SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

zge KILIN, Gnseli USGU
 


Keywords:ARILI VE ARISIZ HALLUKS VALGUS HASTALARINDA FZYOTERAP PROGRAMININ ARI VE YAAM KALTES ZERNE ETKS
 
AMA: almann amac arl ve arsz kadn halluks valgus (HV) hastalarnda fizyoterapi programnn ar ve yaam kalitesi zerine etkisini aratrmaktr. YNTEM: almaya yalar 30 65 yl arasnda deien HV tans alm 62 kadn hasta dahil edildi. alma Frat niversitesi Hastanesinde yapld. almaya dahil edilen bireylerden vizel analog skalasna gre ve zerinde ar iddeti olanlar Arl HV Grubu (n=31), ar iddeti n altnda olanlar ise Arsz HV Grubu (n=31) olmak zere iki gruba ayrld. Her iki gruba 8 hafta boyunca haftann gn aktif eklem hareket akl (EHA) egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri ve mobilizasyon tekniklerini (traksiyon, gliding) ieren fizyoterapi program uyguland. Bireyler sekiz haftalk fizyoterapi program ncesi ve sonras olmak zere iki defa deerlendirildi. Ar iddetini deerlendirmek iin McGill Melzack Ar Anketi (MMAA), yaam kalitesini deerlendirmek iin Manchester Oxford Ayak Anketi (MOAA) kullanld. BULGULAR: Sekiz haftalk fizyoterapi program sonrasnda her iki grupta ar iddetinde azalma (p<0,05), yaam kalitesinde art belirlendi (p<0,05). Gruplar aras farklar karlatrldnda ar iddeti ve yaam kalitesindeki artn Arl HV grubunda daha fazla olduu bulundu (p<0,05). SONU: HVli kadnlarda EHA, glendirme, germe egzersizleri ve mobilizasyon teknikleri ieren fizyoterapi programlarnn ar iddeti ve yaam kalitesi zerinde etkili olduu grld. zellikle arl halluks valgusu olan bireyler iin eklem mobilizasyonu ve egzersizleri ieren fizyoterapi programlarnn fizyoterapi programlarna dahil edilmesi gerektii grndeyiz. ORCID NO: 0000-0002-7020-9569

Anahtar Kelimeler: Halluks Valgus, Ar, Yaam Kalitesi