SCIENTIFIC PROGRAM

6. ULUSLARARASI TIP BLMLER VE MULTDSPLNER YAKLAIMLAR KONGRES

 

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILI / OPENING

 

11-12 MART 2023 / 11-12 MARCH 2023

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açl Konumas / Opening Speech

PROF. DR. ÜMRAN SEVL

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

 

11 MART / MARCH 2023 – SAAT: 09:00 TIME: 09:30 (GMT+3)

Konferans Bakan (Chair of Conference)

 

DAVETL KONUMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 14:00 (GMT+3) (11 MART - MARCH 2023)

 

OTURUM BAKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

PROF. DR. ÜMRAN SEVL

ASSIST. PROF. AYÇA GÜRKAN

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (09:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Yudi FERNANDO (Malaysia) (10:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Khalida NASEEM (Pakistan) (10:20) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (10:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Didem DELORMAN ORHAN (Türkiye) (11:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Nezihe BULUT UURLU (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Aye ÇEVRME (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Zehra GENÇEL EFE (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Hülya ÖZPINAR (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Behçet Kemal YELBURSA (Türkiye) (12:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA (Türkiye) (13:00) (GMT+3)

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (Türkiye) (13:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Necati ÖZPINAR (Türkiye) (13:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Emre DÜNDER (Türkiye) (14:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina) (14:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Sudath S.P. WARNAKULASURIYA (Sri Lanka) (14:40) (GMT+3)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 11 MARCH 2022 – 14:30 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMR

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Admin

14:30

Ahmed TAHA, Bar MEDETOLU

ATEL SLAHA BALI OLAN TORAKOABDOMNAL YARALANMALARIN EKSPLORASYON KARARIN ZORLUU – OLGU SUNUMU

14:40

Ali Korhan SI, Alev ÇETN-DURAN, Tuba KULA-ATK

DISTRIBUTION OF FUNGEMIA AGENTS IN FIVE YEARS AND ANTIFUNGAL RESISTANCE

14:50

Arda TABANCALI, Büra Seda MAMOLU, eniz KARAÇAY

HASTALARIN EFFAF PLAK TEDAVS HAKKINDA BLGYE ULAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKSNN ARATIRILMASI

15:00

Büra Seda MAMOLU

ORTODONTK TEDAV YAKLAIMLARI LE OBSTRÜKTF UYKU APNE SENDROMU

15:10

Arzu GÜNTÜRK

A FATAL CASE OF IMMUNE THROMBOCYTOPENIA IN A COVID-19 PATIENT

15:20

Aysel AHN KAYA, Çidem BOZKIR, Aye Nil KANAT

POPÜLER DYET VE SOSYAL MEDYA ETKSYLE PLAZA ÇALIANLARININ BEDEN ALGILARININ DEERLENDRLMES

15:30

Aysun HALAÇOLU

AKUT PROMYELOSTK LÖSEM VE SKEMK NME BRLKTEL

15:40

Aye ÇEVRME, Seda GÖGER

DÜNYADA HIZLA ARTAN YALI NÜFUSUN BERABERNDE GETRD HTYAÇ: KURUM BAKIMI

15:50

Aye ERDOAN KAYA

ZOFREN TEDAVSNDE YEN UMUT: ROLUPERDON

16:00

Ayegül GÜVEN

ANAESTHETIC MANAGEMENT IN PREGNANT WITH FONTAN PHYSOLOGY-CASE REPORT

16:10

Ayenur NCE, Hasan Hüseyin KIR, Emine GENÇ, Bülent Ouz GENÇ

A CASE OF CEREBELLITIS WITH PSYCHOSIS AND COGNITIVE AFFECTIVE CEREBELLAR SYNDROME

16:20

Hasan Hüseyin KIR, Figen GÜNEY, Hüseyin ATASEVEN

TRANSAMNAZ YÜKSEKLYLE BAVURAN MYOTONK DSTROF OLGUSU

16:30

Bartu Eren GÜNELOL, Nilüfer ACAR TEK

PSKOBYOTKLERN MAJÖR DEPRESF BOZUKLUK ÜZERNE ETKLER

16:40

Bayram Ouz ÖZER, lker DIBIRDIK

DESIGN, EXPERIMENTATION AND COMPUTERIZED AUTOMATED DATA ANALYSIS OF DRUG COMBINATIONS AGAINST HT-29 HUMAN COLORECTAL CANCER CELLS BY GALLIC ACID AND CETUXIMAB

16:50

Bayram Ouz ÖZER, lker DIBIRDIK

A NON-SELECTIVE Β-ADRENOCEPTOR ANTAGONIST, PROPRANOLOL, SUPPRESSES THE PROLIFERATION OF HT-29 HUMAN COLORECTAL ADENOCARCINOMA CELLS IN VITRO

17:00

Baak ÜNÜBOL

ALKOL-MADDE TEDAV MERKEZ’NDE YATARAK TEDAV GÖREN KADINLARIN SOSYODEMOGRAFK VE KLNK DEKENLERNN NCELENMES

17:10

Berna ÖZBEY EKER, Kübra YEN

MULTPL SKLEROZLU BREYLERDE SEMPTOM YÜKÜ, SOSYAL ZOLASYON, YALNIZLIK VE YALNIZLIK TERCH LKSNN NCELENMES

17:20

Bihter Senem FEYZOLU, Zerrin AVUL

SERVKAL EKTOPK GEBELKLERDE HSTEROSKOPK YAKLAIM: VAKA SERS

17:30

Cem DEMREL

ACL DEKOMPRESYON VE STABLZASYON YAPILAN TORAKOLOMBER TRAVMALI HASTALARIN DEERLENDRLMES

17:40

Cemil KUTSAL

PENL FRAKTÜR VE ONARIM SONUÇLARI, TEK MERKEZDE 32 OLGUNUN RETROSPEKTF DEERLENDRLMES

17:50

Cihan EROL

EHR DIINA GDEN ONKOLOJ HASTALARININ ANKSYETE DÜZEYNN BELRLENMES: TEK MERKEZ DENEYM

18:00

Damla KOLCUOLU, Sercan ERGÜN

KRONK BAKIR MARUZYETNN TOKSK SONUÇLARI

18:10

Didem OUZ

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIETARY HABITS AND WAIST CIRCUMFERENCE

18:20

Dilek ÇATALSAKAL, Selda RIZALAR

AKADEMSYENLERDE MERHAMET DÜZEYNN ORGAN BAII TUTUMUNA ETKS

18:30

Dilek GÜNE

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN RABDOMYOLZN NADR BR NEDEN: KARNTN PALMTOL TRANSFERAZ 2 EKSKL

18:40

Elif ÖNGEL

DEPRESYON, SUSD VE NSDENTAL FRONTAL LOB TÜMÖRÜ

18:50

Elife TUNÇ

YAPAY ZEKANIN MKROBYOLOJDE KULLANIMI

19:00

Emine KURT CAN, Ümran SEVL, Veysel CAN, Remzi KARASUNGUR

KADIN SÜNNET

19:10

Remzi KARASUNGUR, Ümran SEVL, Emine KURT CAN, Veysel CAN

ADÖLESANLARDA DSMENORE

19:20

Emine ENER AYDIN, Yunus ERDEM, Ercan TÜRKMEN

BESLENME ANKET YÖNTEMYLE HEMODYALZ HASTALARININ GÜNLÜK TUZ ALIMI HESAPLANABLR M?

19:30

Erkan BOA, Hayati KAND

AKUT SKEMK NME VE GEÇC SKEMK ATAIN TANISINDA ORTALAMA TROMBOST HACM ÖLÇÜMÜ

19:40

Esra ÇELK, Vildan APAYDIN CIRIK

YENDOANLARDA ARI YÖNETMNDE SARMALAMA YÖNTEM VE HEMRELK UYGULAMASI

19:50

Seda ÇOAY, Vildan APAYDIN CIRIK

ÇOCUKLARDA YANIKTA HEMRELK YAKLAIMLARI

20:00

Ezgi GÜNGÖRDÜ, Abdullah KAHRAMAN

COVID-19 LKL POST-PNÖMONK BÜL OLUUMU

20:10

Fatih TA, Güne BOLATLI

TIP ETMNDE KULLANILABLECEK ANATOMK BR MODEL VE APARATTAN OLUAN SSTEM

20:20

Fatma Peyman ERTU, Ammar Haj HASSAN, Emine Eda ARICI

COVID-19 PANDEM DÖNEMNDE ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇETL GIDA TAKVYELER VE LAÇ KULLANMA ALIKANLIKLARININ DEERLENDRLMES

20:30

Fatma YEKTA ÜRKMEZ, Süleyman Kaan ÖNER, Sevil ALKAN

SON 20 YILDA YAYINLANAN DYABETK AYAK ENFEKSYONU KONULU ARATIRMA MAKALELERNN ANALZ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 12 MARCH 2023 – 09:00 – 20:50 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Aye ÇEVRME

                                                                   Prof. Dr. Gülsen DEMR

                                                                   Prof. Dr. Ümran SEVL

                                                                   Assoc. Prof. Necati ÖZPINAR

                                                                   Assist. Prof. Ayça GÜRKAN

                                                                   Admin

09:00

Gamze TUNA

SIMULTANEOUS MEASUREMENT METHOD OF HUMAN DNA REPAIR PROTEINS NEIL1 AND POLΒ BY LIQUID CHROMATOGRAPHY-HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY

09:10

Gülsüm DEVEC, Nilüfer ACAR TEK

OMENTN, GLUKOZ METABOLZMASI VE NSÜLN DRENC

09:20

Gülsüm DEVEC, Nilüfer ACAR TEK

BEBEK GIDALARINDA PATULN

09:30

Gökhan EVCL

HELLP SENDROMU VE EZAMANLI HELLP VE PRESS SENDROMU BRLKTEL

09:40

Habibe DLSZ

BR KORUYUCU RUH SALII HZMET: DEPREMZEDE ÇOCUKLARA HANG OYUNLARI ÖNERELM?

09:50

Habibe DLSZ, Haktan DEMRCOLU

HTYAÇ ANALZNE DAYALI SEREBRAL PALS ALE ETM PROGRAMININ GELTRLMES

10:00

Hasan Hakan ÇOBAN, Nezahat Müge ÇATIKKA

PALYATF BAKIM SERVSNDE YATAN YALI HASTALARDA HEMOGRAM PARAMETRELERNN MORTALTE LE LKS

10:10

Hatice Tuçe BERBEROLU, Zeynep Gül GÜNDÜZ, Pnar ERDOAN, Nurhan ÜNÜSAN

NÖRODEJENERATF HASTALIKLARIN YÖNETMNDE MIND DYET

10:20

Hayriye KÖKE, Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN, Yasemin ERTA ÖZTÜRK

BARATRK CERRAH SONRASI BREYLERN HEDONK AÇLIK VE DEPRESYON DÜZEYLER

10:30

Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN, Yasemin ERTA ÖZTÜRK

YEL ÇAY POLFENOLLERNN BAIRSAK MKROBYOTASINA ETKS

10:40

Kayhan ÖZDEMR, Belma KOÇER, Gamze GÜNEY ESKLER

THE PREDICTIVE ROLE OF SHARP1 AND SHARP2 TRANSCRIPTION FACTORS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER UPON NEOADJUVAN CHEMOTHERAPY

10:50

Kenan YILDIZHAN, Ramazan ÇINAR

INVESTIGATION OF THE CRITICAL ROLE OF TRPM2 IN NEURONAL CELL DEATH BY GLUTAMATE-INDUCED EXCITOTOXICITY

11:00

Lütfiye PARLAK

POLAND SENDROMUNA ELK EDEN SKOLYOZ VE HPERMOBLTE

11:10

Lütfiye PARLAK

MAFFUC SENDROMU VE LENFÖDEM BRLKTEL

11:20

Magbül Ahmet ÇOBAN, Serap SAYAR

YETKNLERDE KAN ALMA SIRASINDA SANAL GERÇEKLK GÖZLÜÜ KULLANIMININ ARI VE KAYGI ÜZERNE ETKS: RANDOMZE KONTROLLÜ ÇALIMA PROTOKOLÜ

11:30

Mehmet Emin ASLANCI

ÇOCUKLARDA AIRI AKTF MESANE TEDAVSNDE KULLANILAN OXYBUTYNN HYDROCHLORDE'N GÖZ Ç BASINCI ÜZERNE ETKSNN ARATIRILMASI

11:40

Mehmet Emin TATLILIOLU, Nilüfer ACAR TEK

TAKVYE OLARAK KOLAJEN TÜKETMNN CLT VE EKLEM SALIINA ETKS

11:50

Mehmet Emin TATLILIOLU, Nilüfer Acar TEK, Tevfik KOÇAK

FODMAP DYETNN RRTABL BAIRSAK SENDROMU ÜZERNE ETKS

12:00

Mehmet Zeki BULDANLI, Abdülkadir DENZ

A RARE CASE OF COMAMONAS TESTOSTERONI IN TISSUE CULTURE AFTER LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY AND REVIEW OF THE LITERATURE

12:10

Melek DOANCI

YOUN BAKIMDA ANTRAKOFBROZS TANISI KONULAN HASTADA CRRT DENEYM–OLGU SUNUMU

12:20

Melike AKCAALAN

YÜZ VE BOYUN FASCIA’LARI ANATOMSNE GENEL BAKI

12:30

Meltem DURAKLI ULUKÖK

SENKOP LE BAVURAN HASTALARIN EEG BULGULARI

12:40

Meltem PEPE, Nejla CANBOLAT AHNER

ÇOCUK VE ALENN KORUNMASI

12:50

Meltem PEPE, Nejla CANBOLAT AHNER

PEDATR HEMRELNDE ÇOCUK VE ALE MERKEZL BAKIM

13:00

Merve Nur ASLAN, Nilüfer ACAR TEK

POLKISTIK OVER SENDROMUNDA NFLAMASYON

13:10

Merve Nur ASLAN, Nilüfer ACAR TEK

POLKISTIK OVER SENDROMUNDA OBEZITE LE LIKILI ADIPOZ DOKU DISFONKSIYONU

13:20

Mine ÖZEN, ahsine TOLUNAY

SANTRAL NÖROSTOMA OLGULARINDA SAKALIM BELRLEYCLER: 16 YILLIK TEK MERKEZ DENEYM

13:30

Murat AKSU

TÜRK TIP TARH AÇISINDAN SVL TOPLUM KURULULARININ TÜBERKÜLOZ MÜCADELESNDEK YER

13:40

Murat KAIKCI

KERATOKONUS PROGRESYONUNUN TEDAVSNDE UYGULANAN TRANSEPTELYAL KORNEAL ÇAPRAZ BALAMA LE EPTELYUM-OFF KORNEAL ÇAPRAZ BALAMA TEDAVLERNN BRBRLERNE ÜSTÜNLÜKLERNN DEERLENDRLMES

13:50

Necmi CAM, Osman Turul EREN

DZ EKLEMNDEK DEJENERATF KIKIRDAK LEZYONLARIN MKROKIRIK YÖNTEM LE TEDAVSNN UZUN DÖNEM SONUÇLARI

14:00

Neslihan ÇELK

ORTOPED KLNNDE YAANAN MRSA SALGINININ ANALZ

14:10

Neslihan SEVML

CERRAH MASKE KULLANIMININ RETNA DAMAR ÇAPI ÜZERNE ETKS

14:20

Nihat TÜRKMEN

TRUS ELNDE YAPILAN PROSTAT BYOPSLERNDE ARI SKORU LE PROSTAT HACM ARASINDA LK VARMIDIR?

14:30

Nurcan ERBAY, Nejla CANBULAT AHNER

ÇOCUKLUK ÇAI KANSERLERNDE BTKSEL TEDAV KULLANIMI

14:40

Nurcan ERBAY, Nejla CANBULAT AHNER

KANSERL ÇOCUA SAHP EBEVEYNLERN KEMOTERAP SÜRECNDE SEMPTOM YÖNETM ÇN BTKSEL TEDAV KULLANIMLARINDA HEMRENN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI

14:50

Nöfel Ahmet BNCER, Nail KAHRAMAN

PERKÜTAN PULMONER KAPAK MPLANTASYONUN NADR BR KOMPLKASYONU, ACL AÇIK CERRAH GRM LE TAIMA SSTEMNDEN SIYRILAN KAPAIN TAIYICI SSTEMNE GER YÜKLENP BAARILI OLARAK MPLANTASYONU

15:00

Ouz KILIÇ, Halil brahim KAYA, Mücahit SEÇME, Mehmet KILINÇ, pek BUBER, Yavuz DODURGA, Ömer MEK, Çar ERGN, smail DOU KILIÇ

THE EFFECT OF SERUM TLR4 LEVEL ON GUT MICROBIOTA RICHNESS AND DIVERSITY IN HEART FAILURE

15:10

Onur YILMAZ

ATROFK ALVEOLAR KRETLERN LAK KEMK GREFT LE REKONSTRÜKSYONU

15:20

Orhan Furkan GÜLKAYA, Muaz BELVRANLI, Nilsel OKUDAN

BSFENOL A VERLEN SIÇANLARDA KURKUMN TAKVYESNN KOGNTF FONKSYONLAR ÜZERNE ETKLER

15:30

Sadiye SERT, Berna ERAYMAN

AKUT GASTROENTERT TANISI KONULAN ÇOCUKLARDA ADENOVRUS VE ROTA VRÜS SIKLII VE MEVSMSEL DAILIMI: TEK MERKEZ DENEYM

15:40

Saime ÖZBEK SEBN, Zeynep UTLU

HDRADENTS SÜPÜRATVA'DA MONOST HDL ORANININ VE DER ENFLAMATUAR BELRTEÇLERN DEERLENDRLMES

15:50

Samet AHN, Ali Emre AKGÜN

PROKTOLOJ ÜNTES OPERASYON SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYM

16:00

Seha AKDUMAN, Ahmet Uur DEMR

UYKU LABORATUARINA BAVURAN HASTALARDA, HORLAMA LE KALP HIZI DEKENL ARASINDAK LKNN NCELENMES

16:10

Selma CIRRIK

BAIRSAK GEÇRGENLNN REGÜLASYONU VE ZONULN

16:20

Selman EMROLU

ASSESSMENT OF ANTI-NUCLEAR ANTIBODY LEVELS IN PATIENTS WITH LUMINAL SUBTYPES OF BREAST CANCER

16:30

Selman PARLAK

GÖZ KAPAKLARINDA LK LE TANI ALAN SARKODOZ OLGUSU

16:40

Sema KETENC

GERATRK HASTALARDA POLFARMAS VE UYGUNSUZ LAÇ KULLANIMININ DÜME RSK LE LKSNN DEERLENDRLMES

16:50

Senanur SOLMAZ ÖZGEN, Selçuk ASLAN

YETKNLERDE PSKOLOJK SALAMLIK DEPRESYON VE BE FAKTÖR KLK ÖZELLKLER ARASINDAK LKNN NCELENMES

17:00

Servet REK

COMPARISON OF RETROGRADE NAILING AND BRIDGE PLATING IN THE TREATMENT OF EXTRA-ARTICULAR DISTAL FEMUR FRACTURES

17:10

Sevgi YILMAZ HANCI

PARAZTOLOJ ALANINDA WEB OF SCIENCE VER TABANINDA NDEKSLENEN DERGLERDE YAYINLANAN TÜRKYE KAYNAKLI ÇALIMALAR: BBLOGRAFK BR ANALZ

17:20

Sevinç ODABAI GÜNE

ÇOCUK ENDOKRNOLJ POLKLNNDE TAKP EDLEN HASTALAR ARASINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATF TIP KULLANIMININ DEERLENDRLMES

17:30

Seyit Ahmet ERTÜRK

SKUAMÖZ HÜCREL AKCER KANSER HASTALARINDA 18F-FLORODEOKSGLUKOZ POZTRON EMSYON TOMOGRAF NCELEMESNDE NEKROZ VARLII VE HSTOPATOLOJK KORELASYONU

17:40

Suat EVRGEN

NGUNAL HERNLERDE A ÖRME TAKVYE VE MESH LE ONARIM YÖNTEMLERNN KARILATIRILMASI

17:50

Sdka GENÇ

WOUND HEALING FEATURE OF COENZYME Q10 IN HUMAN DERMAL FIBROBLASTS BY REGULATING THE EXPRESSION OF FN1 GENE

18:00

Süleyman KOZLU, Umur BATAK

FLEKSYON TP SUPRAKONDLER HUMERUS KIRIKLARINDA AÇIK CERRAH YERNE KAPALI REDÜKSYON PERKÜTAN PNLEME OLGU SUNUMU

18:10

Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK

UYKU VE ÜREME SALII LKS

18:20

Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK

TP II DABETES MELLTUS HASTALARDA TIBB BESLENME TEDAVSNN BESN ALIMINA ETKS

18:30

Tuba SEZER, Nilsel OKUDAN, Muaz BELVRANLI

YÜKSEK YOUNLUKLU ARALIKLI EGZERSZ LE GÖNÜLLÜ EGZERSZ ANTRENMANLARININ BLSEL FONKSYONLAR ÜZERNE ETKSNDE OSTEOKALSN VE LAKTATIN ROLÜ

18:40

Türkan AKIN

NADR BR OLGU SUNUMU: ASMETRK ALAYAN YÜZ SENDROMU

18:50

Ufuk ATLIHAN

BRNC TRMESTER PAPP-A DÜZEYLERNN PREEKLAMPSI ÇN ROLÜ

19:00

Yasemin YILDIZ, efika KONCA, Gizem Esra KOÇ, Alp Eren ÇELENLOLU, Ender SR, Mehmet ÖZLER

COVID-19 PANDEMSNDE FBROMYALJ HASTALARI ÇN TAMAMLAYICI BR TEDAV YÖNTEM: ON-LNE UYGULANAN MNDFULNESS MEDTASYONU

19:10

Yeim YEN

SCOPOLETIN PROMOTES WOUND HEALING IN HUMAN DERMAL FIBROBLASTS THROUGH FN1 SIGNAL PATH

19:20

lkay KESKNEL

EKNEZYA TÜRLERNN ANTVRAL, ANTOKSDAN, ANTNFLAMATUAR, ANTALERJK VE MMÜNOLOJK ETKLER

19:30

Ümit DERUNDERE

MEME KANSER TEHSNDE KONTRASTLI MAMOGRAF LE MEME MRG’NN TANIDA ROLÜ VE KARILATIRILMASI

19:40

pek ÖZÖNDER ÜNAL

ZOFREN TANILI HASTALARDA ÇSELLETRLM DAMGALAMANIN FZKSEL NAKTVTE LE LKS

19:50

Zahide Betül GÜNDÜZ

RETNAL MGREN AYIRICI TANISINDA NADR BR NEDEN; OPTK SNR KILIFI MENENJOMU

20:00

Zeliha Merve SEMERC, Sevcihan GÜNEN YILMAZ

ROMATT ARTRT HASTASINDA TEMPOROMANDBULER EKLEMN RADYOLOJK NCELEMES: OLGU SUNUMU

20:10

Ömer Furkan YILMAZ

VORTOKSETN EREKTL DSFONKSYON ÇN FAYDALI OLABLR M? BR OLGU SUNUMU

20:20

Ömer Furkan YILMAZ

ESSTALOPRAM KAYNAKLI SAÇ DÖKÜLMES: BR OLGU SUNUMU

20:30

Özge KILINÇ, Günseli USGU

ARILI VE ARISIZ HALLUKS VALGUS HASTALARINDA FZYOTERAP PROGRAMININ ARI VE YAAM KALTES ÜZERNE ETKS

20:40

Özhan ORHAN

ÇOCUK HASTADA SALBUTAMOLUN NTRAVENÖZ YOLLA VERLMES: OLGU SUNUMU

20:50

Ali Serdar YÜCEL, Özcan ÇIKLATEKERLO, Süleyman DERMAN, Murat KORKMAZ, Emre DÜNDER

EKLEM, BOYUN VE BEL FITII ARI KAYET OLAN HASTALARDA FZKSEL AKTVTE VE YÜZMENN ARI AZALTIMI ÜZERNE ETKS

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 11 MARCH 2023 – 09:30 – 20:50 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Assoc. Prof. Göken ARAS

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

14:30

Amal SADI, Khalil RACHEDI

SEXUAL LIFE BETWEEN COUPLE AND TREATMENT METHODS OF OCCURRING PROBLEMS

14:40

Rauf BENLABED, Yasmeen ARUJ

CALCIFICATION PROBLEMS IN WOMEN AND HERBAL TREATMENT APPLICATIONS

14:50

Armando RUSSO, Corazon Milano

GENETIC FACTORS IN JOINT PROBLEMS

15:00

Dominga CÁCERES

THE IMPORTANCE OF IODINE USE IN HEALTHY LIFE

15:10

Bella FERNÁNDEZ, Feo MANFRIN

FOOD INTOLERANCE CONTROL IN WEIGHT CONTROL

15:20

Molly BAILEY, Summer BUTLER

IODINE DEFICIENCY AND ANTIBACTERIAL RELATIONSHIP

15:30

Jasper YOUNG, Riley MORRIS

IODINE SUPPLEMENT IN THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE THYROID DISEASES

15:40

Grace DAVIES, Mariam SHAW

NEGATIVES OF FOOD INTOLERANCE

15:50

Logan RONIN

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN WAIST AND NECK HERNIA

16:00

Marcus EDWARDS

COMPLAINT STORIES OF COMMON HERNIA CASE

16:10

Lazar YAKOVENKO, Zair AZHUR

QUANTITIES OF THE USE OF SALT AS A NUTRITIONAL MATERIAL

16:20

Chaslava HRYCKIEVIČ, Lyudmila JAHORAǓ

BENEFITS OF WHOLE RYE BREAD FOR WEIGHT CONTROL AND DIET

16:30

Bahuslaŭ LABYNCAǓ

THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC ON ANXIETY WITH MUSCLE RELAXATION EXERCISES

16:40

Petruso BOHŠSA, Kirlya ŠAKVINA

BALANCING BLOOD SUGAR IN NUTRITIONAL PATIENTS WITH DIABETES

16:50

Alexandre GLORIEUX, Lana LEPERS

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE ADAPTATION OF PATIENTS DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA

17:00

Emiel CARLIER

BLOOD TEST APPLICATIONS IN THE DIAGNOSIS OF ALLERGY

17:10

Jodie POLLET, Clémence MARTENS, Amanda DUPONT

THE EFFECT OF TOBACCO PRODUCT CONSUMPTION ON THE OCCUPATION OF ACNE ON THE SKIN

17:20

Alberto DIAS,  Silvana CORDEIRO

THE IMPORTANCE OF WATER CONSUMPTION FOR BODY HEALTH

17:30

Pedro Chaves FRAGA

MESOTHERAPY AND ITS BENEFITS

17:40

Chernyu ATANASOVA, Krastyo Yordanov HRISTOV

THE IMPORTANCE OF MESOTHERAPY IN CONTROLLING ACUTE AND CHRONIC PAIN: THE EXAMPLE OF MIGRAINE

17:50

Stanko RYSINOV

USE OF MESOTHERAPY IN THE TREATMENT OF ACNE SCAR, SHINGLES AND SCARS IN THE FIELD OF AESTHETIC MEDICINE

18:00

Mila BALKANSKA

MESOTHERAPY APPLICATIONS IN CASE OF MICROCIRCULATION PROBLEMS, VARICES, FLEBIT, LYMPHEDEMA AND LOWER EXTREMITY CIRCULATION INSUFFICIENCY

18:10

Nikul VALOVA

VIOLENCE IN HEALTH AND ITS CAUSES

18:20

Ruzha ILEV, Stanislav Aleksandrov GEORGIEV

THE IMPORTANCE OF FAMILY SUPPORT IN REHABILITATION OF VIOLENCE VICTIMS

18:30

Abigail GRANHOLM, Fiona COWAN

THE IMPORTANCE OF PATIENT CARE IN SURGICAL NURSING

18:40

Alicia SIMPSON, Hailey BECKMAN

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND ITS EFFECTS IN MEDICINE

18:50

Freya MAYER, Ashley HARPER, Charlie LOGAN

LEADERSHIP IN HEALTH MANAGEMENT AND ITS EFFECT ON SUCCESS

19:00

Kinley SHIRLEY

THE PROBLEM OF SAGGING IN AESTHETIC SURGERY AND A STUDY ON WOMEN

19:10

Lilly MERRITT

GENDERISM AND ITS CAUSES IN CHILD DISEASES

19:20

Duan HUAN, Huo TAI

THE IMPORTANCE OF MEDICATION CONTROL IN CASES DIAGNOSED WITH SEVERE DEPRESSION: A RANDOMIZED STUDY EXAMPLE

19:30

Yan Zhen FENG

EFFECT ON PRENATAL CHRONIC ADULT DISEASES IN WOMEN WITH EXPOSURE OF ARSENIC

19:40

Peng BO, Chang XIAO

ARSENIC EXPOSURE AND QUALITY OF LIFE: AN EXAMPLE APPLICATION

19:50

Ludvík STRAKOVÁ

OCCUPATIONAL DISEASES IN HEAVY MINING WORKERS: THE CASE OF COAL MINING WORKERS

20:00

Helena OŠETŘIL, Ivona MORAVEC

PREVENTIVE MEASURES IN OCCUPATIONAL DISEASES

20:10

Evelína JAROŠ, Medard KRATOCHVÍL

PATIENT SAFETY AND ITS IMPORTANCE ON SLICK FLOORS

20:20

Vilém FIŠER

THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFICIENCY: THE CASE OF HEALTH ENTERPRISES

20:30

Nele KOIV, Mari-Liis LAHT

PERFORMANCE AND EFFICIENCY IN HEALTHCARE PROFESSIONALS: A RANDOMIZED STUDY

20:40

Kaarel LEPMETS, Hilda KUUSK

PROBLEMS RELATED TO THE GASTRO-INTEGRANT TRACT: ITS NATURE AND TERMINOLOGY

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                              : 4 

Tarih ve Saat / Date and Time               : 12 MARCH 2023 – 09:00 – 21:10 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA

                                                                   Assoc. Prof. Emre DÜNDER

                                                                   Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

09:00

Tarmo VOSU, Leida KROSS,

THE IMPORTANCE OF CLUSTERING AND CLASSIFICATION IN DEFINING DISEASES

09:10

Heleri ILVES

ENVIRONMENTAL FACTOR AND ITS CAUSES IN DIAGNOSED DISEASES

09:20

Heino SALMELA

GENDER AND EXCLUSION IN PEDIATRIC THERAPY

09:30

Taavi PAANANEN, Onerva VENÄLÄINEN, Hemmo PAASIO

SEXUALITY AND PHYSICIAN PREFERENCE IN THE TREATMENT OF FEMALE DISEASES

09:40

Minttu MÄKELÄINEN, Ossian MALINEN

THE IMPORTANCE OF TISSUE FACTOR IN HEALTH AND DISEASE

09:50

Elina KOIVISTO

EFFECT ON REHABILITATION AND HEALING IN PATIENTS DIAGNOSED WITH CANCER: A RANDOMIZED STUDY EXAMPLE

10:00

Béatrice COUVREUR

MOTHER-CHILD RELATIONSHIP: AN EXAMPLE ON DEVELOPMENT AND LEARNING

10:10

Jasmine CHARDIN, Gérard PARMENTIER

CAUSES OF FASHION DISEASE AND ITS PSYCHOLOGICAL EFFECTS

10:20

Angèle PÉRIER, Alphonse BEAUGENDRE

PSYCHOLOGICAL CAUSES OF SHOPPING AND OVERCONSUMPTION: A PRACTICAL EXAMPLE

10:30

Abel ASSELIN, Bélise THIBAULT

CANCER AND TREATMENT: AN EXAMPLE CASE REPORT

10:40

Annika SCHÖNBORN, Eveline KISTLER

BREAST CANCER IN WOMEN: A CASE REPORT

10:50

Vera REINHARD, Pascal

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN CANCER

11:00

Martina REICH, Felia MÖHRING, Magdalena BECHTHOLDT

THE IMPORTANCE OF SOCIAL SUPPORT AND SERVICE IN SUBSTANCE ADDICTION: THE CASE OF PSYCHIATRIC NURSING

11:10

Raoul WEYRAUCH

CASE-BASED LEARNING AND SUBSTANCE ADDICTION

11:20

Mehdi ZHUBIN, Noureddin NOOR-ALI

THE IRAN EXAMPLE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ITS TENDENCIES

11:30

Robyn MACEVENNY, Natalia O'MADDEN

GENDER INNOVATION: APPROACHES TO HEALTH AND MEDICINE

11:40

Maggie WALSH

LEARNED SKILLS: LEADERSHIP AND INNOVATION IN NURSING

11:50

Isabelle MORRISSEY

INNOVATION PROBLEMS IN HEALTH: INSIGHTS AND EXAMPLES

12:00

Venera BERTOLI, Magda TAMBURO

METHODS OF PROTECTION FROM SUBSTANCE AND THE IMPORTANCE OF DOMESTIC RELATIONSHIP

12:10

Antonella MAURIELLO

DETERMINANTS OF FACTORS AFFECTING CESAREAN PREFERENCES

12:20

Delfino CIFALDI, Ludano TOMARO

WOMEN CIRCUMCISION

12:30

Enrica MASSIMO, Giambattista BISSO

SMART MEDICATION USE IN THE ELDERLY

12:40

Stella D'ANNUNZIO, Colmanno AQUILINA

DIAGNOSIS AND TREATMENT METHODS OF SLEEP DISORDERS

12:50

Adelardo STELLO, Dionigi MATARRESE

TECHNOLOGY ADDICTION AND ENVIRONMENTAL INTERACTION IN ADOLESCENTS

13:00

Letizia PIETRANTONIO

INNOVATIVE FOCUS STRATEGIES USED IN THE TREATMENT OF EPILEPSY

13:10

Kuwahara MIZUKI

THE ISSUE OF ACCEPTANCE IN PATIENTS

13:20

Yasutake MIRAI

HAIR TRANSPLANT AND INNOVATIVE APPROACHES IN AESTHETICS

13:30

Misaki YORIKO, Tsukiyama MISAO

PHYSICAL ACTIVITY IN WEIGHT CONTROL

13:40

Ryom JUNG, Hye-Jin KWAN

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SHARING APPROACH

13:50

Eun-Woo HA-JUN

THE PRINCIPLE OF JUSTICE AND EQUALITY IN HEALTH

14:00

Sagong YEONG

INVOLUNTARY PREGNANCY AND UNCONTROLLABILITY IN ADOLESCENTS

14:10

Hwan KYUNG-JA, Nari SU-JIN

EARLY AGE MARRIAGE IN THE RURAL AND TRAUMATIC EXAMPLES IN ADOLESCENTS

14:20

Ji-Hoon DAE-SEONG, Suk JI-SOO

CHILD MARRIAGES AND ITS INTERNATIONAL REFLECTIONS

14:30

Yeong-Ho SUNG

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROMES

14:40

Jae-Seong NAMGUNG

SLEEP-RELATED RESPIRATORY DISORDERS AND TREATMENT METHODS

14:50

Slanda LANDMANE, Enija BĪRIŅŠ

KLEINE-LEVIN SYNDROME

15:00

Olvija DREIMANE, Erasts GAILĪTE

RESTLESS LEGS SYNDROME/WILLIS-ECBOM DISEASE TREATMENT

15:10

Zallija GAILE

RESULTS AND OPPORTUNITIES IN SURGICAL SCIENCES

15:20

Sondars KRAUZE

NEW TECHNOLOGY APPLICATIONS IN ROBOTIC SURGERY APPLICATIONS

15:30

Olimpija ŽVIRBLIENE, Irena REMEIKIENE

STUDIES ON THE FUTURE OF SURGICAL ONCOLOGY TRIALS

15:40

Ilona VAISNORAS

CLINICAL APPLICATIONS OF EXPORTED NITRIC OXIDE FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ASTHMA: A CASE REPORT

15:50

Žemyna VEIVERYS, Rimas KANAS, Augustas LIATUKAS

APPROACHES TO PERIOPERATIVE ETHICAL PROBLEMS

16:00

Loes PLATTEL, Dieneke KATSMA

ETHICAL PRINCIPLES AND PRACTICES IN MEDICAL SCIENCES

16:10

Femke THORNI, Liesbeth TIETJENS

THE RELATIONSHIP OF PATIENT SATISFACTION AND QUALITY MANAGEMENT

16:20

Jooske BOLTE, Lowie TENTMAN

HYGIENE PRACTICES AND HOSPITAL SERVICES MANAGEMENT

16:30

Magnus TIJHOFF, Walter WOLTHUIS

THE USE OF FREE WILL IN THE PATIENT'S PHYSICIAN'S PREFERENCE

16:40

Joeri WETERINK

PATIENT RIGHTS IN TREATMENT REJECTION

16:50

Kevin BEKINK, MareikeBROTZKI

STIGMATIZATION IN PATIENTS DIAGNOSED WITH CANCER AND CANCER

17:00

Abidoye OLUWASEYI, Babalola ADELEYE

A CASE STUDY ON DETERMINING THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF RURAL PEOPLE IN NIGERIA

17:10

Johan HAUGAN

EXAMINATION OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY LEVELS OF PHYSICIANS EXPOSED TO MOBING

17:20

Jane MELOY, Mathilde SONDROL

DRUG USE ERRORS AND AWARENESS IN CLINICAL TRAININGS

17:30

Adrian LANGELAND, Jarl MELLUM

EMOTIONAL BURNOUT IN HEALTHCARE PROVIDERS

17:40

Sabina MOCZAR

PATIENT CARE AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE INTENSIVE CARE UNIT

17:50

Korneliusz GMEREK

FOLLOW-UP MANAGEMENT FOR DRUG USE IN NURSING SERVICES

18:00

Henryk DWORACZYK, Adelajda TAVARES

THE ACTIVE ROLE OF THE NURSE IN CARPAL TUNNEL SYNDROME

18:10

Dina FUDALA

EMOTIONAL THOUGHTS OF INTENSIVE CARE NURSES ABOUT EUTHANASIA: A SAMPLE PRACTICE

18:20

Agustin MÁRQUEZ

FOLLOWING THE DEVELOPMENT OF THE PREMATURE BABY AND THE ROLE OF THE NURSE IN THE INTENSIVE CARE UNIT

18:30

Jose SANDOVAL, Izaro ESPARRAGUERA

DETERMINING THE FACTORS THAT STRENGTHEN THE HEALTH PERSONNEL IN CARE OF THE ELDERLY

18:40

Oliver RUIZ, Leo RUIZ

SCALES IN DETERMINING TOILET EDUCATION IN PEDIATRIC

18:50

Diane KOBEL, Aurora GAISSER

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN PREVENTING CHILDREN'S RIGHTS VIOLATION AND SEXUAL HARASSMENT

19:00

Inja KLOSSNER

PREMATURE BIRTH AND ITS RISKS

19:10

Sompron KAMMANA, Rachotai SANGSORN

IMPROVEMENT OF IMAGE IN HEALTH PERSONNEL: AN APPLICATION FOR PSYCHIATRIC PHYSICIANS

19:20

Pramanat CHAIYACHUE, Kusa KURUSAIENKIT

A PRELIMINARY TEST EXAMINATION ON SELF-SENSITIVITY IN PSYCHIATRIC PHYSICIANS

19:30

Choochai DABARANSI

ETHICAL APPROACH AND PRACTICE EXAMPLES IN PRENATAL DIAGNOSTIC METHODS

19:40

Darius DUNCAN, Tanner EDWARDS

THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT AND EFFICIENCY IN EXPERT DOCTORS

19:50

Evangeline GRAHAM, Elisa MORGAN, Zofia EVANS

THE EFFECT OF WORK EMOTION ON PERFORMANCE AND EFFICIENCY IN EMERGENCY SERVICE DOCTORS

20:00

Sydney COLLINS

OCCUPATIONAL BURNOUT AND HIGH ANXIETY IN EMERGENCY DEPARTMENT DOCTORS: AN EXAMPLE APPLICATION

20:10

Parker PHILLIPS, Harper SPENCER

BIRTH CONTROL MANAGEMENT AND ACTIVITY OF GYNECOLOGY NURSES

20:20

Robin BAKER

THE IMPORTANCE OF PALLIATIVE CARE IN COLORECTAL CANCERS

20:30

Rachel WILLIAMS

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN MEDICINE AND HEALTH RELATIONS

20:40

Sofia MORRIS, Penelope TRAVIS

THE IMPORTANCE OF MOTHER EDUCATION IN BABY CARE

20:50

Gail HALE, Lillian GEORGE

SMART DRUG USE AND AWARENESS IN THE ELDERLY

21:00

Kylie WILLSON, Richard WALKER

TECHNOLOGY AND INTERNET ADDICTION: THE CASE OF THE BLUE WHALE

21:10

Donovan NIELSEN

INTIMATE PARTNER VIOLENCE: LITERATURE REVIEW