SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Senanur SOLMAZ ZGEN, Seluk ASLAN
 


Keywords:YETKNLERDE PSKOLOJK SALAMLIK DEPRESYON VE BE FAKTR KLK ZELLKLER ARASINDAK LKNN NCELENMES
 
Psikolojik salamlk insan hayatnda karlalabilecek olumsuz yaam olaylarna kar etkili ba etmeyi salayan bir zelliktir. Bu zelliin bireylerin kiilik zelliklerine gre ne seviyede etkilendii ve hayat boyu patoloji gelitirme konusunda koruyucu bir faktr olup olamayaca insan davran asndan nem gstermektedir. Bu almada kiilerin psikolojik salamlk seviyelerinin kiilik zellikleri ve depresyonla olan ilikisini aratrmak amalanmtr. Bu amala ele alnan sosyo-demografik deikenlerle psikolojik salamlk, depresyon ve be faktr kiilik zellikleri arasndaki ilikiler incelenmi, sosyo-demografik deiken gruplaryla baml deiken (psikolojik salamlk, be faktr kiilik zellikleri ve depresyon) dzeyleri bakmndan anlaml fark olup olmad aratrlmtr. likisel tarama yntemiyle gerekletirilen bu aratrmann rneklemi Trkiyede 18-65 yalar arasnda olan 165 erkek, 251 kadn toplam 416 kiiden olumaktadr. Veri toplamak amacyla katlmclarn sosyo-demografik zelliklerine ilikin bilgiler Kiisel Bilgi Formu kiilik zelliklerini lmek iin Be Faktr Kiilik Envanteri, depresyon dzeylerini belirlemek iin Beck Depresyon lei ve psikolojik salamlk seviyelerini lmek iin Connor- Davidson Psikolojik Salamlk lei kullanlmtr. Verilerin analizi SPSS 29.0 paket program ile yaplmtr. Aratrma sonularna gre, psikolojik salamlk ile tm kiilik boyutlar pozitif ilikili, depresyon negatif ynde ilikili bulunmutur. Kadnlarda uyumluluk seviyesi daha yksekken erkeklerin sorumluluk seviyeleri daha yksek bulunmutur. Erkeklerde duygusal deiimin daha yksek olduu belirlenmitir. Kadnlarda depresyon puanlar daha yksek bulunmutur. Deikenlerin kendi aralarnda olan ilikileri incelendiinde dadnklk, uyumluluk, sorumluluk, duygusal deiim, geliime aklk ve psikolojik salamln pozitif ynl, depresyonun ise negatif ynl korelasyona sahip olduu grlmtr. Yaplan regresyon analizleri sonucunda depresyon ve uyumluluk, sorumluluk ve duygusal deiimin, psikolojik salaml yordad bulunmutur. Aratrmann sonular ilgili literatr nda tartlmtr. ORCID NO: 0009-0004-8517-1315 , 0000-0002-7039-9788

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Salamlk, Dayankllk, Kiilik zellikleri, Depresyon, Yetikin