride yeil ayn gastrointestinal sistem mikrobiyotas zerine etkileri ve mikrobiyotadaki deiimler araclyla hastalklarla olan ilikilerinin deerlendirilmesi amalanmtr. Literatr aratrmasnn ardndan yeil ayn kanserler, obezite, diyabet ve inflamatuvar barsak hastalklarnn nlenmesinde veya hastala bal semptomlarn iyilemesinde mikrobiyota aracl rol oynama potansiyeli olduu grlmtr. Yeil ay veya polifenollerinin verildii hayvan almalar gastrointestinal sistem mikrobiyotasn modle etmektedir. Ancak, yaplan ou almann hayvanlar zerinde yrtlm olmas ve insan almasnn snrll nedeniyle kullanm ekline ve dozuna dair bir neri gelitirilememitir. Yeil ayn mikrobiyota araclyla salk faydalarnn belirlenmesine ynelik daha fazla sayda almaya ihtiya olduu grlmtr. ORCID NO: 0000-0003-4524-8205

Anahtar Kelimeler: Yeil ay, Katein, Mikrobiyota, Salk