SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Melike AKCAALAN
 


Keywords:YZ VE BOYUN FASCIALARI ANATOMSNE GENEL BAKI
 
Deri altnda yer alan, kaslar ve organlar saran fibrz ba dokusuna fascia denir. Yzeyel ve derin olmak zere iki ksmda incelenir. Fascia superficialis, derinin altndadr ve ya dokusu ile gevek ba dokusundan oluur. Fonksiyonlarna bakacak olursak yle sralayabiliriz; su ve ya deposu grevi grr, vcudun s kaybn nler ve darbelere kar korur. Ayrca ierisinde yzeyel damar ve sinirler yer alr. Boyun blgesinde fascia superficialis, m. platysmay sarar. Boyun arka blgesinin, deltoid ve pectoral blgenin fascia superficialisi ile devam eder. Ayr bir tabaka olarak ayrt etmek gtr. Boyun n yan blgelerinde dtan ie doru deri, fascia superficialis, fascia cervicalis ve kaslar yer alr. Fascia profunda; fascia superficialisin derininde yer alr ve ayn zamanda sk ba dokusundan oluur. Ekstremite kaslarn ve gvde duvarlarn sarar. Kaslar bir arada tutar ve onlar fonksiyonel gruplara ayrr. Kaslarn serbest hareket etmesine imkan verir. erisinde kan damarlar ve sinirler bulunur. Ayn zamanda kaslara orijin salar. Fascialarn birleim yerinin genellikle damarsz olmas cerrahide buralarn tercih edilme sebebidir. Bu blgeler kansz kesi yerleri olarak tanmlanr. Bu blgenin potansiyel boluklarn bilinmesi, yz ve boyun blgelerinde grlen enfeksiyonlarn semptom, yaylm ve komplikasyonlarnn anlalabilmesi asndan olduka nem tamaktadr. Fascia ve derinindeki yaplar (organ, doku vb.) arasnda bulunan alanlar fascial boluklardr ve klinisyenler tarafndan ayrntl bir ekilde bilinmesi gerekir. Bu derleme almas ile yz- boyun fascialarnn ve fascial boluklarn ayrntl anatomik bilgisinin bilinmesinin hem tan koyma hem tedavi sreci srasndaki neminin vurgulanmas amalamaktadr. ORCID NO: 0000-0003-0781-0754

Anahtar Kelimeler: Fascia, Anatomi, Boyun