SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba SEZER, Nilsel OKUDAN, Muaz BELVRANLI
 


Keywords:YKSEK YOUNLUKLU ARALIKLI EGZERSZ LE GNLL EGZERSZ ANTRENMANLARININ BLSEL FONKSYONLAR ZERNE ETKSNDE OSTEOKALSN VE LAKTATIN ROL
 
GR ve AMA: Son yllarda bilisel fonksiyonlarda bozulma giderek artmaktadr. Dzenli egzersizin bilisel fonksiyonlarda iyilemeyi salad ve Alzheimer, demans gibi birok nrodejeneratif hastalklara kar koruduu almalarla gsterilmitir. Egzersiz kognisyon zerindeki etkilerini hipokampusta beyin kaynakl nrotrofik faktr (BDNF) dzeyini artrarak gerekletirir. Egzersiz srasnda artan laktat ve kemikten salglanan osteokalsin hormonunun BDNF ile ilikili olduu dnlmektedir. Ancak egzersizin tipine, younluuna ve sresine gre kognisyonda farkl etkiler grlebilmektedir. almada yksek younluklu aralkl egzersiz (HIIT) ve gnll egzersizin bilisel ilevler zerine etkisi ve molekler balantlarnn aratrlmasn amaladk. GERE ve YNTEM: Seluk niversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alnan almada 20 adet erkek Wistar albino san kullanld ve sanlar rastgele kontrol (n=6), gnll egzersiz (n=6), yksek younluklu aralkl egzersiz (n=8) olmak zere 3 gruba ayrld. Egzersiz gruplar protokollerine uygun ekilde 8 haftalk programa alnd. Son egzersizden 24 saat sonra sanlara kognitif fonksiyonlar iin ak alan, ykseltilmi art labirent, ve Morris su labirenti testi uyguland. Deney hayvanlar anestezi altnda intrakardiyak kan almn takiben servikal dislokasyon yntemi ile sakrifiye edildi ve analiz iin hipokampus rnekleri karld. Dokularda osteokalsin, Dickkopf-1 ve BDNF ekspresyonlar RT-PCR ile deerlendirildi. Kan glikokortikoid ve BDNF dzeyleri ELISA yntemi ile analiz edildi. BULGULAR: Hipokampus dokusunda BDNF ekspresyonu HIIT grubunda kontrol grubuna gre yksekti (p≤.0,05). Hipokampus dokusunda osteokalsin ve Dickkopf-1 ekspresyonlar HIIT ve gnll egzersiz gruplarnda kontrole gre yksekti (p≤.0,05). SONU: HIIT kognisyonda gnll egzersize gre daha etkilidir. HIIT ve gnll egzersiz hipokampuste osteokalsin artnda etkilidir. (Bildiri doktora tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0002-0730-7895)

Anahtar Kelimeler: BDNF, Gnll Egzersiz, HIIT, Kognisyon, Osteokalsin