SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Melek DOANCI
 


Keywords:YOUN BAKIMDA ANTRAKOFBROZS TANISI KONULAN HASTADA CRRT DENEYMݖOLGU SUNUMU
 
Bronial antrakofibrozis, broniyal mukozada koyu pigmentasyon (antrakoz) bulgularna broniyal stenoz veya ayn blgede fibrozise bal obstrksiyonun elik ettii bir hastalktr. Tans sklkla tedaviye tam yant alnamayan, radyolojik anormallik gzlenen, obstrktif akciğer hastalğ olan hastalarda yaplan bronkoskopi sonucu konur. Antrakofibrozis literatre bakldnda ounlukla tberklozla birlikte grnse de pnmoni de sklkla elik edebilir, bu nedenle yakn takip gerektirmektedir Youn bakmda sepsise bal ABH (akut brek hasar) olan kritik hastalarda srekli renal replasman tedavisi (CRRT) sk kullanlan tedavi yntemlerinden biridir. zellikle hemodinamik bozukluu olan, inotropik ajan kullanan akut bbrek yetmezlii (ABY) hastalarnda tercih edilmektedir. Olgumuz 78 ya erkek hasta, pnmoniye sekonder sepsis, septik ok, ABY nedeniyle youn bakma kabul edildi. Youn bakmda takipleri srasnda sk havayolu obstruksiyonu olmas nedeniyle bronkoskopi yaplarak antrakofibrozis tans konuldu. notropik ajan destei altnda hipotansif ve anrik olmas zerine CRRT planland. Ancak hem hastada meydana gelen sepsise bal DC tablosu ve intrabronial kanamalar-pht tkalar, hem de antrakofibrozis nedeniyle havayolunda obstruksiyon ve havayolu basncnda art grld. Havayolu basncndaki art hemodinamik bozukluu arttrd iin CRRT uzun sreli gerekletirilemedi. Bu olgu sunumu ile havayolu basncndaki artn CRRT zerine etkileri vurgulanmak istenmitir. Antrakofibrozis gibi bronkodilatatrlere cevap vermeyen obstruktif akcier hastal durumunda, havayolu basncndaki artn zellikle kritik hastalarda hemodinamik bozuklua daha ok neden olabilecei aklda tutulmal ve havayolu basncn azaltmaya ynelik nlemler alnmaldr. ORCID NO: 0000-0002-3710-4570

Anahtar Kelimeler: Antrakofibrozis, havayolu basnc, CRRT, sepsis, septik ok