KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Ümran SEVİL

(Emekli Öğretim Üyesi)

 

DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. İshak AYDEMİR

Prof. Dr. Jammi ASHOK

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Doç. Dr. Müge ARSLAN

Doç. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU

Uzm. Dr. Osman SON  

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

Uzm. Dr. Erdem GÜNAY

Uzm. Dr. Süleyman DERMAN

Dr. Perihan ABAY

Uzm. Perihan DİKİLİ

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFÇİ